ฤทธิ์อำนาจคืนพระจันทร์เพ็ญ ควบคุมน้ำ อารมณ์ จิตใต้สำนึก กักเก็บและส่งต่อคำอธิษฐาน

พระจันทร์มีอิทธิพลโดยตรงต่อธาตุน้ำบนโลกธาตุ ดาวโลกมีน้ำสามในสี่ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด ยามใดพระจันทร์เพ็ญเต็มดวงน้ำในทะเล แม่น้ำ ลำคลองก็จะเอ่อล้นเต็มตลิ่ง น้ำขึ้นเนื่องจากพลังของดวงจันทร์ส่งแรงดึงดูด กระทำต่อธาตุน้ำที่อยู่บนโลก นอกจากดวงจันทร์จะมีผลต่อการขึ้นลงของระดับน้ำบนโลกแล้ว พระจันทร์เต็มดวงนั้นยังส่งผลต่อปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกอีกด้วย นอกจากนี้ ยามเมื่อพระจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลก พลังอำนาจดึงดูดอันลึกลับแห่งพระจันทร์ ยังส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก จิตใต้สำนึก จิตเหนือสำนึก น้ำเลือดและน้ำทั้งหมดในกาย ธาตุน้ำทั้งหมดในโลกธาตุ
  • ครูบาอาจารย์แต่โบราณท่านรู้ถึงพลังอำนาจอันลึกลับของพระจันทร์ จึงเกิดวิชาอันเกี่ยวเนื่องกับการบูชา และรับพลังจากแสงจันทร์ ตามตำราโหราศาสตร์จึงมีหลักจันทรคติ ถือดิถีข้างขึ้นข้างแรมของพระจันร์ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดฤกษ์ ด้วยเชื่อว่า.. อิทธิพลจากพลังอำนาจพระจันทร์ ในข้างขึ้นข้างแรมก็ดี ด้วยการโคจรของพระจันทร์จนได้องศาก็ดี หรือเล็งกับดางดวงหนึ่งดวงใดก็ดี พลังอำนาจจากพระจันทร์ในแต่ละช่วงนั้น ย่อมที่จะส่งผลต่อธาตุทั้งหมดและมนุษย์บนโลกธาตุในแง่ต่างๆ ตามวิถีแห่งพระจันทร์นั้น
พลังของพระจันทร์ มักใช้เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ จิตวิญญาณ โดยบูรพาจารย์แต่โบราณพบว่า พลังอำนาจของพระจันทร์ในดิถึข้างขึ้น จะทรงอำนาจทางเสน่ห์และเมตตามหานิยม โชคลาภสมบัติยิ่งนัก ในขณะที่พลังของพระจันทร์ในช่วงข้างแรม ก็จะส่งผลทางด้านมหาอุตฒ์ คงกระพัน พลังทางจิตที่มีอำนาจข่ามคง ข่ามขลัง อย่างยิ่งยวด
  • ซึ่งก็เป็นการกล่าวถึงพลังอำนาจของพระจันทร์ ตามหลักกว้างๆ เท่านั้น ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับดิถีของดวงจันทร์ อันจะส่งผลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับชีวิต จิตใจ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้อีกมากมาย การโคจรของดวงจันทร์ ตำแหน่งของดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้า ย่อมมีผลโดยตรงต่อชะตาชีวิตของมนุษย์บนโลกและการถือกำเนิดขึ้นของมนุษย์บนโลกธาตุ
  • เป็นความเชื่อความศรัทธามายาวนาน ถึงอำนาจเร้นลับของพระจันทร์ข้างขึ้นคืนวันเพ็ญ ด้านอิทธิคุณทางเรื่องเสน่ห์เมตตา มหานิยม บูรพาจารย์ท่านจึงสร้างเวทย์วิชชา เพื่อรับพลังงานจากแสงจันทร์มาใช้ประโยชน์ในด้านนี้ได้อย่างเต็มกำลัง เรียกว่าคืนวันเพ็ญเสน่ห์จันทร์ หรือการดื่ม-อาบน้ำเพ็ญ
