การสะกดจิต กับการทรงเจ้าเข้าผี

การสะกดจิต
คือความสามารถบังคับบุคคลให้อยู่ในอำนาจ เป็นการจูงจิตใจผู้อื่น สัตว์อื่น ให้เคลิบเคลิ้ม และปฎิบัติตามคำสั่งของผู้สะกด เช่น ให้หลับสนิท ให้ตัวอ่อนปวกเปียก หรือ แข็งเหมือนท่อนไม้ หรือจะให้ทำอะไรอย่างไรก็ย่อมได้ ผู้ถูกสะกดจะลืมตัวจนไม่สามารถบังคับตัวเองได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพลังจิตอ่อนหรือแข็ง ถ้าพลังจิตของผู้สะกดอ่อน ก็ทำให้ลืมตัว ขาดสติสัมปชัญญะได้ง่ายกว่าผู้มีพลังจิตเข้มแข็ง
  • การสะกดจิตมี 3 ระดับ
    อย่างอ่อน กลาง และอย่างลึก ขึ้นอยู่กับอำนาจสมาธิตามขั้นตอน ยิ่งมีสมาธิสูงเท่าใด การสะกดจิตก็มีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย นักสะกดจิตที่สมรรถภาพสูง ต้องมีจิตใจเข้มแข็ง แน่วแน่เป็นอัปนาสมาธิหรือฌาน จึงสามารถสะกดจิตผู้อื่น หรือสัตว์ได้ หรืออาจสะกดจิตตนเองได้ตามประสงค์
– การสะกดจิตต้องปลูกความศรัทธา ปสาทะ คือความเชื่อมั่น เลื่อมใส แก่ผู้ถูกสะกด
– ผู้ถูกสะกดต้องจ้องตาผู้สะกด หรือวัตถุที่กำหนดให้เพ่ง ตลอดเวลา โดยไม่พระพริบตา ผู้สะกดจะใช้เสียงคลื่นต่ำจูงจิตให้ผ่อนคลาย สงบ ปราศจากความวิตก จิตว่างๆ หลับตา ผ่อนคลายลึกลงเรื่อยๆ จนผู้ถูกสะกดควบคุมตนเองไม่ได้
– ผู้สะกดใช้เสียงคลื่นต่ำ ทุ้ม เบาๆ หนักแน่นมั่นคง แกมบังคับตลอดเวลา จนกว่า..ผู้ถูกสะกด สงบ เข้าสู่ภาวะภวังค์ หรือกึ่งหลับ คล้อยตามคำสั่งผู้สะกดได้ทุกปราการ
เพื่อให้ขลังและเกิดผลดี ควรใช้อำนาจสมาธิร่ายมนต์คาถาเสกเป่าลงไปบนกายผู้ถูกสะกด เป็นการถ่ายทอดลมปราณ ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคจิตประสาท คลายความเครียด การทรงเจ้าเข้าผี บำบัดอาการแทรกซ้อนทางจิตวิญญาน หรือประสาทหลอน โรคอุปทาน โรคระแวง อย่างได้ผลอันน่าพอใจ

การสะกดจิต ทำให้ผู้ถูกสะกดเกิดสภาวะ ว่าง เบา สบาย ไร้กังวล ความรู้สึกนึกคิดลางเลือนลืมกายเนื้อ ไม่สามารถควบคุมบังคับตนเองได้ เพราะระบบประสาทหยุดทำงาน ผ่อนคลายความเครียดทางกายและจิตใจ ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งโรคภัย โชคร้าย เรื่องร้ายๆ นานับประการ ทั้งที่เป็นกับร่างกายและจิตใจ และอาการแทรกซ้อนทางจิตวิญญาน ทำให้เข้าใจว่าเป็น ” ร่างทรง ” ของวิญญานต่างๆ ซึ่งจะออกอาการลุกลี้ลุกลน ตาล่อกแล่ก ไม่ค่อยสบสายตาตรงๆ บางรายสั่นเทิ้ม ร้องไห้ ร่ายรำ หรืออาจกระโดดโลดเต้นโดยไม่รู้สึกสำนึกตัว บางรายพูดจาผิดธรรมดา เสียงแก่หง่อม เสียงผู้หญิง เด็กทารก บ้างก็อ้างว่าเป็นวิญญานเทพเจ้า เจ้าพ่อ เจ้าแม่ กุมาร ฤาษ๊ชีไพร วิญญานคนตาย โดยที่ร่างทรงไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย

อาการเหล่านี้ เป็นเรื่องของอุปทาน ประสาทหลอน เกิดจากกระบวนการของจิตใต้สำนึกในร่างทรง ที่มีพฤติกรรมเก็บกดสิ่งที่จิตจดจำเอาไว้ทั้งปัจจุบัน และ อดีต แล้วจิตแสดงออกมาในรูปของวิญญานต่างๆ ดังที่พบเห็นตามสำนักทรงเจ้าเข้าผี ลวงให้ผู้คนงมงายไปว่ามีวิญญานเข้าสิงเข้าทรงจริงๆ ซึ่งในความจริงแล้ว มันคือวิญญานของจิตใต้สำนึกในตัวคนเรานั้นเอง หาใช่วิญญานอื่นใดไม่

อำนาจจิต

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page