บูชาเทียนทองคำ “หัวใจปฐมกัปป์คำ”
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
แรม 13 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
เวลา 23.32 น.

เนื่องในกาลฤกษ์ฤทธิ์มหามงคล อาทิตย์เนปจูนกุมอาทิตย์กำเนิดของพระอาจารย์สนิทองศาในราศีมีน ในทางเวทย์วิชานั้นถือตามกำลังว่า วันนี้แรงครู แรงอาจารย์ผู้เสกสร้างสรรพวิชาอาถรรพ์เวทย์จะมีอำนาจแรงมากอย่างยิ่งยวด ด้วยดาวเนปจูนเป็นดาวชั้นสูงสุดทางจิตวิญญาณ อีกทั้งสถิตย์เป็นเกษตร มีกำลังสูงเด่นในเรือนตนเองคือราศีมีน ปีนี้เป็นปีอันโดดเด่นทางเวทย์วิชชามหาสรรพศาสตร์แห่งพระอาจารย์ ท่านจึงกำหนดวันเวลานี้ มหาฤกษ์นี้ จุดบูชาเทียนทองคำ ” เทียนหัวใจปฐมกัปป์คำ “ สร้างขึ้นจากพระยันต์เทียนทองคำปฐมกัปป์คำ แต่ลดขนาดให้เล็กลง จุดบูชา 1 คืน ในฤกษ์มหาวิเศษ ที่อาราธนาแรงครู แรงอาจารย์ แรงบิดามารดา พุทธอำนาจอิทธิอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ลงมาค้ำคูณบันดาลความสำเร็จ ลบ ล้าง ไล่เสนียดจัญไร สิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวงให้สิ้นสูญจากดวงชะตา

พุทธคุณแห่งเทียนทองคำ ” หัวใจปฐมกัปป์คำ “ มีคุณเสมอดั่งเทียนปฐมกัปป์คำทุกปราการ เพียงแต่ขนาดเล็กว่าและจุดเพียงคืนเดียว ตากลแห่งเทียนหัวใจปฐมกัปป์คำเป็นพระยันต์อันซับซ้อน การเขียนอักขระตากลแห่งพระยันต์ต้องใช้ญาณสมาธิจิตสูง ด้วยต้องคุมเส้นสาย พินทุจุดอักขระเลขยันต์จำนวนมากและมีขนาดเล็ก เป็นยันต์เทียนที่สร้างยากที่สุดแห่งเทียนบูชาทั้งปวง การสร้างเทียนทองคำ ” หัวใจปฐมกัปป์คำ ” นี้จะสร้างเพียงเฉพาะกาลแห่งฤกษ์ฤทธิ์ที่สำคัญยิ่งเท่านั้น พระอาจารย์บอกว่า 1 รอบชีวิตท่าน ฤกษ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวอันสำคัญยิ่ง ขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์และเส้นสายเลขยันต์อักษรธรรมแห่งเทียนทองคำหัวใจปฐมกัปป์คำครั้งนี้ จักบังเกิดอำนาจมีคุณวิเศษอย่างยอดยิ่ง หากศิษยานุศิษย์ท่านใดต้องการหนุนเสริมบารมีบูชาเทียนทองคำ ” หัวใจปฐมกัปป์คำ ” ในฤกษ์นี้ พร้อมดวงชะตาแห่งพระอาจารย์ ก็แจ้งบูชาฤกษ์ได้ถึงพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง

และให้ศิษยานุศิษย์ทุก ๆ ท่านส่งรูปถ่ายหน้าตรง พร้อมแจ้งชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด เวลาเกิด ให้ชัดเจนเพื่อพระอาจารย์จะเสริมดวงเสริมบุญ ญาณ ฌานบารมีให้พร้อมกันเมื่อจุดเทียนบูชา ให้ส่งทันทีวันนี้เลย เพราะต้องนำไปพิมพ์ออกมาเป็นภาพ และภาพทั้งหมดนี้พระอาจารย์จะสวดเสริมชะตาไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาครูอาจารย์ตลอดปี และส่งเคราะห์ล่องสะเปาให้วันสิ้นปี ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น )

ประสงค์บูชาเทียนทองคำ ” หัวใจปฐมกัปป์คำ ”
แจ้งบูชาฤกษ์ได้ถึงพรุ่งนี้วันสุดท้าย ก่อนเที่ยง

แจ้งบูชาเทียนที่นี่ >> https://lin.ee/67eqkpd

แจ้งส่งรูปถ่ายและชะตาเกิดที่นี่ >> https://lin.ee/67eqkpd

ฝากรูปภาพ ชื่อ สกุล ชะตาเกิด ร่วมพิธีจุดบูชาเทียนทองคำ ” หัวใจปฐมกัปป์คำ ”
ให้ส่งรูปถ่ายและแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้

  1. รูปถ่ายหน้าตรง เห็นดวงตา ไม่ใส่แว่น
  2. ชื่อ สกุล ชื่อเล่น
  3. วัน เดือน ปีเกิด
  4. เวลาเกิด
  5. สถานที่เกิด
  6. หากไม่ทราบวัน เวลาเกิด ให้สะกดชื่อ สกุล ให้ถูกต้อง

( ไม่ มี ค่า ใช้ จ่าย ใด ใด ทั้ง สิ้น )

ฤกษ์อมาวสี

มหาฤกษ์เด่น มหาวันดี

พระอาจารย์จุดบูชาเทียน
*เทียนมหาโสฬสมงคล
*เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564
แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

 

LINE : @mayakarnlanna

จุดอางดวงชะตา
บูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวง

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna