ไม่มีใครหลีกหนีกรรมได้ แม้แต่ผู้เลิศด้วยฤทธิ์! แต่คนฉลาดย่อมใช้ประโยชน์ได้จากทุกสิ่ง !

การหลีกหนีกรรม โดยการสำรวมในกาย วาจา และใจ อยู่ทุกข์ขณะ ในการสร้างกรรมดี ให้มีกำลัง มากกว่ากรรมไม่ดี ให้เป็นกรรมเบียดเบียน คือ
อุปปีฬกกรรม และไม่ก่อกรรมใหม่ คือวิธีชลอ และบรรเทาผลวิบากกรรมหนัก
ไม่ให้ส่งผลรุนแรงได้! (มิใช่ลบล้างให้หมดสิ้น) แต่ช่วยให้เบาบางลง เพื่อจะบรรเทาธาตุขันธุ์ของตนเอง ให้ทรงอยู่ เพื่อสร้างบุญบารมีให้ได้อย่างเต็มที่
เต็มกำลังนั่นเอง!
  • ผู้ที่มีเคราะห์กรรม และไม่คิดดิ้นรน ในการเอาชนะชะตากรรม ปล่อยชีวิตไปตามลิขิตกรรม ถือว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ในเบื้องต้น โดยมักจะคิดว่า ขอตั้งหน้ารับกรรมให้หมดๆไป! บุคคลเหล่านี้ มักจะไม่ประสพความสำเร็จใดๆ ในชีวิต มักจะประสพความพ่ายแพ้ ในทุกๆสิ่ง อยู่เสมอ เพราะใจคิดว่าแพ้และยอมรับความพ่ายแพ้ เสียตั้งแต่ต้นนั่นเอง!
ขณะเรายังมีลมหายใจ
จงอย่าละความพ่ายแพ้
อย่าถอดใจ ในผลกรรม
ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
ที่จะเอาชนะกรรมในเบื้องต้น
ด้วยการสร้างกรรมดี
บุญภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน เป็นบุญใหญ่
มีอำนาจที่จะเบียดเบียนวิบากหนักให้ทุเลาได้จริง !!!

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page