ดวงพิชัยสงคราม 
” วิชาเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีเกินกุศลกรรมเก่า ยกวาสนาให้สูงสุดเหนือดวงชะตาเดิม “

ดวงพิชัยสงคราม …คือดวงชะตาที่ผูกขึ้นอย่างละเอียด บรรจุดวงชะตาลงราศีจักรในมหาฤกษ์อันเป็นคุณวิเศษ หนุนดวงชะตา เปลี่ยนวาสนา แก้เคราะห์ กันฆาต เสริมอำนาจเดชะแก่เจ้าของดวงพิชัยสงคราม เป็นสุดยอดวิชามหาอำนาจด้านหนุนดวง ยกวาสนา พลิกโชคชะตา เป็นรั้วคุ้มเคราะห์เป็นเกราะคุ้มสรรพเภทภัยอันตรายต่างๆ  คำนวณผูกดวงชะตาเฉพาะบุคคลขึ้นอย่างละเอียด ตามตำแหน่งดวงดาว ณ เวลากำเนิดจริงของเจ้าชะตา หรือ ” ณ. เวลาประสงค์ ” ตามกฎเกณฑ์คัมภีร์โหราศาสตร์สุริยยาตร์ บรรจุดวงชะตาในราศีจักรปิดทองคำในมหาฤกษ์แห่งลัคนาวิเศษ ฤกษ์จันทร์และเกณฑ์พระเคราะห์สถิตย์ในตำแหน่งอันเป็นเลิศแก่ดวงชะตา ตามผลคำนวณแห่งโหราจารย์ ล้อมยันต์พิชัยสงครามพระอิติปีโสย่างตาม้า ลง นะ มะ พะ ทะ ปิดทิศแม่ธาตุทั้งสี่ไว้ บรรจุคาถาพระเจ้า ๑๖ ทิศ ในตาว่างรอบพระยันต์ทรงเพชรพยุหะ ประสิทธิ์ยันต์พระอิติปิโสไว้โดยรอบทั้งแปดทิศ อัญเชิญอักขระเลขยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุดทั้งปวงบรรจุครอบไว้โดยรอบ เพื่อความเป็นมหาสิริมงคลสูงสุดแก่ดวงชะตา อันมิอาจมีสิ่งใดมาเปรียบได้ เป็นที่นับถือศรัทธามาแต่โบราณว่า ดวงพิชัยสงคราม คือ    ” วิชาเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีเกินกุศลกรรมเก่า ยกวาสนาให้สูงสุดเหนือดวงชะตาเดิม “

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงครามจารมือ
เปิดบูชา 2 แบบ

1.ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงินบริสุทธิ์
(แม่ธาตุกายสิทธ์เหนี่ยวนำคลื่นพลังงานเป็นเลิศที่สุด)

2.ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง
( ทองแดงดิบบริสุทธิ์ หนึ่งในนวโลหะมงคลทั้ง 9 )

ได้รับพร้อม ยันต์ดวงพิชัยสงครามเนื้อผ้าฝ้ายดิบบรรจุดวงชะตาส่วนบุคคล 1 ผืน 

  • ระยะเวลาผูกดวง คำนวณฤกษ์ จารยันต์ บรรจุดวงชะตา 25 – 45 วัน
  • จึงจัดส่งให้พร้อม ” เทียนทองคำ – เทียนกลับชะตามหาพิชัยสงคราม ” เทียนบูชาล้านนา บรรจุยันต์กลับชะตามหาพิชัยสงครามหุ้มสายสิญณ์พุทธาภิเษกไว้ภายในไส้เทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์   ให้นำไปจุดเปิดพลังเชื่อมแรงครูและพุทธอำนาจ บูชาดวงชะตา บูชาครูบาอาจารย์

➤ ข้อมูลที่ต้องแจ้งเพื่อสร้างดวงพิชัยสงครามส่วนบุคคล
1. ชื่อ นามสกุล ( ระบุ นาย / นาง / นางสาว )

2. วัน เดือน ปีเกิด
3. เวลาเกิด
4. สถานที่เกิด ประเทศ จังหวัด อำเภอ
5. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา เห็นใบหน้าชัดเจน
   (ใช้รูปสำหรับปลุกเสกเรียกธาตุ บรรจุธาตุ เอ่ยชื่อขานนามในฤกษ์บรรจุดวง)

