พลังเงา อำนาจสะท้อนในศาสตร์วิชาเร้นลับ

สิ่งสะท้อนแสง
สิ่งสะท้อนแสงในธรรมชาติ น่าจะเป็นผิวน้ำอันราบเรียบ เช่น ผิวน้ำในหนอง ในทะเลสาป ในภาชนะ ส่วนจากวัตถุสมัยโบราณคือ คันฉ่องทองเหลือง และกระจกที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยเคลือบปรอทไว้ข้างหลัง
  • ในด้านศาสตร์เร้นลับถือว่า นอกจากจะสะท้อนให้เห็นผู้ส่องแล้ว กระจก หรือคันฉ่องทองเหลือง ยังอาจจะสะท้อนสิ่งต่างๆ ที่นำผลร้ายมาสู่ให้กระเด็น กระดอนออกไปด้วยเช่นกัน ยันต์โป๊ยก่วย หรือ ยันต์หยินหยาง 8 ทิศของจีน ที่มีรูปสิงห์คาบดาบหรือกั้นหยั๋น ที่ติดตั้งไว้หน้าเคหสถาน หรืออาตารร้านค้าต่างๆ เมื่อมีถนน ตรอก ซอย พุ่งเข้าใส่ หรือมีลำคลองพุ่งเข้าใส่ คนจีนโบราณจะนิยมเขียนยันต์โป๊ยก่วย ลงบนแผ่นติดกระจกไว้หน้าอาตาร เพื่อสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไป

สิ่งไม่ดี เช่นเคราะห์ร้าย ปีศาจร้าย หรือวิญญานพเนจร หรือสิ่งอาถรรพณ์ที่มาโดยลมพัดลมเพ หรืออำนาจคุณไสย์ที่กระทำมา ก็อาจจะสะท้อนออกไป

  • ยันต์โป๊ยก่วย มักจะเขียนด้วยสีน้ำมันลงบนแผ่นกระจก เล็กๆ ติดตั้งเหนือประตูทางเข้าอาคาร หรือประตูบ้าน นิยมติดตั้งไว้เพื่อแก้สิ่งไม่ดีต่างๆ หรือแก้พลังงานร้ายที่อาจจะเข้าจู่โจม เช่น
  • บ้านเล็งกับวัด หรือประตูวัด หรือเล็งศาลพระภูมิ เล็งโรงเจ เล็งเสาไฟฟ้า คือมีเสาไฟฟ้าบังอยู่หน้าบ้าน บังปากประตู อย่างนี้จะต้องมียันต์โป๊ยก่วย เขียนบนแผ่นกระจกติดป้องกันไว้
  • บางสถานที่ใหญ่ๆ อยู่ในระหว่างช่องเขา ก็จะต้องติดยันต์โป๊ยก่วยไว้หน้าบ้านด้วย หรือธนาคารที่อยู่ตรงชุมทางแยกของทางรถยนต์ ที่มีถนนหลสยสายพุ่งเข้าใส่ ก็จะทำแพงขนาดใหญ่ ปั้นปูนรูปยันต์โป๊ยก่วยบนแผงอยู่ด้านหน้า ข้างใต้ยันต์จะมีรูปสิงห์ อันเป็นสัญญาลักษณ์ของการคุ้มครองของคนจีนโบราณ
  • กระจกเงานั้น คนโบราณถือว่า เมื่อส่อง ถ้ามีปีศาจอยู่่เบื้องหลังผู้ส่อง จะไม่ติดภาพปัศาจมาด้วย

มีการยึดถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่า กระจกที่ชำรุดขุ่นมัว ไม่แจ่มใสหรือแตกร้าว เขาจะไม่นิยมเอามาส่องหน้า ภาพอันปรากฎบนกระจกที่ขุ่นมัว เป็นภาพบุคคลผู้ส่อง ดูหม่นหมอง แตกร้าวตามไปด้วย ถ้าเอามาส่องหน้า จะทำให้เกิดความเศร้าหมองแก่ชีวิต และจะเกิดเคราะห์หามยามร้ายขึ้น

  • แสงสะท้อนก็เช่นกัน ถ้าสะท้อนจากดวงอาทิตย์ จากกองไฟเข้ามาสู่ คนโบราณก็ยึดถือกันว่าไม่ร่มเย็น จะเกิดความไม่ปรกติสุข ในการสร้างฮวงจุ๊ย ท่านจึงไม่นิยมให้ขวางตะวัน มักจะนิยมให้หันไปสู่ทิศใต้ โดยมีภูเขาอยู่เบื้องหลัง ถ้าฮวงจุ๊ยหันไปสู่ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก ถ้ามีบ่อน้ำอยู่ข้างหน้า ดวงอาทิตย์ก็จะสะท้อนแสงจากบ่อน้ำเข้าสู่ฮวงจุ๊ย ซินแสดูฮวงจุ๊ยถือกันนักหนาจะไม่ยอมให้มีแสงอาทิตย์สะท้อนเข้าใส่เป็นอันขาด กล่าวว่า จะนำความร้อนลุ่ม พร่าเลือน มาสู่วิญญานที่สถิตพร้อมกับร่างในฮวงจุ๊ยนั้น
  • นอกจากแสงสะท้อนแล้ว เรื่องของเงาก็อีกอย่างหนึ่งก็ถือกันว่าไม่ดี ถือกันว่า.. เงาก็เหมือนเงาดำ หรือเป็นคราส หรือเคล็ดไม่ดีบางอย่าง เมื่อจะตั้งศาลพระภูมิ หมอตั้งศาลจะกำหนดจดจำไว้ว่า จะต้องตั้งอยู่ในทำเล หรือตรงจุดที่เงาศาลจะไม่ทับบ้าน และเงาบ้านก็จะไม่ไปทับศาลอีกด้วย จึงเห็นว่าบทบาทของเงานี้ เป็นเรื่องสำคัญในวิชาเร้นลับ ที่จริงเงานั้นน่าจะคือความร่มเย็น เหตุไฉนจึงเกิดโทษ???

ความคิดเช่นนี้ น่าจะมาจากคติของอุปราคา คือจันทรุปราคา หรือสุริยุปราคา จันทรุปราคา คือเงาของโลกบังแสงพระอาทิตย์ที่สาดไปยังดวงจันทร์ สุริยุปราคา คือเงาหรือตัวดวงจันทร์ไปบังดวงอาทิตย์ เรียกว่าคราส เกิดผลร้ายอย่างสำคัญในวิชาโหราศาสตร์ เหตุนี้โบราณจารย์ ท่านจึงกลัวกันนักในเรื่องเงาบังกันนี้

  • จริงอยู่ในยามราตรีกาล มนุษย์ หรือสัตว์ กำลังอยู่ในซีกโลกที่แสงอาทิตย์สาดไม่ถึว ต้อวรอให้โลกหมุนหันเหลี่ยมไปสุ่แสงสว่างอีก ในเวลากลางวัน ก็ในยามราตรีนั้น เงาโลกบังแสงอาทิตย์มิให้ถูกตัวเรา ก็น่าจะเกิดโทษแต่มิได้เป็นเช่นนั้น โทษจะมีก็แต่เฉพาะในยามดวงจันทร์ไปบังอาทิตย์ หรือเงาโลกไปบังดวงจันทร์ แสดงว่า..มีบางอย่างผิดปรกติวิสัยไป น่าจะมีสัมพันธภาพบางอย่างที่ปรุงแต่งกันอย่างประณีตมาก อีกอย่างหนึ่ง ทั้งสุริยปราคาก็ดี จันทรุปราคาก็ดี เมื่อเกิดโทษก็มิได้เกิดโดยตรงกับคนทั้งโลก หากแต่ว่า จุดนั้นอยู่ราศีใดในดวงชะตา ก็จะนำผลร้ายมาสู่สภาวะของการนั้น ๆ ในดวงชะตา ซึ่งเป็นผลร้ายที่เกิดอย่างลึกซึ้งเกินกว่าที่สามัญชนทั่ว ๆ ไป จะคาดคะเนเอาเองได้ เว้นเสียแต่ว่าจะต้องมีความรอบรู้ในวิชาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ

อำนาจของเงาโลก คือซีกโลกในยามราตรีนั้น จะว่าไม่มีความหายแก่ชาวดลกก้ไม่ถูกแท้ ด้วยปรากฎว่า พิธีการบางอย่างของโลก จะเกิดความขลังก็ต้องทำในยามค่ำคืนยิ่งในยามข้างแรมแกด้วยแล้ว ยิ่งถูกโฉลกมาก เช่น พิธีสังเวยเจ้าแม่กาลี เป็นต้น พิธีการปลุกเสกสิ่งอาถรรพณ์ของพวกกะเหรี่ยงเป็นวัสดุสำหรับป้องกันเขี้ยวงา หรือพิษงู หรือถอนพิษงู มีข้อบังคับให้ปลุกเสกกันในยามราตรีวันดับ คือวันแรมแก่ที่สุด เป็นเคล็ด จึงจะเกิดอาถรรพณ์อันสำคัญสามารถป้องกันเขี้ยวงาได้

     เรื่องเล่าจากอ.พลูหลวง

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page