น้ำเพ็ญ คือ หนึ่งในบรรดาพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยพลังจากแสงจันทร์ ที่สามารถดึงพลังงานของพระจันทร์ในข้างขึ้น เอากำหนดขึ้น 15 ค่ำ เป็นหลักในการทำพิธี ด้วยเชื่อว่าพลังอำนาจของพระจันทร์ในข้างขึ้น 15 ค่ำนั้นพระจันทร์จะทรงพลานุภาพสูงสุด โดยเฉพาะทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยม โชคลาภความสำเร็จอันเกิดจากคนทั้งหลายเมตตา การควบคุมจิตกุมใจ ดึงจิตดึงใจ จึงมักเรียกการประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ในคืนวันเพ็ญนี้ว่า พิธีแห่งคืนเพ็ญเสน่จันทร์ (พิธีกรรมทางไสยศาสตร์อาทิ ฝังรูปฝังรอย เสกนะเมตตา เสกแป้ง เสกน้ำมันจันทร์อาบน้ำเพ็ญทำเสน่ห์ ลงนะหน้าทอง สักยันต์ด้านเมตตา โชคลาภ สมบัติ เป็นต้น)
  • พิธีกรรมการดื่ม-อาบน้ำเพ็ญ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เริ่มจากการน้ำเอาน้ำสะอาดมาใส่ในภาชนะอันสมควร จัดตั้งไว้กลางแจ้ง (ให้แสงจากดวงจันทร์สัมผัสผิวน้ำได้โดยตรง) แม้มีวัตถุมงคลใดๆ ให้จุ่มแช่ไว้ในขัน หรือบาตรน้ำมนต์ เมื่อถึงเวลาที่พระจันทร์อยู่ในตำแหน่งสูงสุดคือ กลางกระหม่อม อันเป็นตำแหน่งที่พระจันทร์ทรงพลานุภาพสูงสุดนั้น แสงและเงาสะท้อนของพระจันทร์ก็จะปรากฏอยู่ในภาชนะที่ บรรจุน้ำนั้น แสงจันทร์ที่สาดส่งลงบนน้ำที่นำมาตั้งไว้กลางแจ้ง ย่อมก่อให้เกิดพลังอำนาจอันอัศจรรย์ ซึ่งขบวนการนี้เป็นไปเองโดยธรรมชาติของน้ำและแสงจากดวงจันทร์ ธาตุน้ำย่อมสามารถซึมซับพลังอำนาจจากรหัสสัญญาณ รังสี แสง ที่แสงจันทร์แผ่พลังออกมาได้เป็นอย่างดี ที่น่าแปลกอัศจรรย์คือ ขณะที่พระจันทร์อยู่ในตำแหน่ง (ตรงกลางศีรษะ) เวลาเที่ยงคืนพอดี เงาสะท้อนของพระจันทร์ที่ปรากฏอยู่ในภาชนะที่กระทำพิธี จะเกิดการทรงกลดขึ้นภายในภาชนะนั้นด้วย

น้ำที่ได้ผ่านพิธีกรรมอาบแสงจันทร์นี้ จะได้รับพลังอำนาจจากพระจันทร์ และแรงครูแรงพระเวทย์คาถาอย่างเต็มกำลัง ด้วยการปะกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องของครูบาอาจารย์ พลังอำนาจแห่งพระจันทร์ผนวกกับพลังอำนาจแห่งจิตของบูรพาจารย์ผู้ประกอบพิธี น้ำเพ็ญจึงมีอานุภาพมาก ประจุพลังด้านเสน่ห์เมตตา โชคลาภอย่างสูง ผู้ที่ได้ดื่มกินและอาบน้ำเพ็ญ ในคืนเพ็ญเดือนสิบสองจะเปี่ยมไปด้วยสง่า ราศี เมตตาบารมีประสิทธิ์อยู่ในกายอย่างสูงส่ง คนทั้งหลายจะเกื้อกูล รักใคร่เอ็นดู สนับสนุน เป็นที่รักเมตตาของเทวดา พรม ยมยักษ์ และมนุษย์ อมนุษย์ทั้งหลาย เยื้องย่างทำการ ทำกิจใดใดก็จะบังเกิดโชคลาภอันประเสริฐยิ่งแลฯ

LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page