ลางสังหรณ์

ผู้สร้างลางสังหรณ์ทุกชนิด คือเรา
มันเป็นความลึกลับที่ว่าเราเกิดลางสังหรณ์ขึ้นมาในทันทีทันใด ได้อย่างไร?
” ลางสังหรณ์ “ คือจิตใต้สำนึกอันบริสุทธิ์ ซึ่งถูกปลุกขึ้นมาโดยความทรงจำ ที่ฝังลึกอยู่ข้างใน ซึ่งถูกในบางกรณีและใช้ไม่ได้ในบางกรณี

บ่อยครั้ง ที่ลางสังหรณ์ของนักสืบน่าเชื่อถือมากกว่ากระบวนการพิจารณาเหตุผล เพราะลางสังหรณ์มิได้ถูกจำกัดไว้เพียงข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น และมันก็ไม่สามารถเป็นปฎิกริยาจากจิตใต้สำนึกได้ เนื่องจากนักสืบ ไม่อาจมีความทรงจำ ในทุกเรื่องที่สามารถเรียกออกมาใช้ได้ในทุกคดี ลางสังหรณ์จึงไม่ใช่ปฎิกริยาจากจิตใต้สำนึกทั้งหมด แสดงว่าต้องมีคุณลักษณธบางอย่างของดวงจิต ที่เปิดเผยออกมาเมื่อนักสืบเกิดความรู้สึกคล้ายมีสิ่งใดมาดลใจ

นักจิตวิทยา มองลางสังหรณ์เป็นเพียงปฎิกริยาทางสัญชาตญาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความชอบ หรือไม่ชอบ ที่บุคคลนั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง คำนิยามนี้มีส่วนถูกต้องในบางโอกาส แต่ไม่เป็นจริงเสมอไป เช่น ลางสังหรณ์ที่เกิดจากความรู้สึก ก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ และลางสังหรณ์เช่นนั้นได้ทำลายความปรารถนาของเรา ในบางกรณีอีกด้วย เราอาจเกิดความรู้สึกล่วงหน้าว่า บุคคลนี้ หรือเหตุการณ์นี้ เป็นที่ติดตรึงใจและเป็นที่พึงปรารถนาอย่างมาก แล้วเราก็ได้พบเหตุการณ์เช่นนั้นในเวลาต่อมา

  • มีการทดลองว่าลางสังหรณ์เกิดจากความรู้วึกได้หรือไม่ ผลการทดลองได้พิสูจน์ว่า ข้อสันนิษฐานนี้ถูกต้อง เราจึงควรเรียนรู้ที่จะรับฟังความรู้สึกของตัวเองบ้าง ถ้าลางสังหรณ์สามารถเชื่อถือได้ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้ว ลางสังหรณ์นั้นต้องเป็นคุณสมบัติของสัญชาติญานอย่างหนึ่ง และไม่ใช่สิ่งซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตสำนึกเพียงอย่างเดียว

ลางสังหรณ์ หรือ ลางบอกเหตุ และความรู้สึกเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการบางอย่าง ทำงานอยู่ในดวงจิตเรา กระบวการนี้มีความแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงกับวิธีอนุมานของจิตสำนึก บ่อยครั้งที่ความสามารถลึกลับนี้ ถูกเรียกขานกันต่อว่า ” สัญชาตญาณ ” อีกความสามารถหนึ่งของดวงจิต ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของเรา

  • วิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาญาณวิเศษนั้น คือการหาประสบการณ์ตัวเอง ให้รู้เอง เห็นเอง ไม่ว่าใครจะตั้งข้อสงสัยใดใดกับประสบการณ์ของใคร แต่..เราคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าจริงหรือไม่

  • ศาสตร์แห่งพลังจิต

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page