มหาฤกษ์มหาปัญญา มหาสมบัติการเงินการคลัง มหาเสน่ห์เมตตามหานิยม

มาฆปูรณมีบูชา
จันทร์เป็นสิบแก่ลัคน์คืนมาฆฤกษ์
วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา ” เทียนมหาโสฬสมงคล “
และ ” เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล “
“มหาฤกษ์มหาปัญญา มหาสมบัติการเงินการคลัง
มหาเสน่ห์เมตตามหานิยม”
ณ.พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
เวลา ๒๓.๓๕ น.

มาฆฤกษ์ในคืนพุธปุดเป็ง จันทร์เป็นสิบแก่ลัคน์ ณ. จุดจอมฟ้าที่ 27องศา 59 ลิปดา ราศีสิงห์ สว่างสกาวเคียงข้างดาวเรกูลัส (ดาวหัวใจสิงห์) ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวสิงโตหรือกลุ่มดาวมาฆะ พฤหัสเป็นสี่แก่ลัคน์ที่ราศีมีน(ความมั่นคง มั่งคั่งสำเร็จ) อังคารกุมศุกร์สนิทองศาในภพกดุมภะราศีมกร(การเงิน ทรัพย์สมบัติ ความรักความสมปรารถนา)

จันทร์สถิตย์ในตำแหน่งหัวใจสิงห์ ได้อำนาจแห่งดวงอาทิตย์ไว้โดยเต็มกำลังในคืนเพ็ญ ๑๕ ค่ำ ณ.จุดจอมฟ้าของกรรมะภพ พลังอำนาจพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้ให้คุณทางจิตอย่างเอกอุ จันทร์นั้นแทนพลังอำนาจของจิตใต้สำนึกเมื่อได้แสงสว่างสาดส่องไปถึง จิตใต้สึกนึกจึงได้แสดงพลังอำนาจที่แท้จริงให้ปรากฏ อำนาจนี้มีอยู่แล้วในทุกดวงจิต ไม่เลือกวรรณะ ไม่เลือกเผ่าพันธุ์ ไม่เลือกดีหรือเลว ทุกดวงจิตล้วนมีเสมอกันหมด อำนาจอันลึกลับของดวงจันทร์นั้นคือแรงดึงดูดมหาศาลจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดวงจันทร์ซึมซับรับจากอาทิตย์และดวงดาวทั้งหมดในห้วงมหรรณพ แล้วจึงแผ่สร้านคลื่นพลังงานนั้นมาสู่โลก และรับพลังงานจากภูมิโลกแผ่สร้านขึ้นไปสู่ต่างมิติในกาลภพ หากเข้าใจอำนาจแห่งใจจะเข้าใจอำนาจแห่งจันทร์ ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลคือความสั่นพ้องอันเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดขับเคลื่อนเลื่อนไหลสั่นสะเทือนไม่เคยหยุดนิ่ง เกิดการแลกเปลี่ยน แปรผัน ซึมซับพลังงานกันอยู่ตลอดเวลาผ่าน ” การสั่นสะเทือนของคลื่น “ หรือปราณจักรวาล อันเป็นพลังงานที่ไหลเวียนแผ่สร้านไปทุกอณูจักรวาลและในกาย – จิตของเราด้วย คุรุโบราณจึงให้ค่ากับการขอพรกับพระจันทร์ เพราะคือการส่งคลื่นกระแสจิตของเราสั่นสะเทือนไปถึงมิติถูมิต่างๆ พิธีกรรมทุกลักธิ ศาสนา ล้วนอิงอำนาจจันทร์ ผู้เป็นตัวกลางการสื่อสารผ่านคลื่นมิติภพภูมิ ผู้ควบคุมระบบน้ำทั้งหมด ควบคุมต่อมไร้ท่อ DNAในเลือดที่ระบุรหัสกรรมหรือพันธุกรรม

