อิทธิอำนาจแห่งเทียนบูชามหาโสฬสมงคล แรงครู แรงอักขระพระคาถา เตโชธาตุ และอำนาจจิตอิทธฤทธิ์ใจ

” การอธิษฐาน ” เป็นอำนาจ !! ช่วยให้เกิดความสำเร็จได้ พระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยจิตอธิษฐานฤทธิ์อย่างแรงกล้าในวันตรัสรู้ว่า ” จะนั่งสมาธิจนกว่าจะตรัสรู้ ไม่ยอมลุกเป็นอันขาด แม้เลือดในกายจะแห้งเหือดไป แม้จะสิ้นชีวิตก็ไม่ยอมลุกออกจากการนั่งสมาธิ จนกว่าจะตรัสรู้ได้แล้วเท่านั้น

การอธิษฐานเป็นหนึ่งใน บารมี 10 ปราการ เป็นเครื่องช่วยให้สำเร็จกิจการต่างๆ ได้ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นมิใช่ง่าย ท่านต้องบำเพ็ญบารมีสิบครบถ้วน อันประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ เมตตา อุเบกขา และอธิษฐานบารมี

แต่ยามดวงชะตาตก กำลังจิตอันศักดิ์สิทธิ์ก็ทดถอยทอนกำลัง สั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่ำเตี้ยเรี่ยรวมกับความหวาดกลัว กังวล โชคร้าย อุปสรรคปัญหา คุรุครูบาอาจารย์ไสยเวทย์วิชาจึงสร้างวัตถุธาตุอันประสิทธิ์ไว้ซึ่งมหาพลังอันสุดประมาณ ทั้งจากธาตุรู้แห่งวัตถุธาตุนั้น แรงครู ( อำนาจจิตอำนาจรู้ของครูบาอาจารย์ผู้สร้าง และคุรุโบราณจารย์ทุกภพภูมิที่สั่งสมสอนสั่งบรรจุเวทย์มนต์มานับกับป์เหนือกัลป์ ) และอิทธิฤทธิ์อำนาจอักขระคาถา เลขยันต์รหัสนัยอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังจักรวาล เสกสร้างด้วยแรงจิต แรงครู แรงคาถา ทับถมประจุพลังซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเกิดเป็นวัตถุธาตุแห่งพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ !! เพื่อให้นำไปใช้เป็นฐาน เป็นหลักยึดจิตยึดใจ ยึดโยงจิตขึ้นไปสู่คลื่นพลังงานอันละเอียด ดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์จิตเดิมแท้ของเขานั้นเอง หากครูแรง ฤทธีมาก มาหลอมรวมกับพลังความเชื่อความศรัทธาของผู้บูชาที่หนักแน่นเต็มกำลัง จิตของเขาก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับแรงครู จึงยกจิต ยกภพ ยกภูมิ สลายพลังร้าย กลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้ ด้วยจิตของเขาสั่นพ้องเป็นหนึ่งเดียวกับแรงจิตครูบาจารย์ที่เสกสร้างอธิษฐานจิต ประสิทธิ์อักขระ สาธยายมนตราคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ ให้เขาได้สำเร็จบรรลุซึ่งความปรารถนา ความเป็นได้ มีได้ ทำได้ ปรากฎได้แก่ชะตาชีวิตเขา
  • โลกธาตุนี้ ไม่มีอื่นใดเลยนอกเสียจาก ” พลังงาน “ และ ” การสั่นพ้อง ”

พลังงานที่สั่นพ้องในระดับเดียวกัน ก็จะสั่นสะเทือนมารวมอยู่ด้วยกัน พลังงานลบแห่งอัตตาจะหนาหนัก พอหนักก็ต้องอยู่ต่ำๆ สั่นสะเทือนหยาบๆ เราเรียกว่า จิตหยาบ ฟุ้งซ่าน ความทุกข์ ความร้าย อุปสรรค ความขาดแคลน ไม่มี ไม่พอ พลังงานบวกหรือคลื่นศักดิ์สิทธิ์ นั้นไร้อัตตา เป็นความรัก ความเมตตา ความวางใจ ไม่มีอัตตาก็ไร้น้ำหนัก พอเบาก็ลอยตัวสูงสั่นสะเทือนด้วยคลื่นอันละเอียด และเงียบสงบ การบริกรรมคาถา จึงเปรียนดั่งการสาธยายรหัสปลดล๊อคก่อนรวมจิตให้สงบ เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับแรงครู แล้วจึงกำหนดจิตอธิษฐาน ยิ่งเชื่อก็ยิ่งเชื่อม ยิ่งศรัทธาก็ยิ่งเป็นหนึ่งเดียว ยิ่งนิ่งปาฎิหาริย์ก็ยิ่งปรากฎ

