เวรกรรม!! จากความเชื่ออันชั่วร้าย มีผลสะท้อนโดยตรงกับทายาท

กรรมตามสนองผู้สืบสายโลหิตพระเจ้ามินดง กษัตริย์พม่า
พระเจ้ามินดง กษัตริย์พม่าได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่มัณฑะเลย์
ได้ก่อกำแพงเมืองสร้างพระราชวังใหม่หมด ในการก่อฤกษ์กำแพงเมือง ได้นำคนที่กว้านจับมาแล้ว ให้ฝังทั้งเป็น 52 ศพ
เท่าจำนวนอายุพระองค์ในขณะสร้างเมืองใหม่
  • โดยฝังทั้งเป็นตามมุมกำแพงประตูเมือง ใต้ปราสาท และใต้พระแท่นในพระที่นั่งของท้องพระโรง บุคคลเหล่านี้เลือกมาจากผู้มีตะกูล ต้องเกิดวันเสาร์กับวันอังคาร สำหรับผู้ชายที่จะถูกฝังอาถรรพณ์นั้น ต้องร่างกายบริสุทธิ์ไม่มีรอยสักให้เป็นมลทิน ถ้าผู้หญิงก็ต้องยังไม่เจาะหู วิธีจับก็โดยการจัดละครกลางแจ้งล่อให้คนมาดู แล้วล้อมจับเลือกเอาไปตามต้องการ
ความโหดร้ายทารุณของพม่าในครั้งนี้ ผลกรรมได้ตามสนองเพราะเมื่อสิ้นรัชกาลพระเจ้าธีบอ ซึ่งเป็นพระเจ้าลูกเธอองค์หนึ่งขึ้นเสวยราชย์ ก็ได้จับพระเจ้าลูกเธอพระองค์อื่นๆ ฆ่าเสียจำนวน 80 คน
  • การประหารนั้น จะใช้วิธีจับพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์มาขังไว้ในพระราชวัง กำหนดวันประหาร ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พซ. 2422 ให้เย็บกระสอบสีแดงจำนวน 80 ใบ จับเอสเจ้าชายทั้งหลายใส่กระสอบแดง แล้วทุบด้วยท่อนจันทร์ โดยขุดหลุมขนาดใหญ่เตรียมไว้ แล้วโยนกระสอบทับถมลงไปในหลุม จากนั้นเอาดินกลบ ใครยังไม่ตายก็โดนฝังทั้งเป็น
  • การประหารใช้เวลาทั้งวัน เพื่อป้องกันมิให้ชาวเมืองได้ยินเสียงร้องครวญครางของผู้ถูกประหาร และกำลังจะประหาร ก็ได้มีการแสดง มีดนตรีประโคมให้ดังเพื่อกลบเสียงคนร้อง แสดงไปทั้งวันจนกว่าการประหารจะเสร็จสิ้น

เป็นกรรมตามสนอง โอรสของพระเจ้ามินดงถูกประหารจนหมด มีหนีรอดไปได้ 2-3 คน โดยไปหลบซ่อนอยู่ภาคใต้ ใจเขตยึดครองของอังกฤษ การนำราษฎรผู้ไม่มีความผิดมาฝังทั้งเป็น ตามความเชื่อทางคุณไสยอันชั่วร้าย ย่อมมีผลสะท้อนต่อลูกเมีย ทางยาทโดยตรง เรื่องกรรมเวรนั้นไม่เคยละเว้นใคร

     เรื่องเล่าจากอ.พลูหลวง

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page