ดวงพิชัยสงคราม ผูกดวงชะตากำเนิดเฉพาะบุคคลโดยละเอียด บรรจุดวงในฤกษ์แห่งลัคนาสำเร็จครบสูตรคามตำรามนต์พิธีโบราณ โดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก คำนวณลัคนา-สมผุสพระเคราะห์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ ประกอปกับอิทรภาส-บาทจันทร์ แสดงผลแก่นแท้ของดวงชะตา และไส้ชะตาอย่างละเอียด คำนวณฤกษ์วางลัคนาบรรจุดวงชะตาด้วยระบบนิรายนะวิธี แบบมหานาที่ 5 ชั้น วันใหม่ใช้อาทิตย์อุทัย ผูกดวงแบบสองชั้นด้วยโหราศาสตร์สองระบบ เพื่อได้ผลแห่งฤกษ์อันเป็นเลิศแก่ลัคนา ภพอันเป็นคุณแก่ดวงชะตา เลี่ยงมิให้เจ้าเรือนกดุมภะ ปัตนิ กัมมะตกสถานภพกับดวงชะตาเดิม วางฤกษ์บรรจุลัคนาให้ได้จุดพลังอำนาจแห่งวาสนาสูงสุดแก่เจ้าชะตาในราศีจักร กำบังล้อมด้วยยันต์พิชัยสงคราม และรหัส-ยันตรา-พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองปกปักรักษาดวงชะตา แก้ดวงแก้ฆาต กันคราสหลีกเคราะห์ ตัดกำลังตัวเสียในดวงเดิม เดินกำลังดาวให้มีคุณภาพสูงสุดแก่ดวงชะตา ตามตำราแห่งดวงพิชัยสงครามโดยสมบูรณ์เต็มกำลังทุกปราการ

ยันต์ดวงพิชัยสงครามเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จะได้รับพร้อมผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม พิมพ์บนผ้าฝ้ายดิบแบบโบราณ ขนาด 11×15 นิ้ว พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิสดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตาบุคคล ด้านหลังผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม ประทับรอยพลังงานพิมพ์มือพระอาจารย์กฤษฎา ด้วยหมึกเสกว่านยาสักมหาวิเศษ อธิษฐานจิต ประจุคาถา จารอักขระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยลายมือ เอ่ยชื่อ ขานนามให้โดยเฉพาะบุคคล อธิษฐานจิตจารอักขระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยลายมือพระอาจารย์ประสิทธิ์ไว้ให้เป็นมหามงคล เจริญมนต์ปลุกเสกครบซึ่งอำนาจแห่งพระพุทธายะ พระธรรมายะ พระสังฆายะ เพื่อผลแห่งพุทธฤทธิ์อิทธิคุณอันสูงสุดแก่เจ้าดวงชะตาดวงพิชัยสงคราม

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงินบริสุทธิ์
(แม่ธาตุกายสิทธ์เหนี่ยวนำคลื่นพลังงานเป็นเลิศที่สุด)

บูชาฤกษ์ 15,900 บาท (ไม่รวมกรอบ)

– ขนาด 5 x 5 นิ้ว –

บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จแห่งเจ้าชะตาดวงพิชัยสงคราม
ปลุกเสกลงเลขยันต์เขียนดวงชะตาล้อมคาถาจารมือทั้งหมด โดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง
(ทองแดงดิบริสุทธิ์ หนึ่งในนวโลหะมงคลทั้ง 9)

บูชาฤกษ์ 11,900 บาท (ไม่รวมกรอบ)

– ขนาด 5 x 5 นิ้ว –

บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จแห่งเจ้าชะตาดวงพิชัยสงคราม
ปลุกเสกลงเลขยันต์เขียนดวงชะตาล้อมคาถาจารมือทั้งหมด โดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก

ได้รับพร้อมผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม
– ขนาด 11 นิ้ว x 15 นิ้ว –

