” ฤกษ์ปูรณมี “
ฤกษ์มหาเศรษฐีเจ้าทรัพย์เจ้าปัญญา
▂▂▂▂▂▂▂▂

พระอาจารย์จุดเทียนบูชา ” เทียนมหาโสฬสมงคล “
และ ” เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล “
วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน 2564
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู
จุดเทียนบูชาเวลา ๒๒.๓๙ น.
ณ วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
(จุดเพ็ญพระจันทร์ 06.54 น.)

ปูรณมีเดือนกันยายน คือพลังงานแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์

ความสว่างไสวและเฉลียวฉลาดมากปัญญา พระจันทร์สถิตที่ 28 องศา 13 ลิปดาราศีมีนธาตุน้ำ อาทิตย์สถิต 28 องศา 13 ลิปดาราศีกันย์ธาตุดิน (ระบบสายนะ)  ดินได้น้ำความชุ่มฉ่ำอุดมก็บังเกิด น้ำได้ดินความอ่อนไหวก็ได้รับความหนักแน่นเพิ่มพูนเข้ามาเสริม อาทิตย์กันย์เป็นเจ้าแห่งเหตุผลจริงจังทำจริงและสมองซีกซ้าย จันทร์มีนเป็นเจ้าลักธิแห่งจิตวิญญาณ เวทย์มนต์ ศาสนา ชีวิตดำเนินไปตามความเชื่อ นำทางด้วยศรัทธา เมตตาอะลุ้มอล่วยและสมองซีกขวา ความสุดโต่งของสองขั้วคือเจ้าแห่งเหตุผลและจอมงมงาย เกิดการหลอมรวมพลังงานเข้าด้วยกัน ก็พลันบังเกิดเป็นความสมดุลอันยิ่งยวดด้วยความเชื่อ + ความรู้ / ด้วยความรัก + ปัญญา  สัญญาณฟ้าในมหาฤกษ์ปูรณมีเดือนกันยายน พระจันทร์เพ็ญที่เรือนพฤหัส-เนปจูน เรือนแห่งจิตวิญญาณ จินตนาการ ความเชื่อความศรัทธาอันสูงสุด ดาวพุธเกือบกุมดาวสไปก้า ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในตำแหน่งก้านรวงข้าว ที่ดาวหญิงสาวราศีกันย์ถือเอาไว้ที่มือด้านซ้าย ส่งรังสีแสงเกื้อกูลกับดาวพฤหัสและพลูโต แสดงสัญญานของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ทั้งโลกธาตุ โลกธรรม ก็อยู่ที่บุคคลใด ดวงชะตาใด จะไขว่คว้ากระแสพลังงานอันวิเศษนี้ไปใช้ ปรับเปลี่ยนปรับปรุงโครงสร้างกรรม พฤติกรรม สร้างสรรค์ให้ชีวิตและโชคชะตามั่งคั่งสำเร็จ อุดมสมบูรณ์สั่นพ้องไปกับพลังอำนาจแห่งธาตุดาว