คุณปอเป็นผู้หนึ่งที่แรงจิต แรงอธิษฐาน แรงวิริยะ แรงสัจจะทรงพลังมาก คิดจริง ทำจริง พูดจริง ตั้งใจจริง คุณปอจุดเทียนคู่ชีวิตเสริมชะตากับพระอาจารย์มาตลอด และจุดเทียนมหาโสฬสมงคลชุด 109 เล่มสำเร็จแล้ว 2 รอบฤกษ์ ยังคงบูชาจุดต่อเนื่องเรื่อยมา เพราะจุดแล้วดี จุดแล้วรวย จุดแล้วใจสงบ ชีวิตสบาย จากคนที่นั่งสมาธิไม่ได้เลย ก็กลายเป็นเข้าสมาธิได้เร็วมาก ยามชีวิตต้องเจอเหตุคับขันก็รวมจิตเข้าจุดพลังอำนาจได้เร็ว นึก คิด อธิษฐานอะไร ก็ผ่านได้ สำเร็จได้ทันใจ นี่ไม่ใช่เรื่องเหลื่อเชื่อ แต่เป็นความจริง เป็นความปรกติของทุกๆ ดวงจิต ที่ล้วนมีฤทธิ์ มีอำนาจโดยธรรมชาติ หากคิดด้วยจิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานที่ปรารถนาแล้วก็ย่อมสำเร็จได้ เรียกว่า ” จิตมีฤทธิ์ ความคิดมีอำนาจ “

โบราณจารย์ท่านไม่เคยกล่าวถึงแรงดึงดูด ฟิสิกส์ ควอนตัมใดใด ท่านลึกซึ้งเพียงเรื่องของพลังจิตเหนือกาย พลังวิญญาน พลังธาตุ เมื่อรวมจนเกิดจุดพลังอำนาจทุกสิ่งย่อมปรากฎได้ดั่งใจคิด พลังงานทั้งหมดเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ชื่อนามดวงชาตาเจ้าของเทียนที่ล้อมอักขระยันต์คาถา อันครูบาอาจารย์จารไว้ด้วยแรงจิตแรงคาถาพันล้อมไส้เทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพลังอันยิ่งยวดทั้งหมดหลอมรวมเป็นหนึ่งด้วยเพลิงแห่งเตโชธาตุ เปลี่ยนสสาร(เทียนบูชา) เป็นพลังงานอันเข้มข้น (อำนาจจิต แรงครู แรงอักขระคาถามหายันต์ ในสายควัน ) แผ่สร้านแรงจิต แรงอธิษฐานแห่งแรงครู ออกไปยึดโยงกับมวลพลังงานที่ได้จารึกยันตราสาธยายเวทย์คาถาไว้ อีกทั้งแรงอธิษฐานแรงศรัทธาของเจ้าชะตาเทียน เมื่อพลังงานเข้มข้นเพียงพอ สสารย่อมปรากฎ สิ่งนี้นักไสยเวทย์ นักมายาการรู้และใช้มานับพันปี !!

ด้วยเหตุนี้..ทุกคนที่จุดบูชาเทียนกับพระอาจารย์กฤษฎา จึงล้วนศรัทธากันมาตลอดว่า ท่านของจริงเรื่องวิชาเทียน อักขระเลขยันต์ พระเวทย์คาถา แรงจริง ดีจริง ฤทธีมากจริง ๆ ใครบูชาจริง ปฎิบัติจริง ย่อมได้จริงๆ ย่อมดีจริงๆ จะได้พบทางลัดย้ายใจ ยกจิตขึ้นสู่จุดพลังอำนาจที่บันดาลความเป็นได้ มีได้ ทำได้ สำเร็จได้ สมปรารถนาได้ทุกปราการ

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page