ผ้ายันต์นะ. พระลักษณ์หน้าทอง
อำนาจแห่งเสน่ห์ เมตตามหานิยมของวิชา นะหน้าทอง ทำอะไรก็รวย

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง
เปิดบูชา 2 แบบ

1.ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรลงภาพใบหน้าเจ้าชะตา
พิมพ์ภาพใบหน้าจริงชองเจ้าชะตาลงบนผืนพระยันต์แบบเฉพาะเจาะจงตามอัตลักษณ์บุคคล

2.ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรตาว่างหน้าพระลักษณ์

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรลงภาพใบหน้าเจ้าชะตา

บูชา 5,900 บาท

ขนาด 15 x 15 นิ้ว

🔸ด้านหน้าพิมพ์ภาพใบหน้าเจ้าชะตาลงบนผืนพระยันต์แบบเฉพาะเจาะจงตามอัตลักษณ์บุคคลบนผืนผ้าพระยันต์ 

 

🔸ด้านหลังพิมพ์ประทับรอยมือพระอาจารย์กฤษฎาจารย์ยันต์ด้วยลายมือ ลงนะ เป่าทอง ปลุกเสก ประสิทธ์คาถากำหนดยามเมตตามหาเศรษฐี มหานิยม ประจุคาถาในฤกษ์จันทร์ดี วันดี ยามเป็นเลิศต่อพื้นดวงชะตาเจ้าของพระยันต์

 

ได้รับพระยันต์ 2 ผืน พร้อมเทียนพระลักษณ์ นะหน้าทอง ๑๐๘ นะ ( พระยันต์ผืนใหญ่ขนาด 15 x 15 นิ้ว และยันต์ผ้าเช็ดหน้าขนาด 8×8 นิ้ว )

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรตาว่างหน้าพระลักษณ์

บูชา 1,900 บาท

ขนาด 15 x 15 นิ้ว

🔸ด้านหน้า พิมพ์สูตรตาว่างหน้าพระลักษณ์  

🔸ด้านหลังพิมพ์ประทับรอยมือพระอาจารย์กฤษฎาจารย์ยันต์ด้วยลายมือ ลงนะ เป่าทอง ปลุกเสก ประสิทธ์คาถากำหนดยามเมตตามหาเศรษฐี มหานิยม ประจุคาถาในฤกษ์จันทร์ดี วันดี ยามเป็นเลิศต่อพื้นดวงชะตาเจ้าของพระยันต์

 

ได้รับพระยันต์ 2 ผืน พร้อมเทียนพระลักษณ์ นะหน้าทอง ๑๐๘ นะ ( พระยันต์ผืนใหญ่ขนาด 15 x 15 นิ้ว และยันต์ผ้าเช็ดหน้าขนาด 8×8 นิ้ว )

ข้อมูลที่ต้องแจ้ง

1.  ชื่อ – นามสกุล ( ระบุ นาย / นาง / นางสาว )
2. วัน เดือน ปีเกิด
3. เวลาเกิด
4. จังหวัดที่เกิด
5. รูปถ่ายหน้าตรง เห็นดวงตาไม่ใส่แว่นตา เปิดหน้าผาก
เปิดหู  ภาพชัดเจนสามารถขยายใหญ่ได้

⭐ ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรลงภาพใบหน้าเจ้าชะตา รอรับประมาณ 3 – 5 สัปดาห์

⭐ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรตาว่างหน้าพระลักษณ์ รอรับประมาณ 1 – 2 สัปดาห์

(( พระยันต์ทุกผืนจัดสร้างปลุกเสก เป่าทอง ลงนะ ตามฤกษ์เฉพาะบุคคล ))

สร้างและปลุกเสกโดย…
พระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรลงภาพใบหน้าเจ้าชะตา

ผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง สูตรตาว่างหน้าพระลักษณ์

ด้านหลัง

ตัวอย่างผ้ายันต์นะ.พระลักษณ์หน้าทอง