หลวงปู่ศุขแสดงฤทธิ์เป็นประจักษ์ต่อกรมหลวงชุมพรฯ

บันทึกประวัติกรมหลวงชุมพรฯ
เรื่องหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่าแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ได้ประจักษ์

  • เมื่อกรมหลวงชุมพรฯ เสด็จสำรวจเส้นทางตามลำน้ำก่อน ร๕. เสด็จพระราชดำเนิน วันหนึ่ง เรือยนต์ของพระองค์จอดอยู่กลางลำน้ำ หน้าวัดมะขามเฒ่า จ. สุพรรณบุรี ท่านกับบรรดาทหารเรือได้เห็นหลวงตาองค์หนึ่ง นั่งอยู่ที่ศาลาท่าน้ำ มีหัวปลีอยู่กองหนึ่งข้างหน้า พระภิกษุชรารูปนั้นหยิบหัวปลีขึ้นมาลูบไปทั่ว ก็กลายเป็นกระต่ายทั้งหมดทั้งกอง นี่เองเป็นมูลเหตุให้เสด็จในกรมผู้ยิ่งใหญ่ทางอาคมท่านนี้ เกิดความเลื่อมใส ขอมอบตัวเป็นศิษย์ ซึ่งหลวงพ่อวัดมะขามเฒ่า ( หลวงพ่อศุข ) ได้แสดงวิชาเสกทหารเรือคนหนึ่งให้เป็นจรเข้ว่ายน้ำ วนไปวนมา ในสระของวัด โดยประจักษ์ชัดต่อพระพักตร์ ซึ่งเสด็จในกรมฯ เมื่อได้เห็นของจริงว่า วิชาเสกพืช หรือสิ่งมีชีวิตให้เป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเทถหนึ่งนั้น มิใช่ของกล่าวไว้ลอยๆ ในวรรณคดี หากแต่วิชานี้มีความจริง ทำได้จริง แบบทดลองได้แบบวิทยาศาสตร์ พระองค์เสด็จไปศึกษาวิชาความรู้มากจายุโรป ได้เห็นอะไรมามาก ที่สุด..ก็มาจำนนต่อพระเวทย์สรรพคาถาไสยวิชาแห่งครูบาอาจารย์สยามนี้เอง

 LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page