ทุกความปรารถนาพร้อมจะปรากฎ เพียงสร้างสรรค์กำหนดประสบการณ์นั้นขึ้นให้ห้วงแห่งความคิดแห่งปัจจุบันขณะ

ในระดับปรมัตถ์นั้น มีเพียงปัจจุบันขณะเท่านั้น ที่ทุกความปรารถนาพร้อมจะปรากฏ เพียงสร้างสรรค์กำหนดประสบการณ์นั้น ขึ้นในห้วงแห่งความคิดแห่งปัจจุบันขณะ

คิดถึงเพียงสิ่งนั้น ดำเนินชีวิตกิจวัตรประจำวันให้สอดคล้องสั่นพ้องไปกับสิ่งนั้น ทุกห้วงขณะแห่งปัจจุบัน ประคองกระแสความคิด เอาไว้กับเพียงสิ่งนั้น จดจ่อกับสิ่งนั้นในทุกๆ ปัจจุบันขณะ เมื่อรู้ตัวว่าฟุ้งซ่านออกไปจากสิ่งนั้น ก็บอกกับตัวเองว่า ” กลับเข้าไปสู่สิ่งนั้นอีกครั้ง ” กำหนดให้ได้เพียงเท่านี้ จดจ่อจิต ความคิด อารมณ์ไว้แบบนี้ แล้วทุกความหวัง ทุกความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ก็จะสำเร็จได้ โดยแทบไม่ต้องใช้พยายามใดใดเลย จดจ่อกับปัจจุบันขณะ ง่ายๆ เพียงเท่านี้ แต่พากเพียร ดึงตัวเองเข้าไปอยู่ในห้วงแห่งปัจจุบันขณะ มีสติจดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างสงบเงียบ มโนภาพถึงสิ่งนั้น ให้วิญญาณได้มีประสบการณ์กับสิ่งนั้น ยิ่งคิดชัด ยิ่งเข้มข้นในอารมณ์ ความคิด ประสบการณ์นั้นๆ ของวิญญาณก็จะปรากฏขึ้นในโลกกายภาพ

ปาฏิหาริย์ของจิต คือ ” คิดแล้วปรากฏ ” นี่คือธรรมชาติแห่งอำนาจเดิมแท้ของจิต

  • หมั่นคิดทุกข์ ชีวิตก็ยิ่งพบประสบแต่ทุกข์

    หมั่นคิดสุข ชีวิตก็สุข สงบ เบิกบานไปตามอำนาจแห่งความคิด

    หมั่นคิดดี ชีวิตก็ประสบแต่เรื่องดีดี

    หมั่นอวยพร ให้พร ชีวิตก็จะได้รับพรมากมายไหลหลั่งเข้ามา

    หมั่นสวดมนต์ภาวนา อธิษฐาน จิตก็เชื่อมบุญบารมีเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จิตศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรก็ได้ คิดสิ่งใด สิ่งนั้นก็ปรากฏ !!

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page