พระอาจารย์จุดเทียนบูชา เทียนมหาโสฬสมงคล และเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล สำเร็จแก่ทุกดวงชะตาแล้วในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนหก ปีฉลู เวลา 22.22 น. ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ พุทธอำนาจแห่งมหาโสฬสจึงประสิทธิ์เต็มกำลังแก่ทุกดวงชะตาแล้ว ขอทุกท่านเจ้าชะตาเทียนพึงน้อม พึงรับ อิทธิฤทธิอำนาจเข้าประสิทธิ์แก่ตนด้วยสาธุการเถิด

มหามงคลฤกษ์แห่งการบูชาเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์นี้ จะส่งกระแสพลังแห่งความโชคดี มหาสำเร็จ มหาอำนาจ ชัยยะ มหาชนะ มหาสมบัติเพิ่มผลเพิ่มพูน เกิดมหาศุภมงคลอย่างยอดยิ่งสถิตย์แก่ท่านตลอดปี ตลอดไป อำนาจแห่งอาทิตย์ และ จันทร์ มีกำลังสูงสุด ณ. ตำแหน่งฤกษ์พระอาจารย์จุดบูชาเทียน เตโชธาตุสว่างโชติช่วง พระเพลิงแสดงอำนาจ พระพายหยุดสงบ ใต้เสี้ยวแสงแรกแห่งรอบโคจรใหม่ของดวงจันทร์ คำอธิษฐานของท่านจะปรากฏได้โดยพลัน! อย่าได้ประหลาดใจ

คิดทำการใดในรอบพระจันทร์ใหม่นี้ ..
ให้ทำจริง ทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่ ลงเรี่ยวแรง ลงความรัก ใส่ใจกับทุกๆ สิ่งที่ทำ สิ่งนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างเหนือคาดหมาย ให้อำนาจใจมากเท่าไหร่ ฤทธีแห่งจิตที่คิด นึก ปรารถนา ก็ยิ่งปรากฏสำเร็จได้รวดเร็วทันใจมากเท่านั้น ดวงจันทร์กำลังออกจากเมษและเคลื่อนตัวเข้าราศีพฤษภ มีอำนาจเป็นมหาอุจจ์ เตรียมแสดงกำลังอย่างเต็มที่ในรอบแห่งพระจันทร์เต็มดวงที่กำลังจะมาถึง ดาวศุกร์ทำมุมดีกับพระราหู คิดเรื่องเงิน ผลแห่งการเงินก็จะปรากฏ คิดเรื่องรัก ผลแห่งความรักก็จะปรากฏ คิดดี คิดงาม คิดสำราญคิดสำเร็จ ก็จะปรากฏเต็มกำลังได้ตามแรงจิต แรงมโนนึกคิดแห่งจิตอธิษฐาน หากคิดกังวล คลุมเคลือ คิดไปในทางลบ ทางร้าย ไหวหวั่น ก็จะสำเร็จตามมโนนึกได้เฉกเช่นกันนั้นแลฯ พึงระวังความคิดของท่านเถิด

นี่คือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยแท้จริงตามคติแห่งโหร
อาทิตย์สถิตย์ราศีเมษในวันพระจันทร์ดับ เริ่มรอบโคจรใหม่อีกครั้ง เซลล์นับล้านๆๆๆ เซลล์ในกายเกิดใหม่ เริ่มต้นใหม่ อยู่กับปัจจุบันใหม่ๆ บอกเราให้ละ ให้วาง เรื่องเก่า ๆ กรรมเก่าๆ พฤติกรรมเก่าๆ ให้สลายหายสูญไปกับเซลล์เก่าๆ กลับมาอยู่กับห้วงปัจจุบันขณะอันทรงพลัง เป็นจิตวิญญาณดวงใหม่ ที่ประภัสสรด้วยสง่า ราศี อำนาจแห่งการเสกสร้าง ความเป็นไปได้ทั้งปวง ดำเนินชีวิตอย่างเบิกบาน วางใจ กับปัจจุบัน คิดและเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อควรคิด ใช้จิตเนรมิตสิ่งนั้นๆ ให้ปรากฏ

ขอสวัสดีปีใหม่มหาสงกรานต์ ขอความสุข ความสวัสดี ความโชคดี มั่งคั่งมั่งมี มหาทรัพย์มหาสมบัติแห่งจักรวาลพึงปรากฏแก่ท่าน พบพานแต่มหากัลยาณมิตร คู่บุญ คู่บารมี จงเป็นมหาเศรษฐีใจบุญผู้มีสมบัติสูงเทียมฟ้า มีจิตใจสุข สงบ เบิกบานตลอดเวลา มีปัญญาญานอันวิเศษเข้าถึงองค์ความรู้แท้จริงของจักรวาล ว่าจิตของเรานี้คือความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด คิดสิ่งใด ได้รับสิ่งนั้น อยากได้สิ่งใด เพียงแค่คิดถึงสิ่งนั้น ” สิ่งนั้นจะปรากฏ “

สุข สันติ เบิกบาน

ความรักมั่นคง ชีวิตสำราญ การงานสำเร็จ

สวัสดีปีใหม่

พุทธคุณเทียนมหาโสฬสมงคล >> https://bit.ly/3dZ7tum

พุทธคุณเทียนคู่ชีวิต >> https://bit.ly/39SMeat

จุดอางดวงชะตา
บูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวง

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna