วิธีสร้างอำนาจจิต การผนึกรวมนิวเคียสอะตอม เพื่อบังเกิดพลังอำนาจอันมหาศาล

วิธีสร้างอำนาจจิต
จิตเป็นพลังธรรมชาติ มีพลังงานเอนกประสงค์ มีอำนาจและความสามารถหาที่เปรียบได้ยาก ทุกอย่างในโลกนี้ นอกจากธรรมชาติแล้ว คนเราคิดอ่านสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งสิ้น ทั้งที่หยาบสุดจนถึงละเอียดสุด ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพราะจิตใจเป็นผู้นำในการคิดอ่าน และประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกแขนง และปรัชญาทุกสาขา ตลอดจนการแสดงฤทธิ์เดช
อันน่าอัศจรรย์ การค้นพลสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ต่างๆ
  • จิตมีธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่า ” วิญญานธาตุ “ เป็นธาตุรู้ คือรู้อารมณ์ต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดกำลังใจมาก หรือน้อยตามเหตุ และปัจจัย อารมณ์มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาชีวิตและจิตใจ ไม่มีที่สิ้นสุด คนเราจะดีจะเสีย อยู่ที่อารมณ์ทำให้เป็นไป เช่น ถ้ามีอารมณ์ดี ความคิดฝันย่อมแจ่มใส ถ้ามีอารมณ์เสีย ความคิดฝันย่อมขุ่นมัว อำนาจการสร้างสรรค์ย่อมน้อยลงไป เพราะอารมณ์คือกระบวนการสร้างพลังงานชีวิต สามารถบันดาลให้เกิดอำนาจสร้างสรรค์ หรือมีอานุภาพเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง หรืออาจเกิดอำนาจทางทำลายก็ได้
ไม่ว่าอะไรในโลกที่เราอาศัยอยู่ เราสัมผัสได้ด้วยอายตนะ 6 กลุ่มคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นอาตนะภายใน ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุ ท่านเรียกว่า ” ธาตุรับ “ ส่วนอาตนะภายนอก 6 กลุ่ม คือรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และอารมณ์ ก็เป็นธาตุชนิหนึ่งคือ ” ธาตุกระทบ “ ธาตุรับและธาตุกระทบ ต่างก็มีหน้าที่และพลังงานเป้นของตัวเองโดยอิสระ แต่เมื่อสัมผัสเข้ากับคู่ของมัน เช่น ตากับรูป จะมีปฏิหริยาเป็นพลังงาน ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ ” เห็นรูป ” ซึ่งเรียกว่า ” รูปารมณ์ ” หรือหู กับ เสียง จะมีปฎิกริยาเป็นพลังงาน ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ ” ฟังเสียง ” ที่เรียกว่า ” สัทธารมณ์ ” หรือใจกับอารมณ์กระทบกัน จะมีปฎิกริยาเป็นพลังงาน ทำให้เกิดจินตนาการในทางสร้างสรรค์ อิทธิปาฎิหาริย์ หรือแม้แต่การทำลาย
สสารหรือธาตุต่างๆ ประกอบขึ้นด้วยอะตอม หรือปรมาณู ซึ่งมีพลังงานอยู่ในแกนกลาง ที่เรียกกันว่านิวเคลียส พลังงานนี้ไม่สูญหายไปไหน แต่เมื่ออยู่ภายใต้ภาวะอันเหมาะสม จะแปรสภาพออกมาในรูป ความร้อน แสง เสียง ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในตัวของมันเอง หรือโดยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ก็ได้ เช่นไฟฟ้าเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีพลังงาน มนุษย์สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากมายมหาศาล จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ทำให้มีพลังไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ กันนานัปการ นอกจากนี้มนุษย์ยังสามารถผนึกรวมนิวเคลียสของอะตอมเข้าด้วยกัน โดยกรรมวิธีเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดพลังงานรวมอยู่ในที่เดียว เรียกว่า ” นิวเคลียร์ฟิวชั่น “ เป็นปฎิกริยาพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในนิวเคลียส ซึ่งมันระเบิดออกมาด้วยกรรมวิธีเฉพาะ จะบังเกิดพลังงานมหาศาล สามารถทำลายอะไรต่างๆ ได้ในพริบตา
  • ถ้ามนุษย์สามารถรวบรวมพลังจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จะบังเกิดอำนาจอันยิ่งใหญ่อย่างอัศจรรย์ การรวมพลังจิตหรือกำลังใจ ต้องอาศัยปัจจัย 2 ปราการ คือ สติความระลึกรู้ และ สมาธิความตั้งมั่นของจิต ปัจจัยทั้งสองปราการนี้เป็นอุปารณ์ ในการสร้างอำนาจ ทั้งด้านบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ แล้วแต่จะเลือกเอาให้เหมาะสมกับเจตนารมณ์ของแต่ละคน

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page