พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เห็นผีเข้าเฝ้า!

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นผีเข้าเฝ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยทรงพบผี ซึ่งเป็นราชองครักษ์เวรคือ นายพันโทจมื่นฤทธิ์รณจักร์ ผู้บังคับการกองทหารรักษาวัง มายืนเฝ้าตรงริมอัฒจันทร์ ถวายความเคารพ
  • ทรงสงสัยในพระราชหฤทัยว่า ไฉนจึงไม่ไปเฝ้าคอยรับเสด็จที่หน้าพระที่นั่งอัมพรเหมือนคนอื่น ๆ การที่มาแอบเฝ้าโดยเฉพาะ อาจจะเพื่อเป็นการถวายหนังสือเฉพาะก็ได้ จึงได้นำเสด็จพระดำเนินช้าลง เผื่อว่า.. เขาอาจจะกราบบังคมทูลเป็นการส่วนพระองค์ แต่ก็ไม่ได้มีการถวายหนังสือแต่ประการใด อีกประการหนึ่ง หมายกำหนดการในวันนั้นต้องแต่งเต็มยศขาว แต่จมื่นฤทธิ์รณจักร์กลับแต่งเต็มยศใหญ่ เป็นการแปลกไป พระองค์เสด็จผ่านไปขึ้นรถพระที่นั่งและทรงลืมเรื่องนี้ไป วันนั้น พระองค์เสด็จไปพระราชทานสรงพระศพกรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ เมื่อเสด็จกลับ ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นดอกไม้ธูปเทียนกราบถวายบังคมลาตายตั้งอยู่ จึงหยิบซองหนังสือออกทอดพระเนตร ข้อความมีดังนี้

” ดอกไม้ธูปเทียนของข้าพระพุทธเจ้า นายพันโทจมื่นฤทธิ์รณจักร์ ( กรับ โฆษะโยธิน ) ขอพระราชทานกราบบังคมลาถึงแก่กรรม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ “

  • พระองค์จึงรำลึกได้ว่า เมื่อตอนบ่ายได้เห็นจมื่นฤทธิ์รณจักร์แต่งเต็มยศใหญ่มาเฝ้าจนผิดสังเกตุ แท้ที่จริงเป็นวิญญานของผู้จงรักภัคดีมาปรากฎให้เห็น เพื่อกราบบังคมทูลลานั่นเอง

  • เรื่องการเห็นผีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้เป็นเรื่องอื้อฉาวรู้กันทั่ว มีจดหมายเหตุเล่าว่า.. ” สิ่งที่แปลกก็คือ ผีที่เห็นนี้ เห็นในเวลากลางวันอย่างชัดแจ้งมิใช่เวลากลางคืน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ในดวงพระราชชาตาของพระองค์ สามารถสัมผัสกับวิญญาน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นพิเศษเหนือคนอื่นๆ “

ในกรณีเช่นนี้เป็นธรรมดา บางคนไม่เคยฝึกกรรมฐาน แต่ก็สามารถระลึกชาติได้ บางคนมีธรรมชาติพิเศษสามารถรู้ใจคนแบบเจโตปริญาน บางคนสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับวิญญานได้ ขณะที่บางคนไม่เคยเห็นผีเลยในชีวิต จึงไม่เชื่อเรื่องนี้ สิ่งเหล่านี้หลวงวิจิตรวาทการเรียก วิชาแปดประการ บางคนสัมผัสได้ด้วยมีญานพิเศษติดมาแต่อดีตชาติ บางคนจะมีญานชนิดนี้ต่อเมื่อฝึกกัมมัฏฐานจนชำนาญแล้ว ท่านเรียกว่า ” โลกียฌาน “ ซึ่งอาจจะเสื่อมได้ถ้าไม่ได้ฝึกอยู่บ่อยๆ จนเป็นวสี ( ชำนาญ )

     เรื่องเล่าจากอ.พลูหลวง

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page