พระอาจารย์จุดบูชาเทียนทองคำ ” หัวใจปฐมกัปป์คำ “
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
แรม 13 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
ให้ทุกดวงชะตาสำเร็จแล้ว

ตามกาลฤกษ์วิเศษแห่งเวทย์วิชา
อิทธิอำนาจแห่งเทียนบูชาบังเกิดผลเต็มกำลัง
แก่ทุกดวงชะตาเต็มสูตรแห่งพระยันต์ปฐมกัปป์คำ
คือความสมบูรณ์ คุณวิเศษประภัสสร
อันเป็นที่สุดนับแต่จุดเริ่มต้นแห่งปฐมกัปป์ บรรพกาล

เทียนทองคำหนักสามบาท เสกสร้างด้วยอำนาจแห่งพุทธะ แรงครู แรงอักขระเลขยันต์พันคาถา ฤทธิ์อำนาจแห่งเทพสถิตย์ประจำพระเวทย์ทุกบท ทุกอักขระแห่งพุทธอำนาจจะยกดวง เสริมชะตา ทุกเส้นสาย ทุกจุด ทุกขีดแห่งพระคาถาจะค้ำดวง ปัดเคราะห์ เป่าเสนียด ทุกตำแหน่งตากลแห่งพระยันต์อันสำคัญ จารประทับธาตุดวงนามชะตาแห่งเจ้าชะตาเทียนทองคำ เพื่อความสำเร็จ สมปรารถนา มั่งคั่ง เป็นผู้เหนือดวงเหนือคน คิดการใดก็สำเร็จ ลงมือทำสิ่งใดก็ปรากฎซึ่งผู้ค้ำคูณเกื้อหนุนทั้ง 32 ทิศ เกิดมหาอำนาจ มหาชนะต่ออุปสรรคปัญหาทั้งปวง เกิดมหาสติ มหาปัญญา นำพาไปถึงเป้าหมายความสำเร็จสมปรารถนาได้รวดเร็วทันใจทันทีนับแต่บัดนี้ !!

 • ฤกษ์นี้ฟ้าแสดงสัญญานความสมบูรณ์ทางการเงิน ความสุข ความสมปรารถนา ด้วยดาวศุกร์ดวงดาวแห่งการคลัง ความมั่งคั่ง ความรักความสุข วิ่งเข้าหาอาทิตย์ จุดสำเร็จแห่งเทียนบูชาตรงกับเวลา 02.22 น. พลังเลขศาสตร์แห่งการเงิน การคลัง ความสุขสำเร็จ และดาวศุกร์กับดาวพฤหัสยังทำมุมสัมพันธ์กันอีกด้วย การเสี่ยงทายตามตำราวิชาเทียนท่านว่า..

  • แม้ปรารถนาความสุขย่อมได้ซึ่งความสุข
  • แม้ปรารถนาความรักย่อมได้ซึ่งความรัก
  • แม้ปรารถนาลาภผลสมบัติย่อมได้ซึ่งลาภผลสมบัติ
  • แม้ปรารถนาความสำเร็จย่อมได้ซึ่งความสำเร็จอย่างเอกอุ
  • แม้ปรารถนาอำนาจมหาชนะย่อมได้ซึ่งชัยชนะมหาอำนาจอันสูงสุด
  • แม้ปรารถนาสิ่งใด พึงอธิษฐาน แสดงซึ่งความปรารถนานั้นอย่างชัดเจน ย่อมสำเร็จสมปรารถนาได้ตามอธิษฐานนั้นทุกปราการ
 • ขอท่านพึงน้อม พึงรับ

  อิทธิอำนาจทั้งปวงแห่งเทียนบูชา

  ด้วยสาธุการเถิด

สำเร็จ มั่งคั่ง เจริญศรี เจริญสุข อุดมสมบูรณ์ สมปรารถนาทุกมื้อ ทุกกาล

ฤกษ์อมาวสี

กาลฤกษ์ “อมาวสี”

พระอาจารย์จุดบูชาเทียน
*เทียนมหาโสฬสมงคล
*เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564
แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

แจ้งบูชาฤกษ์
เทียนมหาโสฬสมงคล 
เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล และ
กดที่นี่ >> https://lin.ee/67eqkpd

การจุดเทียนบูชาเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
เจ้าชะตาควรน้อมจิตปฏิบัติบูชา

จัดสรรเวลาและสถานที่ให้เหมาะสม
เพื่อให้จิตสั่นพ้องไปกับคลื่นแห่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์

อันจะปรากฎซึ่งฤทธิ์อำนาจอันพึงปรารถนา