การอธิษฐาน คือการใช้ความมหัศจรรย์ของโลกภายใน ใครทำได้ ใช้เป็น ก็เสกสร้างชีวิตได้แบบเหนือโลก

การอธิษฐาน คือการใช้ความมหัศจรรย์ของโลกภายใน
ใครทำได้ ใช้เป็น ก็เสกสร้างชีวิตได้แบบเหนือโลก

บ่อยครั้งที่เราออกไล่ล่าหาคำตอบจากโลกภายนอกจนเหนื่อย..
เมื่อพักสักครู่เรากลับพบคำตอบที่เฝ้าค้นหาเมื่อสภาวะเรานิ่ง

เหมือนหลายท่านที่รู้รอบจักรวาล สำรวจห้วงอวกาศจนอิ่มตัว แต่ได้พบความอิ่มใจเมื่อกลับมาศึกษาโลกภายใน

หลายคนบอกว่าจะเชื่อ ถ้าเห็น
แต่หลายครั้งจะได้เห็นเมื่อเชื่อ
อะไรที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้แปลว่าว่ามันไม่มีอยู่จริง และอะไรที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องหลอกลวง

การคิดและจินตนาการของเรา คือตัวหล่อหลอม สร้างสรรค์ กำหนดดวงชะตาของเรา เพราะไม่ว่าอะไรที่เราคิดถึงมันบ่อยๆ ซ้ำๆ ย้ำๆ ด้วยความเชื่อและอารมณ์อันเข้มข้น สิ่งนั้นจะถูกฝังลงจิตใต้สำนึกและจะเกิดขึ้นจริงๆ ภายในสภาวะจิตที่มีความเข้มข้นของอารมณ์และพลังความคิด

การอธิษฐาน คือ ความคิดที่เข้มข้น

เครื่องรางวัตถุมงคลหรือเทียนบูชาเป็นพลังงานเหนือโลก หรือพลังงานเสริมที่มองไม่เห็น แต่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านี้มีวิญญาณธาตุจากการโปรแกรมจิตแห่งคุรุครูบาอาจารย์ประจุไว้ ที่เรียกว่า อักขระเลขยันต์เวทย์คาถาอาคม เป็นวัตถุธาตุที่มีคลื่นความถี่สูง เมื่อนำมาบูชา ติดเนื้อติดตัว ติดบ้านติดเรือน การสั่นสะเทือนของวัตถุธาตุที่สูงและละเอียดจะปรับพลังงานของเรา หรือบ้านที่มีความถี่ต่ำจากพลังลบต่างๆ ให้กลับมาสมดุลและสูงขึ้นในที่สุด การอธิษฐานจิตกับเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์จึงเกิดพลังทวี ที่บันดาลให้เรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นได้จริงๆ โดยมีความเชื่อ ความศรัทธา เป็นตัวเชื่อมพลังงานและ สั่งจิตสำนึกของตัวเราเอง !!!

ความลับที่ไม่ลับของการอธิษฐานให้สำเร็จ ที่ครูบาอาจารย์สอนสั่งมานานเรื่องการอธิษฐานเป็นภาพ พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า ” มโนมยิทธิ ” ฝรั่งเรียกชีวิตเสมือนจริง ( Virtual life )

ภาพ คือภาษาจักรวาล
ในโลกวิญญาณไม่มีกายเนื้อ การสื่อสารมีทางเดียวคือ ” การสื่อสารทางจิต “ คิดแล้วได้ คิดเป็นภาพใดสิ่งนั้นปรากฏ โลกจิตไม่มีความซับซ้อน เมื่อไม่มีกายเนื้อแห่งมวลอันหนา หนัก มาผูกยึดกับจิต เมื่อคิดถึงอลาสก้าก็ไปปรากฏตัวอยู่อลาสก้าทันที เมื่อคิดถึงสวรรค์ // สวรรค์ก็ปรากฏ // เมื่อระลึกถึงนรก // นรกก็ปรากฏอยู่หน้า นี่คือที่มาของคำสอนเรื่องการฝึกคิดก่อนตาย ใครถูกฝังหัวให้กลัวเวรเกรงกรรมเห็นแต่ภาพนรกมากๆ ในจิตใต้สำนึกก็บันทึกแต่เรื่องร้ายๆ ตายแล้วก็ไปปรากฏในสถานที่คิดนั่นอง

ความเร้นลับของการอธิษฐานให้สำเร็จ จริงๆ แล้วไม่มี เพราะไม่ใช่ความลับแต่เป็นความจริง ความเป็นไปได้ มีได้ ทำได้ ที่พระพุทธองค์สอนและทำให้ดูมานานแล้วนานับเนื่องแต่พุทธกาล ที่แม้อธิษฐานสูงส่งให้บรรลุเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังสำเร็จ หลังอธิษฐาน.. พระองค์ก็ลงมือกระทำ เพื่อให้เกิดแรง เพิ่มแรงเข้าไป พลังงานก็สูงขึ้น ยิ่งเพิ่มแรง ยิ่งสูงขึ้น แล้วสำเร็จได้ในที่สุด!

วิชาฤทธิ์ทางใจ เป็นวิชชากึ่งอภิญญา ว่าด้วยการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงทางจิต ยิ่งความคิด แรงอธิษฐานเข้มข้นด้วยภาพและอารมณ์เท่าใด สิ่งนั้นปรากฏ !!! ( ซึ่งใช้ได้จริงทั้งยามตื่น และ ยามฝัน ) ความลี้ลับนี้คือความจริงของโลกต่างมิติ ที่มีข้อมูลความรู้เพียบพร้อมในระดับจิตใต้สำนึก การมีชีวิตอยู่ เป็นอยู่ ดำเนินไปในโลกภายใน ตอบโต้กับการมีชีวิตอยู่ เป็นอยู่ ดำเนินไปในโลกภายนอกเสมอมา และเกิดการถ่ายเทข้อมูลถึงกันและกันตลอดเวลา

เวลาไม่มีอยู่จริง ทุกสิ่งเกิดขึ้น ดำรงอยู่ เป็นอยู่พร้อมๆ กันเสมอมา ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต ทุกคราวที่จิตคิดด้วยความคิดจริงๆ อันเข้มข้น สิ่งนั้นได้ปรากฏทันทีในต่างมิติ หมายความว่า..ทุกๆ ความคิดของเรา สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วในต่างมิติ ( คุรุอาจารย์ผู้บรรลุ จึงสอนเสมอว่า.. ทุกสิ่งเกิดจากความคิด จักรวาลทั้งห้วงกาลจักรเกิดจาก “ความคิด” มิติใดความคิดแรงกว่า จิตตกไปสู่มิตินั้น สิ่งนั้นก็ปรากฏ หยุดคิดก็นิพพาน

โลกจิต ไม่มีทวิภาวะ ไม่มีถูกผิด ไม่มีดีเลว ไม่มีใช่ไม่ใช่ ทุกสิ่งเป็นไปได้หมด ทำได้ มีได้ เป็นได้ สำเร็จได้ทั้งหมด การอธิษฐานคือการคิดซ้ำๆ ด้วยภาษาจิต ยิ่งสภาวะของพลังงานทรงพลังมากเท่าไหร่ สิ่งนั้นย่อมสำเร็จได้โดยไร้เงื่อนไขรวดเร็วเท่านั้น

เคล็ดวิธีอธิษฐานให้ปรากฏ

กำหนดเวลาอย่างชัดเจน
เวลาไม่มีอยู่จริง แต่มิติมีจริง การกำหนดเวลาแห่งพิธีกรรม หรือเวลาของการอธิษฐาน ตรงตามเวลาเดิมๆ คือการเข้าไปกระทำให้พลังความสุขสำเร็จ สมปรารถนา ของจิตในมิติเวลานั้นมีฤทธิ์ มีอำนาจ เหมือนเราเข้าไป Activate พลังงานนั้นซ้ำๆ ในเส้นเวลาเดิมๆ จนภาพแห่งความปรารถนานั้นปรากฏขึ้นจริง ในมิติปัจจุบัน !!

การคิดเป็นภาพที่ปรารถนา มีพลังมากกว่าการพูด ยิ่งพูด + คิดภาพ ในสภาวะจิตนิ่งสงบแห่งปัจจุบันขณะ ยิ่งทรงพลังมาก ( ภาพคือภาษาจิต  ) เปรียบกับการที่ครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตผ่านพลัง ญาน ฌาน สมาธิให้เรา ท่านสร้างภาพแห่งจิตให้เรา Activate พลังให้จิตของเรา สภาวะนั้นได้ปรากกฎขึ้นจริงแล้วในต่างมิติ รอเพียงจิตเราเชื่อมต่อเข้าไปเท่านั้น ภาพแห่งปรารถนานั้นก็ปรากฏ

การใช้เวลาแห่งพิธีกรรมอธิษฐานจิต ในช่วงเวลาเช้าหลังตื่นนอน และ ก่อนนอน ติดต่อกันตรงตามเวลาที่กำหนดทุกวัน แรงอธิษฐานจะทรงพลังมาก เพราะหลังตื่นนอนใหม่ๆ จิตยังทรงสภาวะว่างๆ มีสิ่งเจือปนในกระแสจิตน้อย ใส่สิ่งใดเข้าไปจะถูกส่งตรงเข้าสู่จิตไร้สำนึกทันที 

