พลังจิต และฤทธิ์อำนาจ

พลังของจิต
พลังจิต พลังทิพย์ พลังอำนาจ พลังไฟฟ้าจักรวาล มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่มีอณูของจิต เจตสิกเข้าไปร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าวัตถุธาตุนั้นจะอยู่ในส่วนใดของโลกธาตุ และจักรวาลก้ได้ โดยเฉพาะภายในร่างกายสังขาร กายธาตุของความเป็นมนุษย์ที่มีกายทิพยืถึง 18 กาย มีจิต เจตสิก 152 ดวง และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ อยู่ภายในตัวเรานับล้านๆๆๆ ดวงเจตสิก ร่างกายจึงเป็นแหล่งรวมพลังจิต ทั้งดีและชั่วขึ้นอยู่ว่าจะพัฒนาด้านใดออกมาใช้

พลังจิต ( กำหนดจิต ) สามารถที่จะซึมซาบทุกสิ่งอย่างได้ โดยไม่มีอะไรสามารถจะปิดกั้นพลังของจิตได้ เพราะทุกๆ สรรพสิ่งถูกนิรมิตขึ้นมาด้วยจิต รวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งมวล ธรรมชาติมีพลังมหาศาลเท่าใดพลังภายในตัวเรา ก็มีพลังเหล่านั้นอยู่ทั้งหมด โดยเฉพาะพลังไฟฟ้าบวก (จิตดี ) พลังไฟฟ้าลบ (จิตชั่ว) พลังจิตที่ถูกสั่งออกไปนั้น ก็จะสะท้อนกลับสู่ตัวเราเสมอ ก็คือการทำดี ทำชั่ว มีผลสะท้อนกลับถึงตัวเราเสมอ เพราะจิตเป็นตัวกระทำออกไป

  • ผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติทางจิตมาเป็นระยะเวลายาวนาน พลังจิต พลังทิพย์เหล่านี้จะพุ่งกระจายเป็นรัศมี สี แสง ออกมาจากร่างกาย ( กระแสบารมี) โดยเฉพาะจุดรวมของฝ่ามือทั้งสองข้าง ปลายนิ้ว และดวงตาที่มีอำนาจ นี่แหล่ะคือมหัศจรรย์ของพลังจิตที่ผ่านการฝึกฝนด้วยการเพ่งกสิณ

เราสามารถนำฤทธิ์อำนาจของจิตไปใช้ หรือเก็บรักษาเอาไว้กับวัตถุธาตุชนิดใดๆ ก็ได้ เช่น วัตถุมงคล น้ำมนต์ น้ำมัน รัตนชาติ แร่ หิน ดิน ทราย หรือวัตถุธาตุที่มีความแข็งแกร่งจำพวกธาตุกายสิทธิ์ แม้กระทั่งนำไปบรรจุไว้ในสำลีที่อ่อนนุ่ม โดยแทบจะไม่มีการเปลี่ยน หรือเสื่อมพลังลงไปจากเดิม

  • พลังจิตและฤทธิ์อำนาจนี้สามารถนำมาใช้งาน ได้ด้วยการกำหนดจิต ควบคุมสั่งการโดยตรงจากจิตดวงใดๆ ก็ได้ ที่มีพลังจิตเข้มแข็งก็สามารถโน้มนำเอาพลังเหล่านี้ไปใช้ได้ ทั้งทางดีและทางชั่ว เรียกกันว่าคุณไสย หรือมนต์มายาต่างๆ สุดแล้วแต่ว่าภายในฤทธิ์อำนาจเหล่านั้น จะถูกบรรจุเอาไว้เป็นพลังชนิดใดเป็นอันสำคัญ

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page