พระอาจารย์จุดบูชาเทียนทองคำ
” เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ “
ให้ทุกดวงชะตาสำเร็จแล้ว
ฤกษ์ ๙ ค่ำ ก้าวขึ้น
วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
ณ. พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

อิทธิพุทธานุภาพแห่งเทียนทองคำ -เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ- จึงปรากฏแก่ทุกดวงชะตาโดยเต็มกำลังแห่งแรงคุณ แรงครู แรงเทียนบูชาอันศักดิ์สิทธิ์

เราคือแสง.. ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน
เราดูดกลืนแสงรับและส่งข้อมูลความถี่ผ่านแสงตลอดเวลา
การ-จิตของเราที่แท้ เป็นพื้นที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งแสง
แสงอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุมนต์คาถามหาวิเศษ แรงจิต แรงคุณ แรงครู
มหาพุทธานุภาพแห่งแสงมีผล-และแสดงผลแก่ดวงชะตาเรา
ตามข้อมูลอันศักดิสิทธิ์แห่งเทียนบูชาและจิตเจตนาของเรา

วันศุกร์ ๙ ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
อาทิตย์สถิตย์ราศีพิจิก 08 องศา 43 ลิปดา
ฤกษ์วันมหาเศรษฐี-มหาปัญญา มหาสำเร็จ อาทิตย์ร่วมเรือนชะตาราศีกับดาวพุธและศุกร์ มหาฤกษ์สำเร็จ มหาวันสำเร็จ แห่ง 12 ฤกษ์วิเศษ ขึ้น ๙ ค่ำ ที่พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชาให้ยาวนานมาตลอดปี ๒๕๖๕ พุทธอำนาจอันสูงสุดแห่งเทียนทองคำ ❛จุฬามณีสรี๋มหาธาตุ ❜ อันประเสริฐ พึงปรากฏและประสิทธิ์แก่ท่านโดยเต็มกำลัง พึงน้อม พึงรับ ด้วยจิตปิติเบิกบาน และสาธุการเถิด

พุทธอำนาจแห่งเทียนทองคำนี้ คุรุโบราณอาจารย์ท่านยกให้เป็นเครื่องสูงเสมอแรงจิต แรงมโนมยิทธิแห่งเทพเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ( สูงกว่าจตุมหาราชิกา / ชั้นพลังงานอันบรมสุข คลื่นความถี่แห่งเนรมิต คลื่นเสียง คลื่นแสง คลื่นสี วิจิตรงดงามเกินกว่ามิติภูมิโลกจะระลึกนึกถึงได้ ทิพย์ภูมิแห่งความสุข ความอิ่มเอมอุดมสมบูรณ์ การเสกสร้างจิตนิรมิตร คิดแล้วปรากฏขึ้นทันที ด้วยเป็นกระแสแห่งทิพยอำนาจ ไร้ช่องว่าง ระยะทาง แต่ยังคงติดอยู่ในภูมิของเวลาอันรวดเร็วยิ่งยวดกว่าภูมิโลกหลายร้อยปี การนิรมิตรจึงปรากฏได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ภูมิหลายร้อยเท่า รูป นาม ดวงชะตา แห่งเจ้าชะตาที่หลอมรวมกับเทียนบูชา ผ่านเตโชธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระยันต์เทียน ที่เกจิอาจารย์เจ้าจุดขึ้นบูชา พระธาตุศรีจอมไคลองค์ทองคำ ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ จึงเปรียบดั่งการยกจิต ยกกายทิพย์ของเจ้าชะตา ขึ้นบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี อันบรรจุกระแสพลังงานอันสูงสุดแห่งพระพุทธองค์ไว้ คือพระเมาลีและพระเขี้ยวแก้ว ณ.ดาวดึงส์ ทิพย์สถานอันบรมสุขเฉพาะผู้สร้างกุศลกรรม พลังงานแห่งบรมสุขอันยิ่งยวด พรั่งพร้อมด้วยสุรเสียงแซ่ซ้องประทานพรอันยิ่งใหญ่จากพระศรีอริยเมตไตรย และเหล่าเทพเทวา เทวบุตรเทวดา แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บุญ บารมี พรอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจึงประสิทธิ์แก่เจ้าชะตาเทียนอย่างเต็มกำลัง ด้วยโลกแห่งจิตคือคิดแล้วได้ ปรารถนาแล้วปรากฏ

