สันติสุข เบิกบาน คือสภาวะเดิมแท้แห่งจิตวิญญาณ

สันติสุข เบิกบาน คือสภาวะเดิมแท้แห่งจิตวิญญาณ

การอธิษฐานด้วยความสงบเงียบและเบิกบาน ผนึกรวมกายใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน คือกุญแจไขประตูห้องศักดิ์สิทธิ์แห่งปัญญา และปาฏิหาริย์ สภาวะแห่งสมาธิอัตตาจะหลับใหล จิตจะยิ่งใหญ่อยู่เหนืออิทธิพลของอัตตาตัวตน หยุดคิดหยุดฟุ้งซ่าน เกิดการเชื่อมโยงกายกับจิตและจิตเหนือสำนึก เรียกว่าจุดพลังอำนาจ การแสดงเจตจำนง กำหนดจิต อธิษฐาน ขอขมา อโหสิกรรม จะทรงทรงพลังอำนาจมาก อันจะนำไปสู่การปรากฏขึ้นจริงในโลกกายภาพ

สันติสุข เบิกบาน คือสภาวะเดิมแท้แห่งจิตวิญญาณ ที่ถูกจองจำอยู่ในขันธ์ห้า ( รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ) เมื่อได้รับอิสระจากสภาวะร้อยรัดทั้งปวง จิตที่มีอำนาจ ปัญญาญาณ ความจำได้หมายรู้ทั้งปวง ก็สามารถนำทางไปสู่ความเป็นได้ มีได้ ทำได้ สำเร็จ สมปรารถนาได้ตามใจนึกทุกปราการ

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page