จันทร์เพ็ญแห่งมาฆฤกษ์ลอยในเรือนสูงสุดคือภพกรรมะที่ราศีสิงห์ จุดที่สว่างที่สุดได้กำลังจากดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์หัวใจสิงห์ และกำลังจากคู่ดาวแห่งความโชคดีสำเร็จความสันติสุขคือพฤหัส เนปจูน บอกการบรรลุซึ่งความฝันอันยิ่งใหญ่ และอำนาจจิตอันยิ่งยวด ดาวศุกร์กุมอังคารคู่ดาวแห่งความรัก ความมั่งคั่งสำเร็จด้านการเงินการคลัง ความรัก ความอุดมสมบูรณ์ลอยอยู่ในเรือนกดุมภะ (การเงิน การได้รับ) อังคารได้กำลังมหาอุจจ์ดาวศุกร์เป็นเทวีโชค พลังงานแห่งมาฆฤกษ์นี้จะขอความสำเร็จทางธรรมก็จักบรรลุธรรมได้ จะขอความสำเร็จทางโลกก็ภาวนาและอธิษฐานเอาเถิดจะสำเร็จสมปรารถนา แม้ปรารถนาเงิน งาน ความรัก ความสำเร็จทั้งหลายก็ให้เพียรภาวนาอธิษฐานอย่างเอกอุ การแลกเปลี่ยนพลังงานคือจุดเริ่มต้นของปาฎิหาริย์ พลังฟ้าดี หากไม่รู้จักโน้มนำลงมาใช้ ก็ช่างน่าเสียดาย

วันนี้เมื่อหลายพันปีก่อน….พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ได้อภิญญา ๖ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า ( เอหิภิกขุอุปสัมปทา ) จำนวน ๑,๒๕o รูป ที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ พระพุทธองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์หัวใจแห่งพระพุทธศาสนา เป็นวันประกาศศาสนาพุทธครั้งแรกแก่พระอรหันต์สาวกในคืนเพ็ญมาฆฤกษ์ ” วันจาตุรงคสันนิบาต “ กาลเวลาไม่มีอยู่จริง อดีต ปัจจุบัน อนาคต ล้วนเกิดอยู่ เป็นอยู่ ดำเนินไปพร้อม ๆ กัน ซ้อนทับกันด้วยความแตกต่างของคลื่นความถี่ การรักษาศีล ภาวนา ทำสมาธิ เดินจิตตานุภาพให้จิตกลับเข้าไปรับพลังงานอันศักดิสิทธิ์ ณ. รอยพลังงานของวันมาฆะบูชา ย่อมน้อมนำมหาปัญญาญาณสูงสุดให้มาปรากฏแก่ชะตาชีวิตปัจจุบัน พลังงานไม่เคยสูญหายไปไหนเพียงเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆ สถานที่ใด เวลาใด เกิดรอยพลังงานที่เข้มข้นมากๆ พลังงานจะยังไหลวนสั่นสะเทือนอยู่อย่างเข้มข้น ณ.รอยเวลานั้น เราสามารถเดินทางด้วยจิตเข้าไปรับพลังงานนั้นได้

ยกตัวอย่างให้เห็นให้รู้สึกได้อย่างง่ายๆ ว่า.. เราได้เข้าไปกราบพระปฏิมา ณ. อุโบสถใดที่มีการสวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ แผ่บุญกุศลเมตตาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ จิตของเราเมื่อเข้าไปสัมผัสจะชุ่มเย็น เบา สบายใจขึ้นมาทันที หากเราเริ่มสวดมนตราจะเกิดการเชื่อมพลังงานจนขนลุกขนพอง เพราะคลื่นความถี่อื่นแปรผันเข้ามาในกายเนื้อของเรา กลับกัน.. หากเราเข้าไปในสถานที่มีการฆ่ากันอย่างทารุณ จำนวนมากๆ เราจะรู้สึกอึดอัดหดหู่ กังวล ขนลุกขนพอง เพราะคลื่นจิตระดับต่ำอันเข้มข้นกำลังเคลื่อนไหวแทรกกายเนื้อของเราอยู่เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนว่าบ้านใดหมั่นสวดมนต์ภาวนา เทวดานางฟ้าก็เข้ามาสถิตย์ บ้านใดทะเลาะวิวาทอาฆาตกัน วิญญาณชั้นต่ำสัมภเวสีเร่ร่อนก็เข้าอาศัย 

