อานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องราง ของขลัง วัตถุมงคล

คุณสมบัติของเครื่องราง – วัตถุมงคล
พระเครื่องที่บูชานั้นจะศักดิ์สิทธิ์ได้ ก็ขึ้นอยู่กับพลังจิตของผู้สร้าง ที่แผ่อำนาจจิตเข้าไปเกาะในวัตถุนั้น และอยู่ที่ผู้ใช้มีคลื่นจิตบริสุทธิ์หรือไม่ หากผู้ใช้ผู้บูชาเป็นผู้มีศีลธรรมยิ่งมาก เครื่องรางวัตถุธาตุนั้นย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังมาก
  • วัตถุมงคลนั้นจะขลังก็ดี จะดีก็ดี มันต้องมีอยู่ในสัจบารมี และอุคหนิมิตแห่งเจตนาของเกจิอาจารย์นั้นๆ เพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของการยึด บุคคลที่ยังอยู่ในฆราวาสวิสัย หรืออยู่ในทางโลก หรือว่าผู้ที่ยังอยู่ในหลักของปุถุชน เพื่อสัมมาอาชีวะ ชอบในวิถีการณ์ของการดำรงตน อยู่ในโลกของการเป็นมนุษย์ ก็จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการคุ้มครองของตน เพื่อความสำเร็จในสิ่งนั้นๆ
  • บางคนบอกว่า.. พระองค์นี้ไม่แท้ อันนี้ขอบอกว่า ถ้ารูปร่างเป็นพระแล้วแท้ทั้งนั้น เพราะเมื่อสร้างพระเสร็จย่อมเป็นรูปร่างของพระ พระนั้นย่อมไม่มีคำว่าไม่แท้ แต่ผู้ปลุกเสกนั้นมีพลังแข็งแกร่งขนาดไหน ในการบรรจุพุทธคุณก็ดี อิทธิปาฏิหาริย์ก็ดี แห่งการมโนมยิทธิก็ดี นั่นขึ้นอยู่กับภาวะ และจงจำเอาไว้ว่า พระย่อมไม่ช่วยคนผิดในวิถีการณ์ของการเมตตา การแคล้วคลาด .
    ย่อมแคล้วคลาดป้องกันศัตรูมาทำลายเรา แต่..ถ้าเราจะตั้งตัวเป็นศัตรูเขาก็ย่อมไม่แคล้วคลาด ในด้านมหานิยมถ้าเราใช้ในทางเพื่อการสัมมาอาชีวะ ในทางสุจริตธรรม ย่อมมีเมตตาสถิตย์อยู่ ถ้าเราไปใช้ในทางเมตตาเพื่อในทางผิด ก็ย่อมไม่มีพลังในทางเมตตา เขาเรียกว่า.. การสร้างอกุศลกรรม พระย่อมไม่ช่วย นี่คือทางแห่งการยึดมั่น

ในการสร้างพระ สร้างเครื่องรางของขลัง คนสมัยก่อนเข้าถึงธรรมะมากกว่าคนสมัยนี้ เพราะคนสมัยนี้ ยึดมั่นว่า เงินตราเป็นแก้วสารพัดนึก แต่คนสมัยก่อนเขาไม่ได้คิดเรื่องเงินทองเป็นแก้วสารพัดนึก เขาช่วยพระสงฆ์ก็ดี ช่วยการสร้างโบสถ์ สร้างทาง สร้างวัดก็ดี เขาไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเป็นเงินตรา คือคนที่มาช่วยซ่อมหลังคาโบสถ์ก็ดี ช่วยสร้างกุฏีในวัดก็ดี มีแค่ข้าวก้นบาตรวัดที่พระเหลือ และลูกวัดเหลือให้กิน เขาก็เพียงพอในการที่จะไม่ต้องหิ้วปิ่นโตมา หรือว่าบ้านบางคนอยู่ไกลวัด ก็มีภาระแค่ท้อง เรื่องเงินเขาไม่ยอมรับ อย่างพระสมเด็จวัดระฆังสร้างขึ้นเพราะ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ได้คิดว่า อย่างน้อยก็ควรให้เขาซาบซึ้งเข้าถึงปูชนียวัตถุ ก็ได้สร้างพระเครื่องขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นที่เตือนตนว่า ครั้งหนึ่งเขาได้มาช่วยบูรณะวัด และก็เพื่อให้เขาห้อยติด ผู้ที่ได้ห้อยพระนั้นย่อมที่จะคิดถึงผู้ให้ ก็คือยึดเอาเป็นที่พึ่ง และให้ลึกซึ้งถึงพุทธานุภาพว่า พระองค์เป็นบรมศาสดาที่ควรแก่การสักการะ เราห้อยท่าน ท่านเป็นแผนที่แก่เราให้เดิน เราก็ควรตามแผนของท่าน เพื่อไปสู่การสัมมาอาชีวะชอบ และไปสู่ทางแห่งความสงบ คลื่นจิตพลังงานแห่งธาตุรู้ของท่านก็ประสิทธิ์อยู่ แผ่พลังบารมีปกป้องคุ้มครองเรานำทางเราไปสู่แสงสว่าง และความดีงามอยู่เสมอ

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page