ความสุขสันติ สวัสดีมีโชคชัยยิ่งใหญ่มหาศาล แคล้วคลาด ตัดขาดจากเคราะห์ทั้งหลาย ทั้งปวง พึงปรากฏแก่ท่าน

สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

สติยิ่งมาก จิตยิ่งดี
ศีลยิ่งมาก จิตยิ่งสว่าง
สมาธิยิ่งมาก จิตยิ่งแผ้วผ่องใส
อุเบกขายิ่งมาก จิตยิ่งมั่นคง สงบนิ่ง
จิตสงบอย่างยอดยิ่ง ใจยิ่งคมชัดแจ้งในมหาปัญญา
ปัญญายิ่งมาก ย่อมกลับสู่ความประภัสสรแห่งจิตเดิมแท้อันแจ่มแจ้งเห็นจริง

น้อมจิตรับกระแสบุญบารมีไว้อย่างเต็มกำลัง จนกายสะท้าน จิตอิ่มเอมสะเทือน แล้วแผ่ออกไปให้ถึงทุกชั้นฟ้า ชั้นดิน ถึงทวยเทพเทวดา บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ สรรพจิตวิญญาณทั้งหมด ที่เคยพบ พราก พันผูก ทุกๆ ชาติภพ ให้ความสว่าง สงบ ชุ่มเย็นแห่งบุญนี้สลายความมืดมิดทั้งหมด บังเกิดเป็นความดีงามสว่างไปถึงทุกภพภูมิชาติภพ ลบ ลบ ลบ สลาย สลาย สลาย ทุกๆ พลังงานกรรมที่อุดตันติดขัด ให้ปรากฏจิตอิสระอันปราศจากซึ่งการร้อยรัดทั้งปวงเถิด

  • ไม่มีวันใดดีไปกว่านี้
  • วันนี้คือวันดีที่สุด
  • และทุก ๆ วันอันเป็นปัจจุบันขณะ คือวันที่ดีที่สุด

ขึ้น ๙ ค่ำ ก้าวขึ้
๙ ค่ำ นั้นมีความหมายว่า จันทร์เดินออกจากมุมยากคือมุมฉากแล้ว เลข ๙ เป็นรหัสยิ่งใหญ่สูงสุดของจักรวาล คลื่นความถี่โบราณอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 คลื่นความถี่มีผลรวม = 9 ( 174 + 285 + 396 + 417 + 528 + 639 + 741 + 852 + 963 = 4995 = 4 + 9 + 9 + 5 = 27 = 2 + 7 = 9 ) ๙ คือชั้นแสงสูงสุดของจักรวาลเนื้อหนัง  “ก้าวขึ้น” นั้นเป็นเคล็ดการเดินขึ้นสู่พระธาตุด้วยจิตอันสงบเงียบผนวกกับมหาศรัทธาจากเชิงเขาขึ้นสู่ยอดเขา จากเชิงบันไดพระธาตุ ขึ้นสู่พระธาตุ อันเปรียบเสมือนจิตวิญญาณ ดวงชะตา ที่ยกระดับชั้นสูงขึ้น ๆ ดวงตก จิตตกเท่าใดก็ยกให้สูงที่สุดได้ถึงสุดยอดพระธาตุมหาจุฬามณีแห่งตาวตึงสาพุทธภูมิ ( พระธาตุมหาจุฬามณีอันประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ )

