อำนาจพลังจิตอันเร้นลับ

การรวบรวมพลังสมาธิให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการเพ่ง ทำให้ประสาทและสมองทำหน้าที่ลดน้อย ถอยลง ตามลำดับ จนเกิดความสงบหรือความว่างจากอารมณ์ต่างๆ จิตจะทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ แต่ยังคงมีสติสัมปชัญญะ
เรียกว่า ” สมาธิจิต “ ซึ่งเป็นฐานสร้างอานุภาพอันน่าอัศจรรย์
  • ด้วยอำนาจสมาธิจิตในระยะแรกๆ ผู้ปฎิบัติจะเริ่มมีความรู้สึกทางกาย เช่นขนลุกขนพอง ตัวเบา เหมือนจะลอยขึ้นไปในอากาศ บางทีรู้สึกว่าเนื้อตัวหนัก จมดิ่ลงไป อาการเหล่านี้ จะเกิดขึ้นในระยะแรกของสมาธิ เพราะระบบประสาทและสมองถูกรุกเร้าจากจิต เพื่อให้เกิดไหวตัวขึ้น เช่นเดียวกับเมื่อเรามีความดีใจ หรือตื่นเต้น จากการรุกเร้าของอารมณ์ภายนอกหรือภายใน อาการทางกายจะปรากฏขึ้น เช่น หัวใจเต้นเร็ว แรง หน้าแดง เนื้อตัวสั่นเทา หรือบางทีก็ร้องไห้เป็นต้น
อาการต่างๆ เหล่านี้ จะค่อยๆ หายไป เมื่อจิตเข้าสู่สมาธิสูงขึ้น ซึ่งทำให้อวัยวะต่างๆ ทั้งที่อยู่ในอำนาจจิตใจ และไม่อยู่ในอำนาจจิตใจ ค่อย ๆ หยุดนิ่ง ลงไปโดยปริยาย เกิดความสงบทางกาย เช่น การเคลื่อนไหวไม่ปรากฏ การหายใจก็แผ่วเบาจนเกือบไม่รู้สึก หัวใจเต้นช้าและอ่อนลง ชีพจรอ่อนและเบา การขับถ่ายไม่มี อุณหภูมิลดต่ำลง เนื้อตัวเย็นสบาย อาการต่างๆ ดังกล่าวนี้จะปรากฏชัดเจน ในขณะทำสมาธิขั้นสูงจนได้ฌาน เพราะเหตุนี้ผู้ที่ได้ฌาน จึงมีความสามารถบังคับประสาท และสมอง ทั้งระบบธรรมดา และระบบอัตบาลได้เป็นอย่างดี
เกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางอภิญญา และได้ฌาน ทางพุทธศาสนาก็มีไม่น้อย ท่านเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ต้องอาศัยอาหาร หรือน้ำดื่ม เพียงแต่ทำสมาธิให้เข้าถึงฌานขั้นสูง ความต้องการของร่างกายในเรื่องอาหาร อากาศ น้ำ การหายใจ การเต้นของหัวใจ และการขับถ่ายก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับ จนถึงกับหยุดนิ่งไปโดยอัตโนมัติ เป็นเวลานานพอสมควร นี้คืออานุภาพอันน่าอัศจรรย์ของจิตจากสมาธิ

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page