บุคคลใด ปรารถนาจะเปลี่ยนชีวิต พลิกดวงชะตา
ยกวาสนาให้สูงสุดเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม
ให้สร้างดวงพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตาตนเอง
ในมหาฤกษ์แห่งลัคนาวิเศษแก่ดวงชะตาตนขึ้นบูชา
และหมั่นสวดบูชาดวงชะตาเถิด
ดวงชะตาจะดีเกินกุศลกรรมเก่า
ดวงชะตาจะดีเกินกุศลกรรมเก่า
วาสนาจะสูงเหนือดวงชะตาเดิม”

เมื่อคำนวณผูกดวงชะตาพิชัยครามสำเร็จแล้ว จึงกำหนดฤกษ์บรรจุดวงชะตาจารดวงลงแผ่นยันต์ และกำหนดฤกษ์แก้ดวงว่าลัคนาอยู่ในราศีใดจึงดีวิเศษที่สุด ก็หาฤกษ์และวางลัคนาในดวงฤกษ์ให้ตรงกับราศีนั้นเป็นการสร้างดวงแก้ดวงชะตาตามตำราพิชัยสงคราม

ซึ่งดวงพิชัยสงครามนี้อาจจะเป็นดวงชะตาของบุคคล ดวงเมือง หรือดวงฤกษ์ในการกระทำการพิเศษสำคัญต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น วันเปิดกิจการ เริ่มธุรกิจร้านค้าหรือวันสำคัญอันมีความหมายต่อเจ้าชะตา

การสร้างดวงพิชัยสงครามผูกดวงบรรจุคาถาเขียนดวงชะตานั้นต้องหาให้พบซึ่งคุรุอาจารย์ผู้รอบรู้ ข่ามคง ข่ามขลังในพุทธานุคม โหราศาสตร์ และพระเวทย์ชั้นสูง ด้วยต้องคำนวณสมผุส มัธยม อุจจ์ อินทภาส – บาทจันทร์ เขียนตากล ปลุกเสก อธิษฐานบรรจุคาถาจารพระยันต์ล้อมวงราศีจักรดวงชะตาเพื่อแก้ดวงเสีย เสริมกำลังพระเคราะห์ วางลัคน์จัดตำแหน่งดาวให้วิเศษมีประสิทธิภาพ สร้างกล ยันต์อันซับซ้อนเพื่ออิทธิอำนาจแห่งพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงพิชัยสงคราม

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่
LINE : @namotasa

” ยันต์ดวงพิชัยสงคราม ” ขนาดสำหรับอัญเชิญขึ้นบูชาเป็นภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

บูชาฤกษ์ : หนึ่งพันบาท

• ใช้เวลาในการจัดสร้าง 15 – 45 วัน หลังแจ้งบูชาฤกษ์และแจ้งรายละเอียดดวงชะตา

ปริวรรติจัดสร้างปลุกเสกโดย :
พระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก
ผูกดวงคำนวณลัคนา สมผุสดาวพระเคราะห์ตามปฏิทินโหรคัมภีร์สุริยยาตร์ คำนวณฤกษ์วางลัคนา บรรจุดวงชะตา ด้วยโหราศาสตร์ระบบนิรายนะวิธี แบบมหานาที 5 ชั้น ใช้โหราศาสตร์สองระบบ เพื่อให้ได้ผลแห่งฤกษ์อันเป็นเลิศที่สุดแก่เจ้าชะตาดวงพิชัยสงคราม

สิ่งที่ต้องแจ้งพร้อมสลิปบูชาฤกษ์
———————————————–
1. ชื่อ นามสกุล ( ระบุ นาย / นาง / นางสาว )

2. วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด (อำเภอและจังหวัด)
3. สีพื้นที่เลือก (1.สีดำ / 2.สีทอง / 3.สีน้ำเงิน)
4. รุ่นโทรศัพท์ที่ใช้
5. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้
6. ไลน์ไอดีสำหรับส่งภาพต้นฉบับ
7. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา เห็นใบหน้าชัดเจน
   (ใช้สำหรับปลุกเสกเรียกธาตุ บรรจุธาตุ เอ่ยชื่อขานนามในฤกษ์บรรจุดวง)