ทั้งหมดในห้วงกาลภพคือการสั่นสะเทือนเกิดเป็นระดับชั้นของคลื่นความถี่ ความทุกข์ เดือดร้อน อ่อนไหว คือความถี่ต่ำ บุญคือความถี่สูงสุด “บุญ” คือความสุข ความโปร่งเบา สันติสุข ยามดวงตกพบอุปสรรคหรือต้องการเพิ่มพลังชีวิต จึงต้องเติมบุญอันเป็นคลื่นความถี่ระดับสูง การจุดเทียนบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ คือการนำดวงชะตา รูป เส้นผมเล็บทั้งสิบอันเป็นอัตตลักษณ์ระบุรหัส DNA เฉพาะบุคคลที่จะไม่มีการซ้ำซ้อนกันได้เลย นำมาบดผสมกับขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์สร้างขึ้นเป็นเทียนบูชาประจำดวงชะตา ติดผงเล็บ-เส้นผมลงบนตาว่างอันสำคัญบนกระดาษยันต์ ที่จารด้วยญาณจิตชั้นสูงแห่งครูบาอาจารย์ อันล้วนเป็นพุทธมนต์คาถาสูงสุดแห่งมหาเมตตา มหามงคลทั้งปวงบรรจุรวมกันไว้ให้เป็นหนึ่ง-เป็นพลังงานเดียวกัน คือการฝากดวง ฝากชะตาไว้กับเบื้องสูง พลังงานชั้นสูงสุด จุดบูชารวมธาตุ สลายธาตุจากมวลหนัก ให้เป็น น้ำ และอากาศ ลอยขึ้นสูงเบื้องสูง ส่งผ่านพระมหาธาตุเจดีย์ทองคำอันเป็นเสาอากาศขยายพลังงาน รับ-ส่ง พลังงานอันยิ่งยวด แห่งภูมิปัญญาโบราณ

คลื่นความถี่อันศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงกว่า ละเอียด จะดึงดูดพลังงานที่ต่ำกว่าเข้าไปสู่สนามพลังงานเดียวกัน ดวงชะตาที่ตก จึงยกสูงขึ้นได้โดยฉับพลันในเสี้ยววินาทีนั้น เมื่อเจ้าชะตาได้จุดบูชาเทียนบูชาอย่างสม่ำเสมอ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นความถี่ขึ้นไปเรื่อย ๆ นี่คือเหตุผลทางโลกพลังงานว่า ทำไม? บุคคลผู้หมั่นจุดเทียนบูชา จึงจุดแล้วดวงดี จุดแล้วร่ำรวย เพราะทั้งหมดในจักรวาลนั้นมีเพียงการสั่นสะเทือนของคลื่นพลังงาน เราต้องการมีดวงชะตาเช่นไร เราต้องสั่นสะเทือนอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก การอธิษฐาน ให้ขึ้นไปเสมอกับสิ่งที่เราอธิษฐาน แต่จิตมนุษย์นั้นงุ่น ง่าน วิ่ง ซ่าน เหมือนลูกลิงซุกซน สงบนิ่งได้ยาก จึงพึ่งบารมีฝากดวง-ฝากชะตา- คำอธิษฐาน ให้คุรุ ครูบาอาจารย์ผู้มีญาณจิต  อุเบกขาสมาธิ สร้างเทียนบูชา จุดส่งดวงยกชะตาให้สำเร็จ สมปรารถนาแทนตน

“เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ” เทียนทองคำชั้นสูงสุดของล้านนา คือวัตถุธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแรงจิต แรงคุณ แรงครู สร้างขึ้นจุดบูชาเพื่อยกดวง ยกชะตาให้สูงสุดเทียมฟ้าเทียมสวรรค์ชั้นตาวดึงสามหาภูมิ ก็ด้วยจิตไปถึงไหน-กายย่อมไปถึงนั่น ส่งจิตไป ณ. ที่ใด เรื่องใด แห่งหนตำบลใดบ่อย ๆ ถี่ ๆ ย่อมปรากฏเป็นคลื่นความถี่แห่งชีวิตและดวงชะตาของบุคคลนั้น แสงแห่งเทียนบูชาเชื่อมโยงกับประตูมิติของจิตวิญญาณผ่านไพเนียลแกลน (ตาที่สาม) ออกไปเชื่อมต่อกับความเป็นไปได้อันเป็นอนันต์จากต่างภูมิต่างมิติแห่งจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ ศาสตร์ทางจิตวิญญาณคือการเดินทางของจิต จึงต้องดับความคิดหาเหตุผลใดใดจากสมอง และใช้เพียงหัวใจที่ “เชื่อมั่น ศรัทธา วางใจ” ปฏิบัติบูชาผ่านความสงบเงียบแห่งสมาธิ เพื่อยึดโยงกับองค์ความรู้อันไร้ขอบเขต ทรัพย์สมบัติอันมหาศาลในจักรวาล เข้ามาเติมเต็มความปรารถนาแห่งจิตวิญญาณ เมื่อเข้าถึงแล้ว…ศาสตร์ใดใดก็ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป…