คืนเพ็ญ และคืนจันทร์ดับ ม่านพรางภพภูมิทุกมิติจะเปิดออกทั้งหมด เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายเทพลังงานผ่านภพภูมิ จิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ในภพภูมิสูงจะเชื่อมต่อกับเราได้ง่ายขึ้น หากเรายกระดับคลื่นความถี่ของเราขึ้นไป ด้วยการทำสมาธิ ภาวนา ผ่านพิธีกรรม การสวดภาวนาอธิษฐาน ที่มีความเชื่อความศรัทธาเป็นตัวเชื่อมพลังงาน คลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จะสั่นสะเทือนเข้ามาเพิ่มคลื่นความถี่จำเพาะให้เรา สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเทวบุตรเทวดา นางฟ้า คลื่นจิตชั้นสูงที่เราเลือกเชื่อมต่อก็จะปรากฏแก่จิตของเรา ให้เป็นจิตที่มีพลังอำนาจ คิด นึก เสกสร้าง อธิษฐานสิ่งใดใด สิ่งนั้น ๆ ก็ปรากฏได้เสมอกับจิตนิรมิตรในภพภูมิชั้นสูง ที่เพียงแค่คิดสรรพสิ่งก็ปรากฏ แต่หากเราไปเชื่อมต่อกับพลังงานระดับต่ำ ๆ คลื่นพลังงานขั้นต่ำก็เข้าแทรกแซงได้โดยง่าย ๆ เช่นกัน

การบูชาเทียนในคืนแห่งฤกษ์พระจันทร์ดับอมาวสี และจันทร์เพ็ญปูรณมี ก็เป็นไปด้วยเหตุแห่งอำนาจจันทร์ อำนาจฟ้า-ดิน เช่นนี้เอง เทียนบูชาทุกเล่มที่พระอาจารย์กฤษฎาสร้างขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงตามดวงชะตา ถูกแทนรหัสกรรมรหัสชะตาชีวิต ตัวตน กาย-จิต ของเจ้าชะตาเทียน บรรจุลงไว้ในพระยันต์เทียนอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจแห่งพุทธนุภาพอันสูงสุดแห่งโสฬสสูตร ปลุกเสก สาธยายมนตรามหาคาถาแรงจิต แรงอธิษฐาน แรงคุณ แรงครู แรงมโนมยิทธิจิตตานุภาพแห่งผู้ทรงในศีลและพระเวทย์วิชาแห่งพระอาจารย์ ย่อมเป็นยันต์คุ้มเคราะห์เป็นเกราะคุ้มภัย ให้พลังอำนาจร้ายๆ ใดใดกล้ำกรายสนามจิตไม่ได้ ยกคลื่นจิต ยกดวง ยกชะตา ให้สูงสุดเหนือกว่าดวงชะตาเดิมได้ตามอธิษฐานและพลังความเชื่อความศรัทธาของเจ้าชะตาเทียน ที่มีเพียงผู้บูชาเท่านั้นที่จะรู้ได้เองเฉพาะตน

