อัศจรรย์อันลึกซึ้ง ของความหมายแห่งพุทโธ

การนิยมวัตถุมงคล หรือเชื่อถือพุทธศาสนาด้านอิทธิฤทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์ อาจไม่ใช่แก่นของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง แต่สามารถดึงดูดผู้คน ผู้เริ่มต้นศึกษาหาความรู้เรื่องรูปพระ เครื่องรางของขลัง ให้เข้าสู่การปฎิบัติจิต ภาวนา ทำสมาธิ ได้พบครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณ ได้จูงจิตเข้าสู่ธรรมได้ทีละเล็กทีละน้อย จนสภาวะธรรม สภาวะจิตสูงขึ้น ละเอียดขึ้น อย่างที่พระอาจารย์ผู้ทรงคุณกระทำอยู่ทุกวันนี้ แบบหลอกเด็กให้กินขนม แต่ต้องกินยาเสียก่อนแล้วจะให้ขนมทีหลัง
  • ไสยศาสตร์เป็นเรื่องของพลังจิต พลังงาน เป็นนามธรรมอันละเอียด ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นด้วยตาแห่งปัญญา คือปัญญาญาน เป็นปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะคน ผู้ที่จะเห็น หรือเข้าถึงต้องกำหนดจิตให้สว่าง สงบ โดยการเจริญภาวนา ใช้ความเพียรพยายามมานะอดทน ใช้เป็นทางลัดโดยการบังคับจิตใจให้เข้าถึงตามใจชอบไปก่อน แล้วจะค่อยเปลี่ยนใจไปเอง ตั้งแต่คุณธรรมแบบเปลือก และกระพี้ แบบไสยศาสตตร์ คือเข้าถึงแล้วยกเอาเป็นที่พึ่งในปัจจุบัน ก็จะง่าย และรวดเร็วขึ้น เพราะธรรมชาติของจิต สิ่งใดรัก สิ่งใดชอบ สิ่งนั้นอยากได้ ย่อมเข้าถึงได้เร็ว การสอนแบบตามใจเขาชอบจึงได้ผลเร็วกว่า

หลักธรรมไสยศาสตร์ สอนให้มีความกตัญญูรู้คุณ สอนให้เคารพนอบน้อมอย่างสูงยิ่ง จะทำให้พบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แห่งคุณพระ สามารถขจัดภัยได้จริง ” พุทธ “ เป็นนามของพระบิดาผู้เป็นอรหันต์ของบุตรธิดา ผู้ก่อกำเนิด ให้เราเข้าไปจุติในครรถ์มารดา เป็นคุณพระในตัว ” โธ “ เป็นพระนามของมารดา ผู้สำเร็จเป็นอรหันต์ของบุตรธิดา เป็นองค์แรกเมื่อเราคลอดออกมา สำเร็ตคุณธรรม 4 ประการ เรียกว่าพรหมวิหารสี่ หรือธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม พระบิดา มารดา จึงเป็นพรหมของบุตรธิดาโดยไม่มีพระองค์ใดเสมอ พระบิดาพระมารดา สำเร็จคุณธรรมอันวิเศษเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และมีขึ้นได้เฉพาะบุตรธิดาเท่านั้น มีมากจนหาปริมาณไม่ได้ ไม่มีผู้ใดสามารถคำนวณคุณพระบิดาพระมารดาได้ ว่ามีปริมาณเท่าใด เต็มไปในอากาศ รอบตัวบุตรธิดา ไม่มีช่องว่าง เมื่อบุตรธิดาเข้าถึงจึงเกิดคุณเป็นที่พึ่งได้ทันที

ผู้ที่มีศรัทธา ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานขอถึงซึ่งรูปพระ และคุณพระของตนทุกลมหายใจ เข้า-ออก เพื่อทำความเคารพเข้าถึงให้มากที่สุด โดยไม่มีเวลาละเว้นทั้งหลับ ตื่น ยืน นอน นั่ง ทำตนให้เป็นผู้ไม่ประมาท ขอพรจากคุณพระ คุณบิดา มารดา ให้คุ้มครองป้องกันภยันตรายให้แก่ตัว เพื่อความสุข ความเจริญ ประสบลาภ ยศ สมบัติ สรรเสริญพรอันประเสริฐให้กับตนทุกบมหายใจเข้า ออก บำเพ็ญบารมีให้ตรงเป็นสัจจะบารมี ทำด้วยความตั้งใจจริง ศึกษาให้เข้าใจความลึกซึ้งแห่งพุทโธ จะพบอัศจรรย์ในความหมายอันน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page