‘คดขมิ้น’ เครื่องรางอาถรรพ์ กันผีกันภัย

‘คดขมิ้น’
เครื่องรางอาถรรพ์ กันผีกันภัย
คติความเชื่อคนโบราณสมัยก่อน เวลาเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ เดินทาง ทางน้ำทางเรือจะนำเครื่องรางติดตัวไปพร้อม เพราะยามวิกาล ยามฉุกเฉินมีภัย เชื่อว่าจะป้องกันภัย แต่ไพร่ฟ้า ข้าทาสบริวาร ที่ฐานะต่ำต้อยทางสังคม จะหาเครื่องรางที่ผ่านการปลุกเสกยาก จะนำขมิ้นมาติดตัวไว้ เชื่อไหมว่า..ขมิ้นผักสวนครัว ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ อุบัติเหตุอย่างไร
  • ขมิ้น คนสมัยก่อนจะนำพกพาไว้ยามที่เดินทางไกล รบทัพจับศึก โดยเฉพาะชนชั้นต่ำ จะหาเครื่องรางมงคลอย่างชนชั้นขุนมูลนายยาก ชนชั้นไพร่และทาสจะเลือกส่วนเหง้าที่ฝังอยู่ใต้ดิน เหง้าที่คนโบราณนำมาพกติดตัว สำหรับเครื่องรางกันภัย จะเลือกเหง้าลักษณะคดที่มีรูปร่างแปลกๆ คนโบราณที่เก่งกาจเรื่องวิชามนต์ดำเชื่อว่า จะป้องกันอันตรายรอบตัว เพราะปราณที่ไหลเวียนในคด จะแผ่ซ่านไปยังผู้ที่ครองยามใดที่เดินทางในลักษณะคับขัน ปราณที่ว่าจะคุ้มครอง และป้องกันภัยยามวิกาลจากภูตผี ปีศาจ เกจิสมัยก่อน แช่คดขมิ้นไว้ทำน้ำมนต์ คนไทยโบราณจะขุดเอาเหง้าขมิ้น มาใช้ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ ฉะนั้นคนรุ่นใหม่ ที่มีเหตุเดินทางไปเหนือล่องใต้กังวลเรื่องอุบัติเหตุ ลองเลือกเหง้าคดขมิ้นที่มีรูปร่างแปลก ๆไ ว้ที่คอนโซลรถ ปราณที่ไหลเวียนในคด จะแผ่ซ่านคุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ และคนที่คิดว่าจะเผลอหลับใน

LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page