แม้ปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มีทรัพย์สมบัติมากมาก การเงินมั่งคั่งความรักมั่นคงเป็นคู่บุญคู่บารมี พรั่งพร้อมความสุขอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ มหาทรัพย์มงคลสมบัติ ความสมหวัง ความสำเร็จ มหาสำเร็จนานับปราการแก่ชะตาชีวิต พึงหมั่นบูชาเทียนมหาโสฬสมงคลแก่ตนเองและคู่ครอง บุคคลในครอบครัว หรือคู่ค้าคู่ความ เจ้านาย บุตร บริวารใกล้ชิดให้ครบทั้งสองฤกษ์จันทร์ในทุกเดือนเถิด เงินทอง ความสุข ความสำเร็จ อำนาจมหาชัยยะเหนือสรรพศัตรูเจ้ากรรมนายเวร ความแคล้วคลาดสรรพเคราะห์ ความมั่งมีโชคดีมีโชคลาภทั้งหลายจะปรากฏแก่ชะตาชีวิต ด้วยพุทธอำนาจแห่งโสฬสสูตร ที่จารึกไว้คุ้มครองผืนแผ่นดินทุกศาลหลักเมือง และแม้องค์สมเด็จพระสังฆราชแพผู้เจนจบในสรรพศาสตร์มหาเวทย์วิชา ก็ยังจารยันต์นี้หนุนนอนรองศีรษะทุกค่ำคืนมิเคยห่างจนกระทั่งละสังขาร ยันต์นี้ย่อมไม่ธรรมดาแน่ พระอาจารย์กฤษฎาผู้เป็นพหูสูตด้านอักษรธรรมล้านนา และพระเวทย์ยันตราคาถาเวทย์วิชาทั้งหลาย ท่านจึงได้ปริวรรตติขึ้นเป็นยันต์เทียนอันมีคุณวิเศษ ขึ้นให้จุดบูชาทุกมหาฤกษ์แห่งจันทร์

เทียนมหาโสฬสมงคลทุกเล่ม พระอาจารย์สร้างสีขึ้นตามวิถีแห่งคุรุอาจารย์แต่โบราณทุกขั้นตอน ยันต์เทียนทุกผืนจารมือลงคาถาด้วยแรงจิต แรงคุณ แรงครูทุกอักขระเส้นสาย พินทุ เรียกชื่อขานนาม บรรจุดวงชะตา ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิดของเจ้าของเทียนบูชาลงตาว่างแห่งพระยันต์โดยเฉพาะบุคคล พันล้อมฝ้ายไส้เทียนสายสิณญ์พุทธาภิเษกพันอาคมลงคาถา สีล้อมด้วยขี้ผึ้งผสมมวลสารแห่งขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์และขี้ผึ้งอาถรรพ์ ว่านยามหาวิเศษทั้งหลาย ปลุกเสกสาธยายมนต์ครบสูตรตามพิธีกรรมแห่งเทียนมหาเวทย์ล้านนา ให้เกิดมหาพุทธานุภาพสะเดาะเคราะห์ ยกดวง ค้ำดวง พลิกชะตา บันดาลโชคลาภวาสนาเข้ามาสู่เจ้าชะตาเทียนบูชาได้จริง ผ่านความเชื่อความศรัทธา และแรงปฏิบัติภาวนาบูชาแห่งเจ้าชะตาเทียน เพื่อผลอันสมปรารถนาทุกปราการ

เทียนบูชาล้านนาของพระอาจารย์กฤษฎานั้นได้รับการกล่าวขานว่า ” เครื่องรางมีชีวิต พลิกชะตา” ก็ด้วยเหตุแห่งมหาพุทธนุภาพเช่นนี้ ” เทียนพุทธามหาเวทย์มหาโสฬสมงคล คุรุโบราณจารย์สร้างไว้สืบชาตาให้จุดบูชายกดวง ค้ำดวง เสริมชะตามิให้ตกต่ำ ผู้ใดหมั่นจุดเทียนชาตานี้ไว้เสมอ ดวงตกจะยกสูงได้ ดวงดีจะขยายผลให้ยิ่งใหญ่ จักเกิดฤทธานุภาพแห่งจิต พุทธฤทธิ์แห่งใจ แรงคุณ แรงครู พลังงานอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจะประสิทธิ์เข้าเนื้อเข้าตัว เสริมพลังชีวิตหนุนดวงชะตา แม้ต้องการผ่านพ้นสำเร็จสมปรารถนาในเรื่องใดใด ความใดใด กิจใด การใด ก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน และพึ่งบารมีครูบาอาจารย์และแรงศรัทธาแห่งตนเอง หมั่นจุดบูชาเทียนวิชานี้เอาไว้เถิด จะผ่านได้ พันได้ สำเร็จได้ สมปรารถนาได้ทุกปราการ “