การสร้าง เสก สีเทียนอาคมจุฬามณีสะหรึ๋มหาธาตุประจำดวงชะตาขึ้น 1 เล่ม ตามบทวิถีโบราณของล้านนานั้น ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงจิตอันประณีตของคุรุอาจารย์ ทุกสิ่งเกิดจากกระแสร์ปราณ กระแสร์จิต แรงคุณ แรงครู นับแต่การเสกหมึกจาร การเชียนยันต์ประจุอาคมลงกระดาษสา เดินมนตราพันยันต์ผูกยันต์พันรอบสายสิณญ์พุทธาภิเษก แล้วเสกสีขี้ผึ้งฟั่นล้อมพระยันต์ ประจุพระเวทย์ มนตราอาคมเสกสร้างขึ้นเป็นเทียนขนาดใหญ่สูง 18 นิ้ว ( ผลรวม 9 เก้าหน้า ๙ ค่ำ ก้าวขึ้น ดวงขึ้นไม่มีตก ทำสิ่งใดก็ขึ้นสูงสุดรุ่งโรจน์ และเลข 9 ยังแทนพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง การเพิ่มแรง เร่งแรง ให้ดี ให้มี ให้สำเร็จรวดเร็วขึ้น ) การปิดแผ่นทองคำแท้ ๑๐๘ แผ่นลงบนเทียนทองคำขนาดใหญ่ ก็ต้องใช้จิตอันประณีต ปิดทองบรรจุปลุกเสกลงอาคมขลัง ประจุพลังทุกขั้นตอน เทียนชะตาทองคำขนาดใหญ่แห่ง ” จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ ” นี้ ต้องสร้างด้วยแรงจิต แรงใจ แรงกาย แรงพุทธเวทย์ แรงอาคมคาถาแห่งครูบาอาจารย์ สร้างมโนมยิทธิจิตตานุภาพแห่งความสำเร็จสมปรารถนา ความบรมสุขทั้งปวงบรรจุลงไว้  พระอาจารย์กฤษฎาท่านเป็นพหูสูตรโดยแท้แห่งเทียนล้านนา เมื่อได้เจอครูบาอาจารย์ผู้เจนจัดในวิชาเทียนของจริงแล้ว ก็ขอให้เจ้าชะตาผู้บูชาเทียนพึงตั้งจิตตั้งใจยึดโยงกระแสร์จิต กระแสร์พลังงานกับแรงครูบาอาจารย์ไว้ ด้วยการสงบจิต นึก คิด ระลึก เชื่อมั่นศรัทธาสูงสุด ผูกจิตไว้กับแรงครูบาอาจารย์ในทุก ๆ ฤกษ์อย่างยอดยิ่ง แล้วสิ่งใดใดที่คิดนึกปรารถนาก็จะสำเร็จได้จริง ดวงชะตาจะยกสูงเทียมฟ้า เหนือดวง เหนือชะตาเดิมได้จริง วิชาเทียนมหาเวทย์คือศาสตร์แห่งการสื่อสารทางจิต ระหว่างจิตกับจิต ระหว่างกายทิพย์กับกายทิพย์ ผ่านอีเธอร์หรือกระแสปราณที่อยู่ในช่องว่างของทุกมิติภพภูมิ จะยึดโยงดึงดูดพลังงานอันเสมอกันเข้าหากัน หลอมรวมจนเข้มข้นเกิดพลังอำนาจมหาศาล และสิ่งอันปรารถนานั้นจะปรากฏขึ้นในโลกเนื้อหนัง

