วิชาไสยศาสตร์ว่าด้วยเสน่ห์ มีจริงไหม?

วิชาไสยศาสตร์ว่าด้วยเสน่ห์ มีจริงไหม?
เรียนเสน่ห์มีโทษ เป็นบาปไหม??
ตอบ : มีจริง ไม่บาป ไม่มีโทษ เป็นบุญ เป็นกุศล เป็นศาสตร์ที่ควรศึกษา เป็นศาสตร์ที่มีคุณประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เป็นกุศโลบาย ทำให้มสุษย์มีความรักความสามัคคี เลิกเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แต่ต้องเป็นเสน่ห์ไสยะแห่งคุณพระมีคุณธรรม จูงจิตให้เข้าถึงคุณพระ คุณศีล คุณธรรม
มหาเสน่ห์ที่ทำได้ด้วยตนเอง : ตื่นเช้าอย่าให้จิตใจขุ่นมัว ตื่นแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้านุกว่าพุท หายใจออกยาวๆ นึกว่าโธ เดินไปล้างหน้า อ่าบน้ำ ก็นึกระลึก พุทโธ ไว้ตลอดจนเสร็จกิจยามเช้า ตลอดวันก็ยิ้มให้มากหัวเราะให้บ่อย เห็นคนที่เราพอใจก็กำหนดรู้ ตาเห็นรูป หายใจเข้ายาวนึกว่า พุธ กลืนลมหายใจเข้าไปครั้งหนึ่ง แล้วหายใจออกตรงไปที่เขานึกว่า โธ กำหนดนึกในใจว่าเราเสน่หาต่อเขา ขอให้เขามีเสน่หาต่อเรา แม้เป็นคู่สามีภรรยากันเจริญภาวนาเช่นต่อกันเป็นนิตย์ จะเจริญยิ่งในชีวิตคู่และฐานะเรียกว่าพลังอำนาจเมตตา
  • ก่อนพูด ก่อนภาวนาอธิษฐาน ต้องมีสติสัมปชัญญะทำกาย วาจาให้มีเสน่ห์อยุ่เป็นนิตย์จนถึงมหาเสน่ห์ เกิดเสน่ห์ไม่จืดจาง แม้พึ่งวัตถุธาตุกายสิทธิ์ วัตถุมงคล พึ่งบารมีจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณ ให้เสกสร้างสึผึ้ง อิ่น น้ำมันหอม ตะกรุดทิศหมอน บรรจุคุณลงนะหน้าทองให้ก็จักเกิดมงคลอันประเสริฐ โดยถือศีล ถือสัจจ์ ให้เกิดมหาเสน่ห์ทางคุณพระ แรงครูอาจารย์ ไม่ทำผิดผีผิดครูผิดศีลธรรม ก็จะเกิดมหาอำนาจแห่งเสน่ห์เมตตามหานิยมส่งเสริมให้สำเร็จตามปรารถนา หมั่นอธิษฐาน ภาวนา สาธยายคาถา ก่อนล้างหน้าทาแป้ง เสกแป้งจันทร์ น้ำมันหอม เจิมตน เจิมคนรัก สินค้า ร้านค้า ศิลฤกษ์ เครื่องรางของขลัง สรรพวัตถุมงคล ด้วยโอมมหานิยม พูดแต่สิ่งดี สิ่งงาม ไพเราะ ช่างสรรเสริญอวยพร ยิ้มแย้มแจ่มใส เมื่อคิดจะใช้ของเสน่ห์ อยากมีเสน่ห์ ก็ต้องทำเสน่ห์ใส่ตัวเองปฎิบัติตนเองให้เป็นผู้มีเสน่ห์ด้วย จึงเรียกได้ว่าพลังงานเสมอกัน

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page