พระอาจารย์กฤษฎา จุดเทียนบูชา ” เทียนมหาโสฬสมงคล ” และ ” เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล ” เทียนบูชาดวงชะตาสะเดาะเคราะห์ทั้งปวง เสริมดวง หนุนชะตา บูชาโชค ครบสูตรวิชาเทียนพระเวทย์ล้านนา ณ. พระธาตุศรีจอมไคลเรือนทองคำ วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสิบ ปีฉลู เวลา 22.39 น. ( จุดเพ็ญพระจันทร์ตรงกับเวลา 06.54 น. ) เจ้าชะตาเทียนบูชาทุกท่านพึงปฏิบัติบูชา สวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ ตามกำหนดเวลาโดยพร้อมเพรียงกัน พุทธมนตรา อักขระพระเวทย์คาถา แรงครู แรงจิตอธิษฐานแห่งครูบาอาจารย์ส่งกระแสพลังถึงทุกดวงชะตาโดยเต็มกำลัง ไม่มีผิดตก ยกเว้นได้เลย ด้วยการกำกับชื่อนามสกุล ชะตา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด จารบรรจุไว้ในวงล้อมอักขระเลขยันต์มนตราคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ คือการระบุรหัสกรรม รหัสชะตาชีวิตส่วนบุคคลที่มิอาจซ้ำกันได้ อีกทั้งยังประกอปด้วยจิตแห่งเจตจำนงที่ร้องขอ บูชา ให้เสกสร้าง สีเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปลี่ยนแปลงดวง ยกชะตา สลายเคราะห์กรรมวิบากทั้งปวง จิตของท่านผู้รับจักต้องเปิดรับด้วยเช่นกัน จิตที่สงบเงียบอยู่ในสมถะภาวนา จึงเปิดรับได้อย่างเต็มกำลัง เมื่อเจ้าชะตาประสงค์ยกดวง เปลี่ยนแปลงดวงชะตาให้เป็นเลิศ ประสบความสำเร็จ ประสบสุขทั้งความรัก ครอบครัว การเงิน การงาน ความมั่งคั่งร่ำรวย เขาย่อมได้รับผลสำเร็จตามอธิษฐานทุกปราการ

ยันต์เทียนพุทธเวทย์มหาโสฬสมงคล คุรุโบราณจารย์สร้างไว้สืบชาตาให้จุดบูชายกดวง ค้ำดวง เสริมชะตามิให้ตกต่ำ ผู้ใดหมั่นจุดเทียนชาตานี้ไว้เสมอ ดวงตกจะยกสูงได้ ดวงดีจะขยายผลให้ดีอย่างยอดยิ่ง จักเกิดฤทธานุภาพแห่งจิต เกิดพุทธฤทธิ์แห่งใจ แรงคุณ แรงครู พลังงานศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจะประสิทธิ์เข้าเนื้อเข้าตัว เสริมพลังชีวิตหนุนดวงยกชะตา แม้ต้องการผ่านพ้นสำเร็จสมปรารถนาในเรื่องใดใด ความใดใด กิจใด การใด ก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน และพึงจุดบูชาเทียนพุทธเวทย์วิชานี้เถิด จะผ่านได้ พ้นได้ ดับได้ สลายได้ สำเร็จได้ สมปรารถนาได้ทุกปราการ “

การจุดเทียนบูชา ต้องมีความเชื่อ เป็นตัวเชื่อมคลื่นจิตของเรากับแรงครูบาอาจารย์ผู้เสกสร้าง ณ. เวลาแห่งฤกษ์ที่แจ้ง เจ้าชะตาเทียนบูชาต้องสงบจิต สวดมนตราคาถามหาโสฬส ทำสมาธิ เพื่อยึดโยงจิตเข้ากับแรงครู ดับจิตสำนึกลง เพื่อให้จิตใต้สำนึกเปิดและรับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเข้าประสิทธิ์ไว้ กาลภพนี้คือพลังงานที่มีการหมุนเวียนประจุ อนุภาค วิ่งเข้าหาแลกเปลี่ยนสื่อสารพลังงานกันตลอดเวลา เราเชื่อสิ่งใด พร่ำบ่น สาธยาย คิด นึก ระลึกถึงสิ่งใดก็ดึงดูดสิ่งนั้น ไสยศาสตร์ พระเวทย์คาถา คือศาสตร์แห่งการใช้พลังจิตที่เข้มข้นเพื่อดึงดูดมวลสาร สร้างภาพแห่งมโนยิทธิให้สำเร็จสมปรารถนาตามอธิษฐาน การรวมตัวกันของธาตุอ๊อกซิเจนกับไฮโดรเจนทำเกิดน้ำ ที่จับต้องมองเห็นได้ฉันท์ใด แรงจิตอันเข้มข้นก็สามารถยึดโยงธาตุทั้งหลายอันเป็นสัดส่วนตามปรารถนาให้ดึงดูดเข้ามารวมกัน บังเกิดเป็นสสาร หยิบจับสัมผัส รู้สึกได้ ในโลกเนื้อหนังฉันท์นั้น

พุทธอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธมนต์คาถาเมื่อเข้าถึงคลื่นสภาวะแห่งจิตวิญญาณใด และจิตนั้นรับไว้ด้วยปิติสภาวะ ศรัทธาสภาวะ ย่อมเปลี่ยนพลังงาน เปลี่ยนคลื่นความถี่แห่งกรรมในดวงชะตา คลายพลังงานให้เบาบางลง ยกดวงชะตาให้สูงส่งขึ้น ประสบพบสิ่งดีงาม แคล้วคลาดสิ่งร้าย คิดถูกคิดตรง เป็นที่เมตตาแก่สรรพคลื่นจิต เทวบุตร เทวดา และคนทั้งหลาย พลังงานแห่งเจ้ากรรมนายเวรที่แฝงอยู่ในจิตซึ่งเป็นพลังงานระดับต่ำจะอยู่ไม่ได้ต้องสลายไป รวมถึงอุปสรรค ปัญหา ไอโรค ก็จักสิ้นสูญได้ด้วยพุทธอำนาจที่บรรจุไว้ในแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนบูชา

เทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ทุกเล่ม ทุกดวงชะตา พระอาจารย์จารบรรจุนาม ปลุกเสกขานดวงชะตา ในพระยันต์กระดาษสาที่จารด้วยหมึกเสกจากว่านยามหาวิเศษ พันล้อมสายสิญจน์มหาชาติพุทธาภิเษกที่ใช้เป็นเชือกฝ้ายไส้เทียนบูชา นำมาฟั้นล้อมด้วยขี้ผึ้งศักดิสิทธิ์ สีเทียนประจุอาคมลงคาถาตามคัมภีร์โบราณครบสูตรทุกเล่ม

เทียนมหาเวทย์ล้านนาที่แท้นั้น คือเทียนที่สร้าง สี เสก ด้วยพุทธมนต์ อาคม อักขระคาถา แรงครู แรงจิตอธิษฐาน ฌานสมาธิแห่งครูบาอาจารย์อันยิ่งยวด เพื่อสร้างเทียนบูชาขึ้นแทนตน แทนดวงชะตาเจ้าของ อันสำเร็จด้วยธาตุทั้งหก คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ อันเป็นต้นธาตุต้นธรรมกำเนิดของมนุษย์ 

ไฟดินลมน้ำนั้นก็คือเล่มเทียนขี้ผึ้ง อันเกิดขึ้นแมลงเล็กๆ ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ภูมิปัญญาโบราณมีศรัทธาว่า ผึ้ง คือของขวัญจากพระเจ้าผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรม สามารถก่อกำเนิดความเป็นไปได้ทุกสรรพสิ่ง นางพญาผึ้งตัวเดียวก่อกำเนิดผึ้งทั้งรังด้วยเคมีธาตุ ควบคุมฝูงผึ้งด้วยฮอร์โมนที่ผลิตออกมา ผึ้งตัวเล็กๆ แต่รู้ใช้กฎสำเร็จอันลึกลับของจักรวาลได้ครบถ้วนทุกข้อ  รังผึ้งทุกรังจึงเป็นผลผลิตจากความรัก ความสามัคคี ซื่อสัตย์ ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความเพิ่มพูนล้นเหลือตลอดเวลา ผึ้งสร้างประโยชน์อเนกอนันต์ตลอดชีวิตของผึ้ง ทำงานด้วยความสุขเบิกบานในหน้าที่ สรีระของผึ้งถูกออกแบบมาให้บินไม่ได้ ตัวใหญ่ปีกเล็ก แต่..ผึ้งเป็นผู้รู้กฎของคลื่นความถี่จักรวาล ผึ้งกระพือปีกด้วยรอบความเร็วสูงสุด จนสร้างความเป็นไปไม่ได้ ให้เกิดขึ้นได้ บินได้ไกลๆ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้โลกทั้งใบ ด้วยการสร้างคลื่นความถี่ ที่กล่าวกันว่าเป็นความถี่ระดับเดียวกับจักรวาล คนโบราณนับย้อนไปกว่าพันๆ ปี จึงนับถือผึ้ง และจะฝากคำอธิษฐานผ่านผึ้งไปถึงพระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ แม้การเกิด การตาย ก็จะบอกกล่าวแก่ผึ้ง ตลอดถึงความร่ำรวย มั่งคั่ง ความรัก ความสมปรารถนา ก็จะอธิษฐานผ่านผึ้งซึ่งเชื่อกันว่า “ทุกสิ่งที่อธิษฐาน” จะไปถึงพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะดลบันดาลให้คำอธิษฐานเป็นจริง

