อาถรรพ์ วันอังคาร/เสาร์

วันเสาร์ เป็นวันที่คนไทยสมัยโบราณมาจนบัดนี้ ถือกันว่า เป็นวันแข็งเช่นเดียวกับวันอังคาร ถ้าจะทำการใดใด ที่เกี่ยวกับเลือดและของมีคมกลับเหมาะเป็นเคล็ดวิชชามหาอุดฒ์ คงกระพัน มีวลีหนึ่งในโหราศาสตร์กล่าวว่า ” ดูโทษดูทุกข์ ให้ดูวันเสาร์ “ เป็นเคล็ดว่า
การลับเครื่องศาสตราอาวุธต่างๆ ให้ลับวันเสาร์
หรือทำการปลุกเสกเครื่องอาวุธ ก็ให้ปลุกเสกวันอังคาร กับวันเสาร์
  • วันเสาร์ เป็นวันทายทุกข์ ทายโทษ จึงมิให้นำไปขึ้นบ้านใหม่ จะนำทุกข์โศกตามมา
ในหลวงรัชกาลที่ 4 ของเมืองบางกอก ก็ทรงถือวันเสาร์ด้วย ปรากฎว่า เมื่อพระองค์เสด็จกลับพระนคร หลังจากเสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัด โดยเข้าพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ มักเกิดเหตุ เช่น รุ่งขึ้นเสนาบดีผู้ใหญ่ถึงแก่อสัญกรรมบ้าง พระราชวงศ์สิ้นพระชนม์ทุกครั้ง จนต้องมีหมายรับสั่งห้าม ไม่ให้กำหนดการคืนกลับสู่พระนครในวันสาร์ ไม่ว่าจะเสด็จไปในที่ใดใดก็ตาม ความเชื่อของชาวคริสต์ศาสนิกชนก็มีความน่ากลัว เกี่ยวกับวันเสาร์คือ ในประเทศกรีซมีความเชื่อว่า ผีดูดเลือดจะนอนพักอยู่ในหลุมเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น การทำลายซากผีชนิดนี้ จะไปขุดหลุมแต่เฉพาะวันเสาร์เท่านั้น
  • คนไทยที่นิยมในเรื่องคงกระพันชาตรี ถือว่า.. วันเสาร์เป็นวันแข็ง จึงนิยมปลุกเสก เครื่อรางของขลังกันในวันเสาร์ และถ้ายิ่งวันเสาร์ตรงกับ วันเสาร์อันมีดิถี 5 คำ ก็ยิ่งดี เรียกว่า ” วันเสาร์ห้า “ ซึ่งยกย่องกันว่าวิเศษนัก หรือวันเสาร์อันมีดิถี 15 ค่ำ ก็ยกย่องกันว่าเป็นเลิศ นักเดินป่ามักจะจดจำกันไว้ว่า เห็ดเมามีกจะบานในวันอังคาร และวันเสาร์เท่านั้น ถ้าเก็บเห็ดในสองวันนี้ อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตถ้านำมาบริโภค

     เรื่องเล่าจากอ.พลูหลวง

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page