เครื่องราง วัตถุมงคล น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ มีจิต มีธาตุรู้ อธิบายได้ด้วยพุทธศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

น้ำมนต์ วัตถุมงคลมีจิตวิญญานเป็นองค์ประกอบ
ทุกสรรพสิ่งเป็นควอนตัม มีจิต มีธาตุรู้ในตัวเอง
  • ควอนตัมมีคุณสถานะเป็นมวล(สสาร) หรือเป็นคลื่น(พลังงาน) ก็ได้ทั้งสองอย่าง สิ่งที่เป็นควอนตัมตัวเดียวอาจปรากฎอยู่ได้พร้อมๆ กันในสองที่ หรือหลายๆ ที่ ในเวลาเดียวกันได้ และควอนตัมแสดงพฤติกรรมว่ามีจิตวิญญาน ตัวรู้ ในทางพุทธศาสนาให้ความหมายของจิต หรือ วิญญานว่า รู้ หรือ ตัวรู้ ( แต่ไม่มีเจตสิก คือเวทนา สัญญา สังขาร มาประกอบให้สุข ทุกข์ คิดได้ ระลึกได้ ) แต่จิตที่โยงกับควอนตัมนี้หมายถึง ตัวรู้ การเก็บข้อมูล และถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกันได้ อะตอมของน้ำเป็นควอนตัม สามารถรับรู้ขัอมูลทั้งจากเสียงและภาพ โดยบันทึกข้อมูลมาจากพลังจิตของแหล่งกำเนิดเสียงและภาพนั้น เป็นจิตของผู้สร้างสรรค์เพลง ภาพ เสียงพูด เสียงสวดมนต์ เสียงแผ่เมตตา อุทิศบุญ ให้อโหสิกรรม ด่า สาปแช่ง อันต่างพลัง ต่างเจตนาและอารมณ์ต่างๆ กันไป น้ำจะรับรู้ข้อมูลนี้ เก็บกักซึมซับข้อมไว้เหมือนคริสตัลควอทซ์ และเปลี่ยนเป็นภาษาจักรวาลคือเกิดเป็นโครงสร้างผลึกที่สอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้
อนุภาคควอนตัมมีจิต ส่งสัญญานถึงกันได้ด้วยความเร็วมากกว่าแสง และยังตัดสินใจเองได้ด้วย คุณสมบัติของควอนตัมที่จะมีอนุภาคและปฎิอนุภาคคู่กันกันเสมอ ในกรณีที่สองตัวนี้อยู่ห่างกัน หากตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนสถานะ เช่น เปลี่ยนจากคลื่นเป็นอนุภาค อีกตัวหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปก็จะเปลี่ยนสถานะเช่นกัน และเวลาเดียวกันอีกด้วย
วัตถุทุกอย่างมีจิต คือตัวรู้ในตัวเอง สามารถรับรู้ข้อมูล เก็บข้อมูล และถ่ายทอดข้อมูลได้ ดังนั้น..การจะอธิบายว่า ทำไม? น้ำมนต์ พระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุธาตุกายสิทธิ์ จึงศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อำนาจจึงอธิบายได้ว่าเป็นความจริง !!
  • พระเกจิอาจารย์ หรือ ฆราวาส ผู้ปลุกเสกน้ำมนต์ วัตถุมงคล ย่อมเป็นผู้มีพลังจิต มีฤทธิ์แห่งใจสูง พลังนั้นนอกจากน้อมนำให้เกิดความสามารถแสดงฤทธิ์วิเศษต่างๆ ดังที่ระบุในพระสุตตันตปิฏก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค สามัญญผลสูตร ก็ยังสามารถเอาพลังจิตนั้น มาแผ่ประจุไว้ในวัตถุมงคล น้ำมนต์ ให้เก็บรับพลังไว้ตามแต่เจตนาในจิต เช่น ให้มีพลังความเมตตา ให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ให้คงกระพันชาตรี เป็นต้น
  • สรรพสิ่งต่างๆ เมื่อพิจารณาในสถานะควอนตัมแล้ว จะมีตัวรู้ รับรู้ บันทุกเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ จึงอธิบายได้ชัดเจนว่า ทำไม? พลังจิตจากผุ้มีอภิญญา จึงส่งมาเก็บไว้ในวัตถุมงคล น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ได้
เมื่อผู้ครอบครองวัตถุมงคลอาราธนามาใช้ ก็ต้องอาศัยกำลังจิตของตนเองที่มั่นคง แน่วแน่ ร่วมกับพลังที่มีอยู่ในวัตถุมงคล และน้ำมนต์นั้นๆ มาใช้ให้เกิดผลในทางพลังที่ครูบาอาจารย์กำหนดประจุไว้ในวัตถุมงคลนั้น ให้เกิด ปรากฏ สำเร็จ สมปรารถนาได้จริง ดังที่เรียกว่าปาฎิหาริย์หรืออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักพระพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์ แต่..ปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธ์นั้น ต้องสอดคล้องกับกฎแห่งกรรมด้วย เพราะ ” กฎแห่งกรรม ” คืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สุด !!!

ฤกษ์ปูรณมี

-เทียนมหาโสฬสมหามงคล
-เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

พระอาจารย์กฤษฎาจุดบูชาเทียน
*เทียนมหาโสฬสมงคล
*เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
ณ วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันเสาร์ 31 ตุลาคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีชวด
เวลา 21.00 น.

 

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page