รอยพลังงานของผึ้งทั้งหมดปรากฏอยู่ในขี้ผึ้งแห่งเทียนบูชา นำมาประสานกับจิตวิญญาณแห่งแรงครู แรงคาถา จุดบูชา ส่งถ้อยคาถา มนตรา อักขระอันศักดิ์สิทธิ์แห่งครูบาอาจารย์ผู้เสกสร้าง และแรงจิตอธิษฐานของเจ้าชะตาเทียน จุดบูชารูป นาม ดวงชะตาด้วยเตโชธาตุ เปลี่ยนสสารเทียนบูชาให้เป็นกระแสคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ยกดวง ยกภพยกภูมิของกระแสแห่งกายทิพย์ของเจ้าชะตาเทียนที่บรรจุไว้ในเทียนชะตา ขึ้นบูชาพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ผนึกทองคำแท้ ทองคำคือธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคลื่นแสง คลื่นสี ที่ทุกมิติ ทุกภพภูมิมองเห็น ( ทองคำจึงเป็นสิ่งสูงค่ามาทุกยุคกาลสมัย ) ประเพณีล้านนาจะจุดเทียนบูชาพระธาตุ และพระเจ้า ( พระพุทธรูปจึงมียอดแหลมเหนือเศียรเกล้า เรียกว่า ” พระรัศมี “ ต่อมกลมปลายแหลมอยู่บนพระเกตุมาลา ) คือภูมิธรรมปัญญาของจิตวิญญาณแห่งคุรุโบราณ ผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมสูงส่งในเรื่องกระแสพลังงาน ว่ามีอยู่จริง และเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เมื่อไหลผ่านวัตถุธาตุทรงกรวยฐานกว้าง วิ่งขึ้นสู่ปลายยอดสูงเรียวเล็กลง จะเกิดการบีบอัดพลัง และระเบิดพลังอันยิ่งยวดที่จุดปลายยอด ดังจะเห็นว่าพระสถูป เจดีย์ พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ สถานศักดิ์สิทธิ์ของทุกศาสนา ปีรามิด หมวกแห่งเวทย์ของแม่มด ก็จะเป็นรูปทรงกรวยเสมอ 

การสร้างและจุดบูชาเทียนชะตามหาเวทย์เพื่อปรากฏแห่งพลังอันศักดิ์สิทธิ์ จึงต้องหาให้พบซึ่งครูบาอาจารย์ดี มีวิชา ข่ามขลังในพระเวทย์ ถึงพร้อมด้วยศีล สัจจะ เพื่อทุกถ้อยคาถาที่สาธยายออกไปจึงศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ มีเดช วิญญาณธาตุที่ประสิทธิ์ลงเทียนบูชาจึงมีพลังอำนาจจริง อีกทั้งฤกษ์ ยาม กาลเวลา ในการจุดเทียนบูชาต้องสั่นพ้องไปกับพลังงานฟ้าและดวงดาว ก็ต้องกำหนดให้ได้ซึ่งมื้อจันทร์วันดี สถานที่จุดบูชาก็สำคัญอย่างยิ่ง ” พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ “ คือแอ่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของเขลางค์นคร ที่ครูบาอโณชัย พระเกจิอาจารย์เจ้า ปราชญ์แผ่นดินล้านนาผู้รอบรู้เปรื่องปราชญ์ในสรรพศาสตร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปงสนุก ได้จารึกคำเขียนไว้ว่าวิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์เป็นแอ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และวิหารแห่งนี้ยังเป็นธรรมสถานหนึ่งเดียวของไทย ที่ได้รับรางวัล “Award of Merit” จาก UNESCO ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม-สถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงอยู่ พลังของสถานที่ กาลเวลา ครูบาอาจารย์ แรงคุณ แรงครู แห่งการจุดบูชาเทียนชะตาของพระอาจารย์กฤษฎาจึงถือได้ว่า ครบสูตรเต็มกำลังตามวิชาโบราณ

ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเชื่อมโยงกันด้วยการสั่นสะเทือนของคลื่นพลังงาน ที่แผ่ซ่านออกไปเชื่อมโยงกันโดยธาตุ
ธาตุเสมอกัน จึงเชื่อมโยงกันได้
เราจะได้รับเท่าเทียมกับเหตุที่เราสร้าง

การสร้างความสำเร็จทางโลกเนื้อหนัง ต้องลงพลังกายอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อคาดหวังให้เกิดสภาวะสุขทางใจอันยิ่งยวด
การสร้างความสำเร็จทางจิต ต้องลงพลังจิตอย่างยิ่งยวด เพื่อสุขสภาวะทางกายอันยิ่งใหญ่ โดยไม่ต้องคาดหวังเพราะแค่คิดก็ปรากฎขึ้นทันที !!
ไสยศาสตร์คือการสร้างความสำเร็จในโลกของจิต

สร้างสรรพสิ่งด้วยพลังจิตเสียก่อน ปลุกพลังความเชื่อ ความศรัทธา เพื่อเกิดสุขสภาวะทางใจก่อน สร้างประสบการณ์อันเข้มข้นขึ้นทางจิต ให้เกิดร่องรอยพิมพ์เขียวทางพลังงานขึ้นเสียก่อน และความสำเร็จ สิ่งอันปรารถนาทางโลกก็จะปรากฏ
จะเห็นได้ว่าสำเร็จเหมือนกัน แค่เริ่มต้นคนละด้าน แต่ความไวต่างกัน เพราะโลกทางจิต ไม่มีช่องว่าง ไม่มีระยะทาง และไร้กาลเวลา ทุกสิ่งสำเร็จได้ปรากฏได้ทันทีในปัจจุบันขณะ

- ฤกษ์บูชาเทียนเดือนกันยายน -

” ฤกษ์ปูรณมี “
ฤกษ์มหาเศรษฐีเจ้าทรัพย์เจ้าปัญญา
พระอาจารย์จุดเทียนบูชา ” เทียนมหาโสฬสมงคล “
และ ” เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล”
วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสิบ ปีฉลู
เวลา 22.39 น.
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

” ศารทวิษุวัตฤกษ์ “
วันจุดราตรีเสมอภาค
จุดเริ่มฤดูกาลใหม่ เปลี่ยนจิตวิญญาณใหม่ ยกดวงชะตาใหม่ในกายเดิม
พระอาจารย์จุดเทียนบูชา ” เทียนมหาสันติงหลวง “
เทียนมนต์ปริตร พลิกฟื้นชะตา ระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม ในโอกาสแห่งฤกษ์ยกย้ายฤดู เปลี่ยนพลังงานฟ้า พลังงานดินครั้งใหญ่ประจำปี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
แรม ๒ ค่ำเดือนสิบ ปีฉลู
เวลา 23.39 น. จุดข้ามคืนวันพฤหัสบดีเข้าสู่วันศุกร์
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา

เทียนชะตามหาโสฬสมงคล
เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
เทียนมหาสันติงหลวง

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> LINE : @namotasa

>> พุทธานุภาพเทียนมหาโสฬสมงคล 

>> พุทธานุภาพเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล 

>> พุทธานุภาพเทียนมหาสันติงหลวง

– กำหนดกาลฤกษ์ทั้ง 6 –
กดอ่านที่นี่ >> ฤกษ์เทียนปฐมกัปป์คำ

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa