การรวมจิตเป็นหนึ่งวัตถุธาตุ การเชื่อมกระแสจิต เพิ่มกำลังอำนาจจิตให้สำเร็จสมปรารถนาในคำอธิษฐาน

จิตคือพลังงานรูปหนึ่งที่มีความไวกว่าแสง

ถ้าจิตเป็นพลังงาน การขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักคุ้มครองรักษา ก็คือการเชื่อมพลังจิต เมื่อนึก ระลึกถึงพุทธอำนาจอิทธิคุณแรงครู แรงคุณ แรงคาถา กระแสพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะเชื่อมกับจิตเราทันใด

  • เมื่อรวมจิตด้วยการการสาธยายมนตรา คาถา จนกาย ใจ จิตรวมเป็นหนึ่ง พลังรหัสสัญญาลักษณ์แห่งยันตราคาถาแห่งคลื่นจิตมวลรวมของครูบาอาจารย์ผู้สร้างเสกนั้น จะเหนี่ยวนำอำนาจอันผูกรหัสสัญญาณเดิมทั้งหมดเข้าหากัน รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงเกิดอาการขนลุกขนพอง ธาตุในกายวิ่งสั่นสะเทือนเคลื่อนไหว เหมือนมีแม่เหล็กดึงดูด – ผลักดัน

การส่งคลื่นจิตไปหาคนอื่น ก็เหมือนการโยนเชือกไปหาคนๆ นั้น พอเขารับเชือก จากเดิมที่มันหย่อนๆ ก็กลับตึง และมีการดึงตอบ เหมือนกัน กายจะรู้สึกถึงการเหนี่ยวนำ ตึงๆ กลางหน้าผาก เมื่อเขาเพ่งตอบ ก็เหมือนการดึงเชือกกับทั้งสองด้าน จากนั้นจึงให้ใช้จิตเข้าไปรับรู้ ไปรู้สึก ถ้าปรารถนาจะสื่อสารอะไร โดยการหยั่งรู้วาระจิต หรือสร้างความรู้สึกและอารมณ์ สร้างภาพในมโนจิต มโนมยิทธิ ให้ปรากฏชัดในจิตหรือตาใน การสื่อสารผ่านการคิด นึก เป็นภาพและอารมณ์ที่แจ่มชัด คือการดับกายเนื้อและใช้จิตวิญญาณทำงาน

  • โลกแห่งวิญญาณไม่มีการโกหก คือโลกแห่งจิต โลกแห่งความจริงแท้ จะรู้วาระจิตกัน ไม่สามารถโกหกได้ คิดอะไรรู้หมด เข้าใจท่องแท้หมด

ใช้คลื่นจิตสื่อสารกับวัตถุธาตุกายสิทธิ์ หรือพลังจากวัตถุมงคล ก็คือการสื่อสารแบบจิตสู่จิตเช่นกัน ครูบาอาจารย์ท่านจึงย้ำนัก ย้ำหนาให้ท่อง บ่น สาธยายคาถา เพื่อรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วเพ่งไปที่วัตถุธาตุกายสิทธิ์นั้น วัตถุธาตุมีมีตัวรู้ มีคลื่นจิต มีรหัสสัญญาณที่ได้รับการประจุปลุกเสกพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ ก็จะสะท้อนแผ่พลังกลับมา ให้รู้สึกขนลุกขนพอง หน่วงๆ ตึงๆ ตรงกลางหน้าผาก

เมื่อแรงครูประสิทธิ์แก่กายจิตเรา จะเกิดอาการขนลุกไปทั้งร่าง อันเกิดจากชีวะเคมีธาตุในการสั่นสะเทือน คลื่นพลังจิตเกิดการหนุนธาตุรวมธาตุกันเป็นจุดพลังอำนาจ ที่สามารถเปลี่ยนนามให้เป็นรูปได้ เปลี่ยนความคิด คำอธิษฐานให้ปรากฏเป็นความจริงได้ หากสภานะปัจจุบันขณะนั้น จิตคิดนึกอยู่ในกุศลกรรม พลังงานด้านบวก มาผนึกกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากวัตถุมงคล ที่ประจุซึ่ง ฌาน ณานสมาบัติ กำลังสมาธิอันเอกอุแห่งครูบาอาจารย์ (รวมอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แรงครู แรงคุณทั้งหมื่นโลกธาตุ ที่ครูบาอาจารย์อัญเชิญมาขณะปลุก ขณะเสก ขณะสร้าง ) เมื่อบวกกับบวก ก็รวมกันได้ทันใด เกิดการการขยายความตะหนักรู้ขึ้น จิตทวีอำนาจขึ้น จึงยึดโยงเอาพลังงานดีดีเข้ามาด้วยแรงทวี ยิ่งส่งเสริมเป็นมหากำลัง บันดาลให้สิ่งที่คิด นึก ปรารถนา สำเร็จได้ โชคดี โชคลาภ พลังงานดีดีทั้งหลายก็ไหลหลั่งมารวมกัน จะสร้างแอ่งทรัพย์ก็ได้ทรัพย์ จะสร้างแอ่งโชคก็ได้โชค เรียกว่าคิดอะไรก็ได้เช่นนั้น

ตรงกันข้าม

หากจิตเศร้าหมอง คิดลบ คิดร้าย กังวล สงสัย หวาดกลัว ทุกรนทุราย สาปแช่ง โกรธเกลียดเคียดแค้น จิตก็จะเปิดรับพลังงานด้านลบเข้ามาอย่างเอกอุ อกุศลกรรมทั้งหลายก็ไหลหลั่งเข้ามา เหตุแห่งทุกข์ก็ย่อมเกิด ต่างๆ นานาๆ นั้นคือผลของพลังงานทาด้านลบดึงดูดลบ

ครูบาอาจารย์สะเดาะเคราะห์ รักษา ฟื้นชะตาให้ ท่านก็ต้องรวมจิตให้เป็นกลุ่มก้อนพลังงานกายทิพย์ แล้วใช้จิตบังคับกาย กำหนดกายให้ชุ่มเย็นด้วยเมตตา แล้วเพ่ง ผ่อน แผ่ไปที่รูป เรียกธาตุ เอ่ยชื่อ นาม ขานดวงชะตา แผ่พลังไปถึงเจ้าชะตา สร้างมโนยิทธิอันสำเร็จแห่งปรารถนาของเขาให้สำเร็จได้

 

เรื่องของพลังจิต เป็นเรื่องจริง มีจริง เมื่อลงมือปฏิบัติจริง ทำจริงก็พิสูจน์ได้จริง ” สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำ สิบลงมือทำไม่เท่าจิตสัมผัส “

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page