สมาธิทางไสยศาสตร์ ศาสตร์แห่งอำนาจจิต มโนมยิทธิฤทธิ์แห่งใจ

ไสยศาสตร์คือศาสตร์แห่งจิต
พลังจิต ต้องทำทางจิต ใครทำเหตุให้ถูกต้อง มีปริมาณมาก เจริญภาวนามาก เป็นสัจจะบารมี สัจจะอุปบารมี สัจจะปรมัตถปารมี แล้วเข้าสู่หลักอธิษฐานธรรมเป็นอธิษฐานปารมี อธิษฐานอุปบารมี อธิษฐานปรมัตถบารมี ตั้งสัตย์อธิษฐานไปแนวเดียวกัน เพิ่มทวีคูรมากขึ้นจนสำเร็จความปรารถนาไม่ท้อถอย
  • ไสยศาสตร์มีหลายแขนง ทั้งเป็นเมตตา มหานิยม มหาเสน่ห์ คงกระพัน กันอาวุธ เป็นมหาอำนาจแคล้วคลาด กำจัดปัดเป่า ขับไล่ มีมากพรรณาไม่หมด ล้วนแต่เป็นเรื่องของจิต จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธาน จิตเป็นสภวะสภาพถึงก่อน จะสำเร็จได้เพราะอำนาจจิต จิตรักจิตปรารถนา จิตต้องการ จิตอยากได้ จิตเข้าถึง อบรมจิตให้มีความเชื่อถืออย่างสูงจนเป็นเอกัคคะตาจิต คือ.. ” จิตรวมเป็นหนึ่ง ” เป็นหนึ่งเกาะอยู่ในวิชาหนึ่งๆ แต่ละอย่าง หมายถึงทำสมาธิให้เกิดขึ้น สมาธิทางไสยศาสตร์คือการจิตให้ว่าง ปล่อยวางจากอารมณ์อื่นทั้งหมด และทำให้จิตเกาะนิ่งอยู่ในอารมณ์ที่เราต้องการ จึงเกิดมโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ เกิดกระแสแห่งคุณพระอุปถัมป์จิต

กุญแจไสยศาสตร์

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page