2565 – 2566  ช่วงสองปีนี้พลังงานฟ้า – ดิน พลิกผันแปรเปลี่ยนพลังงาน หากรู้ปฏิบัติน้อมนำดึงกระแสร์พลังงานมาใช้ ก็จะเสริมส่งสร้างสรรค์แก่ดวงชะตาเป็นมหามงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง พระอาจารย์กฤษฎาท่านจึงให้ฤกษ์จุดบูชาเทียนทองคำ ” จุฬามณีสะหรี่มหาธาตุ “ ในทุกๆ ฤกษ์ขึ้น ๙ ค่ำ ของทุกๆ เดือน เพื่อสร้างเทียนขึ้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์จุดบูชา ยกคลื่นจิต ยกดวง ยกชะตาแก่เจ้าชะตาเทียนให้สูงสุด เกิดความสำเร็จสมปรารถนาทั้งโลกธาตุ และโลกธรรม พระอาจารย์ท่านเป็นผู้เกิดวันจันทร์ มีดาวจันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่ลัคนา ( จันทร์ให้โชคลาภ ลาภะ สักการะ  ดวงครูบาอาจารย์เช่นนี้คัมภีร์โหรโบราณท่านบันทึกไว้ว่า ให้คุณอนันต์ด้านโชคลาภ เมตตามหานิยมอย่างยิ่ง หากเป็นผู้ครองศีลพระสงฆ์องค์เจ้า บุคคลใดได้ร่วมบุญ ทาน ภาวนา ร่วมบุญด้วย ก็จะเกิดอิทธิคุณอันยิ่งใหญ่ ด้านโชคลาภ ลาภะ สักการะ ความสำเร็จดุจพระสิวลีประทานพร ก็ด้วยเหตุนี้ เทียนบูชา เครื่องรางวัตถุมงคลของพระอาจารย์ท่านนั้นจึงมีฤทธานุภาพวิเศษไม่เป็นรองใคร เทียนทองคำ ” จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ ” ทุกเล่มที่พระอาจารย์ฟั่นสายสีขึ้นเป็นเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ จุดบูชาให้แก่ทุกดวงชะตาอย่างสมบูรณ์ตามโบราณพิธี จึงมีอิทธิ ฤทธิานุภาพหนุนดวง เสริมชะตา สลายพลังงาน ดึงดูดพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสู่สนามพลังงานของเจ้าชะตาเทียนได้จริง ปรากฏผลรวดเร็วเสมอกับความเชื่อมั่นศรัทธาแห่งเจ้าชะตาเทียนนั้นเอง

ค่าความถี่ชีพจรโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ เมื่อคลื่นความถี่โลกสูงขึ้น เราต้องยกระดับคลื่นพลังงานการสั่นพ้องของเราให้เท่าทัน พลังงานเก่าที่ตกค้างเก็บบันทึกไว้ในจิตวิญญาณ จะเกิดการจัดระบบระเบียบใหม่ พลังงานระดับต่ำ วิบากกรรม คำสาปแช่ง จะเกิดการสะท้อนสะเทือนอย่างหนัก สาหัสสากรรจ์ สิ่งเก่า ๆ กรรมเก่าที่ซุกไว้ใต้พรมจะลอยตัวขึ้นมา อุปสรรคปัญหาจะปรากฏขึ้นเพื่อให้เราได้เข้าไปสลาย อย่าผลักไสหวาดกลัวหรือวิตกกังวล โปรดตั้งรับด้วยสติอันยิ่งยวดจะบังเกิดมหาปัญญาอันยิ่งใหญ่ เพิ่มความถี่อันศักดิ์สิทธิ์เข้าไป เพิ่มเข้าไป และเพิ่มเข้าไปอีก เพื่อสลาย ปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ร้าย ๆ ประสบการณ์ร้าย ๆ ให้กลับกลายเป็นดี หากดวงชะตาใด คลื่นจิตใด เคลื่อนพลังงานขึ้นไปสู่ระดับแห่งบุญ ความปิติ สุข สงบ เบิกบาน ในช่วงเวลาของยุคพลังงานฟ้าใหม่นี้ ก็จะมีจิตที่เปิดกว้าง มองเห็นแต่โอกาสและความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดของจิตวิญญาณ แม้ความทุกข์หนัก มหาอุปสรรคปัญหาใดใดเคลื่อนเข้ามากระทบ จิตก็จะพร้อมตั้งรับและสลายพลังงานเหล่านั้นให้สิ้น สูญไปได้ด้วยปัญญาบารมีอันเป็นที่สุด และสำเร็จสมปรารถนาได้ทุกปราการตามประสงค์เจตจำนงค์ของจิต

