การสื่อสารทางจิต เรื่องเดียวกันกับการแผ่เมตตา อุทิศบุญกุศล และไสยศาสตร์เรียกจิตมัดใจ

การสื่อสารทางจิต
เทเลพาที้ (Telepathy) โทรจิต การติดต่อสื่อสารทางจิต หรือการถ่ายทอดพลังจิตจากบุคคลหนึ่ง ไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งอยู่ในระยะใกล้หรือไกลได้ เป็นลักษณะการส่งกระแสความคิดไปสู่บุคคล ที่เราต้องการติดต่อ หรือคิดถึง ให้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้ เช่นเดียวกันกับการสื่อสารวิทยุ
โทรจิตเป็นอำนาจพลังจิตประเภทหนึ่ง มีองค์ประกอบ 2 ปราการคือ
1. ความสามารถรู้ความคิดของผุ้อื่น ตรงกับเจโตปริญญาน ของพุทธศาสนา
2. ความสามารถทำให้ผู้อื่นรู้ความคิดตน ตรงกับมโนมยิทธิ ทางพุทธศาสนา
จิตมีกระแสคลื่นพลังงาน อันเกิดจากวิญญานธาตุ เช่นเดียวกันกับกระแสคลื่นอิเลคตรอน ซึ่งเป็นอนุภาคไฟฟ้าประจุลบ ในการสื่อสารวิทยุ การสื่อสารทางจิต หรือโทรจิต สามารถทำได้จริงไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์เหลือเชื่อแต่อย่างใด เพียงแค่ผู้ส่งและผู้รับอยู่ในช่องสัญญานเดียวกัน และกำหนดจดจ่ออยู่ในสมาธิจิตที่นิ่งสงบทรงพลัง หากเราอวยพรใคร หรือสาปแช่งใคร ในห้วงเวลาเดิมๆ อย่างยาวนาน สิ่งอันสาธยายทั้งหมดจะเกิดขึ้นกับผู้รับจริง ช้า เร็ว แรง เท่าใด ขึ้นอยู่กับพลังจิตของผู้ส่ง และอำนาจจิตของผู้รับ หากส่งสัญญานไปในช่วงเวลาที่ผู้รับหลับ จะรับได้ง่ายกว่าเพราะจิตสงบ คลื่นรบกวนน้อย หากผู้ส่งมีอำนาจจิตที่เข้มแข็งมากผู้รับก็จะรับได้ทันที

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page