๙ ค่ำ ก้าวขึ้น
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนสี่ ปีฉลู
พระอาจารย์จุดเทียนทองคำ เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ
ยันต์เทียนบูชาชั้นสูงสุดแห่งเทียนล้านนา พระอาจารย์ท่านให้ฤกษ์จุดบูชาทุกวันขึ้น ๙ ค่ำของทุก ๆ เดือน ๆ ละหนึ่งฤกษ์ ด้วยพุทธานุภาพแห่งเทียนทองคำนี้จะเสริมดวงหนุนชะตาให้ดีเหนือดี ยกดวงให้เหนือดวง สำเร็จก้าวหน้าก้าวไกล มีมหาอำนาจ ตบะ เดชะ ชนะอุปสรรคทั้งปวง

กดอ่านที่นี่ >> เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ 
>> LINE : @namotasa  
(แอดมิน : คุณหมิง)

การประสบความสำเร็จในชีวิตแบบย่อเวลาในโลกธาตุแห่งมายา คือการเชื่อมต่อกับอิทธิอำนาจแห่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็คือการควบคุมจิตใต้สำนึกให้ได้นั่นเอง การเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกคือการทำงานของวิญญาณ ที่คิดอะไรสิ่งนั้นปรากฎ ก็จักรวาลทั้งหมดปรากฎขึ้นได้ก็ด้วยพลังแห่งความคิดเพียงเท่านั้น ไสยศาสตร์คือทำงานของโลกวิญญาณ จิตสู่จิต แรงจิตครู สู่ คลื่นจิตศิษย์ หนุน เสริมพลังจิต พลังชีวิตให้เกิดพลังอำนาจ พลิกดวงฟื้นชะตา เปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกให้เป็นผู้คิดดี ทำได้ เป็นได้ มีได้ สำเร็จได้ เชื่อ เชื่อ และเชื่อว่าเราสามารถสมปรารถนาได้ทุกสิ่งที่จิตคิดนึกไปถึง จิตนั้นเดินทางไวกว่าแสง ข้ามเวลาได้ ไปถึงได้ทุกภพภูมิทุกกาลมิติเวลา ไร้ช่องว่าง ระยะทาง กาลเวลา เมื่อสร้างพลังแห่งความคิด ความปรารถนา แรงอธิษฐานอันประกอบด้วยอารมณ์เข้มข้น หลอมเป็นหนึ่งเดียวกับแรงครูแรงจิตครูบาอาจารย์ ย่อมเสกสร้างบันดาลให้สมปรารถนาได้ตามประสงค์ เมื่อรู้ฟ้า ก็รู้พลังอำนาจฟ้า เมื่อรู้เวทย์มีวิชา ก็รู้การเคลื่อนย้ายพลังงานขึ้นไปเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อรู้บัตรพลี รู้บูชาด้วยความเชื่อมั่นศรัทธา มหาพุทธานุภาพแห่งเทียนบูชาอันศักดิ์สิทธิ์และแรงครูแรงคาถา จึงบันดาลผลให้โชคดี มีโชคลาภมหาผล คุ้มครอง แคล้วคลาด มีอำนาจ มีชัยชนะต่อพันธะอุปสรรคปัญหา เปิดประตูสมบัติ เรียกโชคลาภ เพิ่มพูนโภคทรัพย์ ความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จ สมปรารถนาได้นานัปประการ ด้วยมงคลพันช่องพันประการครอบจักรวาลแห่งโสฬสสูตร ยันต์ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

>> พุทธานุภาพเทียนมหาโสฬสมงคล 

>> พุทธานุภาพเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล 

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page