เชื่อในความเป็นไปได้ทั้งปวง ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลัง จดจ่อเพียงปัจจุบันขณะ ปัจจุบันแห่งสิ่งอันปรารถนา ด้วยความวางใจ มั่นใจ ปิติเบิกบาน จะบันดาลทุกความสำเร็จ แรงคุณแรงครูมีไว้เสริมจิต หนุนใจ หนุนดวงเสริมชะตา ให้พลังจิตเข้มแข็งแกร่งกล้า กล้าเชื่อ กล้าศรัทธา กล้าคิด กล้าทำ กล้าสำเร็จ ปราศจากความกลัว ลังเล หวั่นวิตก สร้างกระแสร์พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นคลื่นกระแสร์แห่งกายทิพย์ กายทิพย์สว่างไสว ย่อมแสดงถึงคลื่นความถี่ระดับสูง เกิดสง่าราศี รังสีแสงออร่าบารมีเจิดจ้า ย่อมดึงดูดคลื่นจิต สรรพสิ่งทั้งหลายในกระแสร์พลังงานเสมอกันเข้ามาสร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุนความปรารถนา เมื่อเกิดกระทำซ้ำๆ จนเป็นคลื่นความถี่สะสมระดับเข้ม ข้น ข่าม ขลัง เกิดเป็นจุดพลังอำนาจแห่งจิต จะเคลื่อนฟ้า ย้ายดิน ย่นย่อเวลา ก็กระทำได้ ปรารถนาเงินทอง ยศศักดิ์ ทรัพย์สินสฤงคารมหาศาลก็จะปรากฏ คู่ชีวิต คนรัก ความสุข ครอบครัวสมบูรณ์พูนสุขที่ปรารถนาก็จักปรากฏได้ตามนั้น ด้วยอำนาจแห่งจิต อันเป็นความเร้นลับของจักรวาลแห่งความเป็นไปได้ทั้งปวง จิตถึงไหนกายก็ถึงนั่น เชื่อศรัทธาสิ่งใดก็จะปรากฏสิ่งนั้น ไสยศาสตร์มิใช่สิ่งซับซ้อนลึกลับ แต่เป็นทางลัดในการสำเร็จก่อนในโลกวิญญาณ อันไร้ช่องว่าง ระยะทาง มิติภูมิวลา แล้วจึงสั่นสะเทือนสะท้อนมาปรากฏในโลกเนื้อหนัง ที่เรียกว่าปาฏิหาริย์

คุณบิดามารดาค้ำคูณ
แรงคุณ แรงครูบาอาจารย์คุ้มครอง
ปิติเบิกบาน สำราญ สำเร็จ
มั่งคั่งร่ำรวย และเป็นที่รักแก่เทวบุตรเทวดา
และสรรพคลื่นจิตอันศักดิ์สิทธิ์ ทุกมื้อ ทุกวาร

เทียนทองคำจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ
พระอาจารย์จุดบูชาให้ทุกเดือน ๆ ละ 1 ฤกษ์
ตรงกับทุกวันขึ้น ๙ ค่ำของทุกเดือน
ถือเคล็ด ๙ ค่ำ ก้าวขึ้น ดวงขึ้นไม่มีตก

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ 
>> LINE : @namotasa  
(แอดมิน : คุณหมิง)

แจ้งฤกษ์บูชาเทียนเดือน ธันวาคม 2565

📌1. วันพฤหัสบดี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
พระอาจารย์จุดบูชา
เทียนมหาโสฬสมงคล
เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬส

ณ พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

📌2. วันพฤหัสบดี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
พระอาจารย์จุดบูชา
เทียนมหาโสฬสมงคล
เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬส

ณ พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

📌3. วันเสาร์ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล
พระอาจารย์จุดบูชา
เทียนมหาสันติงหลวง และ
เทียนคู่ชีวิตมหาสันติงหลวง

ณ พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa