ยันต์หนีบ ค้าขายดี คนรักไม่หน่าย ศัตรูไม่ชัง โชคลาภเข้าไม่มีขาด เงินทองคล่องตัว

“ยันต์หนีบ”
เป็นเครื่องรางที่พบมากในวัฒนธรรมล้านนา อาจถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งก็ว่าได้ เพราะไม่ค่อยพบเห็นในวัฒนธรรมอื่น ๆ เท่าใดนัก มีหลักฐานเอกสารโบราณ (ในรูปแบบพับสา) ที่บันทึกถึงอิทธิฤทธานุภาพยันต์หนีบไว้ด้วยอักษรธรรมล้านนาเป็นจำนวนมาก

  • ยันต์หนีบเครื่องรางล้านนาด้านเมตตามหานิยม ผัวก่าย (ผัวเบื่อ) เมียหนี ผัวเมียนอกใจ๋ ศัตรูคู่แค้น ค้าแม่นขายหมาน โชคลาภเงินทอง หนุ่มสาว บ่าวเคิ้น ป่อฮ้าง แม่หม้าย ใจ้ได้สัพปะ หนีบเอาเตอะเน้อ ตะกรุดหนีบนี้เมื่อใส่ชื่อที่ต้องการแล้วสามารถพกติดตัว หรือไว้ใต้หมอน หรือใต้ฐานพระบูชาก็ได้ ตามสะดวก หากเป็นยันต์หนีบเนื้อเงิน เนื้อทองคำ ท่านว่าเงินทองจะไหลหลั่งเข้ามาไม่มีขาดเลย ชาวล้านนามักนำยันต์หนีบพกพาติดตัวเมื่อเดินทางไปที่ต่าง ๆ ก็เพื่อให้มีสรรพคุณทางด้านเมตตาต่อผู้ที่พบเจอ ด้านเสน่หาต่อผู้ที่หมายปอง และด้านโชคลาภในการเดินทางไปค้าขาย

  • วิชายันต์หนีบของล้านนา เป็นภูมิไสยเวทย์วิชาเฉพาะท้องถิ่นโบราณ ที่เก่าแก่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยๆ ปี การกระทำพิธีปลุกเสกได้เชิญแรงครู และเทวบุตรเทวดาลงมาช่วยปลุกเสกจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และมีปาฏิหาริย์ตามความเชื่อ ความศรัทธามายาวนาน เป็นวิชาการทำเสน่ห์ชั้นสูง คือการผูกจิตใจคน ทั้งชายหรือหญิง การสร้างให้เข้มขลังจริง ต้องถูกต้องตามตำราโบราณ หาผู้สร้างได้น้อยมาก

ที่เรียกว่า “ยันต์หนีบ” เพราะเป็นการเขียนยันต์ลงบนแผ่นโลหะเนื้อทองเหลือง ทองแดง เงิน ทองคำ แล้วนำมาพับทบกันให้เป็นลักษณะแผ่นพับ ผู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคเหนือจะทราบกันดีและยอมรับว่าเป็นสุดยอดวิชาด้านมหาเสน่ห์ผูกจิตผูกใจที่ตกทอดกันมาหลายร้อยปี คำว่ายันต์หนีบหมายถึงการบีบรัด กดทับ บังคับ ให้เกิดความลุ่มหลงในห้วงเสน่ห์ ด้วยอำนาจพลังจิตขณะบริกรรมคาถาลงเหล็กจารอักขระยันต์ เรียกว่าหัวใจชายและหัวใจหญิงโดยหันหน้ายันต์ประกบชนกันอันหมายความว่าทุกสรรพสิ่งย่อมอยู่คู่กันดัง หยิน และ หยาง ชายย่อมคู่หญิงและหญิงต้องคู่ชาย หากเป็นคู่กันต้องไม่พรากไม่จาก ด้วยอำนาจแห่งยันต์ทั้งสองฟากฝั่งที่ประกบทับกัน

  • ยันต์หนีบเด่นด้านค้าขาย เมตตามหาเสน่ห์ แม่ค้าทุกคนต้องมียันต์หนีบติดตัวไว้ติดตัว เชื่อว่าจะค้าขายดี ชายชาวล้านนาก็มักจะมียันต์หนีบติดตัวพกพาเวลาไปบ้านสาวหรืองานบุญเพื่อจะไปจีบสาว (แอ่วสาว) ผู้ใดมียันต์หนีบไว้ จะเป็นที่รักใคร่ต่อผู้ที่พบเห็นตรึงจิตตรึงใจ ให้พิศวาสหลงใหล เป็นเมตตามหาเสน่ห์มหาละลวยอย่างรุนแรง

  • ชายก็ดีหญิงก็ดี ที่รักใครชอบใคร และอยากให้เขารักเราให้นำเอาใบพลูสองหาง ใบรัก หรือใบไม้ที่เชื่อว่ามีความอาถรรพ์หรือมีชื่อพ้องไปกับสิ่งที่ปรารถนา หรือใบโพธิ์หล่นทางกิ่งทิศตะวันออกนำมาตัดเป็น 2 ชิ้น นำมาเขียนชื่อและดวงชะตาของเราและผู้ที่เราปรารถนาลงไป นำมาสอดใส่ไว้ในช่องของยันต์หนีบ เพื่อเป็นการหนีบชื่อผู้นั้นเอาไว้ คล้ายเป็นการหนีบจิตใจผู้ที่เราปรารถนาเอาไว้ ให้เกิดความเมตตายินดีในตัวเราซึ่งเป็นผู้ใช้ยันต์หนีบ หากมีเส้นผม หรือเล็บ ธาตุพลังงานเขากับเราใส่ไว้ในยันต์หนีบด้วยและปลุกฤทธิ์เวทย์คาถา ท่านว่า..จะยิ่งแรงด้วยฤทธานุภาพปรารถนาอย่างเอกอุ นำไปบูชา ท่องคาถาก่อนนอนทุกวัน ผู้นั้นจะรักเราหลงเรากังวลจิตใจจนทนอยู่มิได้ คิดถึงคนึงหาอย่างจับจิตจับใจ หรือผู้ที่มีคู่ครองอยู่แล้วอยากให้เขารักเรามากขึ้น ให้ทำดังว่าเขาก็จะรักใคร่ปองดองไม่คิดนอกใจ ไม่คิดเบื่อหน่าย หรือเขียนชื่อเจ้านาย เขาก็จะมีความเมตตาเอ็นดูเรา

บุคคลผู้ใดปรารถนาเงินทอง วัตถุสิ่งใดก็ดี จะทำมาค้าขายขึ้น ให้ผู้อื่นรักใคร่เมตตาแก่เรา ให้เขียนชื่อเขาแล้วสอดในยันต์หนีบ เสกคาถาว่า

“ ยะถาตัง มะมะตัง ถายะ ตัง วะตังมะมะ ตังวะตัง ตังเสกา มะมะกาเสตัง กาติยะ มะมะยะติกา อมนะโมโหติ หญิงทั้งหลาย ชายทั้งหลาย เจ้านายทั้งหลาย สวาหุมติด “

คาถาภาวนาเรียกจิตมัดใจ และใช้จีบสาว แอ่วหนุ่ม
“ โอมจิตตั๋งมหาจิตตั๋ง หัสสะยัง พระกิ๊นิ สาวหุมติดโต๋ติดต๋า เน อม สัวหุมติด “

คาถาเรียกจิตมัดใจ ใช้ได้ทั้งหญิงชาย
อิหิจิตตั๋ง อาคัจฉัยยะ อาคัจฉัยหิ ติวัตตับโพ อาคัจฉาหิ (ชื่อ……………..) โอมสัวหุมติด

คาถาภาวนา ให้เกิดโชคลาภเงินทองและมหาเสน่ห์แก่คนทั้งหลาย
“ โอมจิตติจิตตั๋ง มหาจิตตั๋ง เอหิลาภังปิยังมะมะ มานี่มา มา อินทะเสน่หา พรหมะเสน่หา ราชาเทวี มนตรีรักขัง อิทธิฤทธิ อม สิทธิสวาหะ สหวาโหมติดฯ “

  • สรรพคุณและวิธีใช้ยันต์หนีบอาจมีความพิสดารที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ละสายวิชาของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้กำหนดไว้ ส่วนเรื่องของผลลัพธ์ในการใช้ ก็คงต้องขึ้นอยู่กับศรัทธาของผู้สร้างและผู้นำไปใช้เป็นสำคัญ

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page