การใช้เวลาแห่งพิธีกรรมอธิษฐานจิต ในช่วงเวลาก่อนเข้านอน คือการส่งความปรารถนาเข้าสู่จิตสำนึก จิตจะเข้าถึงสิ่งนั้นๆ ในโลกของความฝันทันที ซึ่งความฝันจริงๆแล้วก็คือภาคหนึ่งของจิต ใครกำหนดภาพความฝันได้ ควบคุมความฝันได้ จะเข้าถึงความลับของความสำเร็จสมปรารถนาในชีวิต

เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคล มีพลังชีวิต มีแรงจิตแรงครูบาอาจารย์สถิตย์อยู่ การเชื่อมพลังงานกับวัตถุธาตุกายสิทธิ์ คือการหลอมรวมจิตเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานระดับสูง อันเป็นอำนาจแห่งความเป็นไปได้ทั้งปวง ในยามที่อำนาจแห่งจิตฤทธิ์แห่งใจของเรามีกำลังไม่ถึงซึ่งอำนาจแห่งความปรารถนา ครูบาอาจารย์ท่านจึงสร้างวัตถุธาตุกายสิทธิ์ มาช่วยจูงจิตดึงใจยกดวงหนุนชะตาของเราขึ้นมาสู่อิทธิอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของจิตตัวเรานี่เองให้ได้ เมื่อเราทำเช่นนี้ซ้ำๆ จิตในมิตินั้นจะทรงพลังและดึงดูดดลบันดาลให้ภาพแห่งจิตอธิษฐานนั้นสำเร็จได้ ภาษาวิทย์อธิบายว่านิวรอนจะส่งประจุบวกออกไปจับประจุเดียวกัน และก็แผ่ร่างแหขยายออกไปดึงดูดยึดโยงให้ชีวิตพบแต่ความสุข ความสำเร็จ

สรุป : เคล็ดลับของความสมปรารถนาในแรงอธิษฐาน

  • คิดถึงสิ่งที่ปรารถนาเป็นภาพ เป็นเรื่องราวเสมือนจริง ทั้งรูป ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกอันเข้มข้น
  • จงให้เวลา และ ตรงเวลา กับช่วงเวลาแห่งการอธิษฐาน
  • เชื่อ เชื่อ และเชื่อว่า…ทุกสิ่งที่เราคิด นึก ปรารถนาต้องเกิดขึ้นจริง แม้อาจไม่ได้มาตามเวลาที่เรากำหนด ก็เชื่อมั่น ยิ่งเชื่อ ยิ่งมั่นใจ วางใจ ยิ่งย่นย่อระยะเวลา
  • ทำ ทำ และทำ ทำทุกสิ่งอย่างเพื่อความสำเร็จแห่งปรารถนานั้น
  • คิดถึงสิ่งนั้นตลอดเวลา ใช้สิ่งนั้นเป็นเครื่องกำหนดสติ เห็นภาพสำเร็จนั้นให้ชัดแนบใจ คือทุกครั้งที่นึกถึงภาพจะเด่นชัดขึ้นกลางใจทันที อำนาจแห่งคำอธิษฐานของเราจะถูก Activate บ่อยๆ เปรียบเหมือนวัตถุมงคล วิเศษแค่ไหนแต่ผู้บูชาบูชาไว้บนหิ้ง ไม่เคยปลุกฤทธิ์ ปลุกคาถา สวดบูชาเชื่อมจิตผ่านพลังสมาธิ ก็เหมือนแบตเตอรี่เสื่อมไฟริบหรี่ วัตถุธาตุศักดิ์สิทธิ์ใดที่เจ้าของหมั่นสวดบูชา เชื่อมแรงสมาธิจิต วัตถุธาตุนั้นจะยิ่งทวีพลังดั่งเครื่องสร้างคลื่นไฟฟ้าแรงสูง


” ฤกษ์อมาวสี “
อาทิตย์ทรงพลังเป็นมหาอุจจ์ในราศีเมษ กุมจันทร์มีอำนาจเต็มพิกัดได้กำลังเป็นอุจจาวิลาส สถิตย์เรือนศุภะ วาระฤกษ์แห่งวันปีใหม่ไทย มหาสงกรานต์ เริ่มต้นวันใหม่ ปีใหม่ ดวงชะตาใหม่ ในกาลฤกษ์แห่งจันทร์และอาทิตย์มีกำลังสูงสุดในราศีเมษ

พระอาจารย์จุดบูชาเทียนมหาโสฬสมงคล
และ เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564
ขึ้น 1 ค่ำเดือนหก ปีฉลู
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
เวลา 22.22 น.

ท่านผู้ประสงค์บูชาฤกษ์
จุดเทียนบูชาฤกษ์นี้แจ้งความประสงค์ได้ที่นี่ >> https://lin.ee/67eqkpd

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page