เทียนบูชามาฆปูรณมีฤกษ์
จุดสำเร็จแล้วแก่ทุกดวงชะตา
วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม ปีฉลู
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

คืนแห่งพลังงานอันสำคัญที่สุดแห่งการจุดเทียนบูชาได้สำเร็จแล้วแก่ทุกดวงชะตาในคืนแห่งวันมาฆะบูชา ที่สองพันกว่าปีที่ผ่านมาพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ เอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอรหันต์สาวกของพระพุทธองค์ผู้ได้อภิญญา ๖ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ด้วยมหาเมตตาอันสูงสุด พลังงานอันยอดยิ่งมิได้สูญหายไปไหน ทุกรอบแห่งรอยเวลาพลังงานแห่งมหาเมตตาแห่งพระพุทธองค์ และมหาฤทธิ์มหาปัญญาแห่งพระอรหัตเจ้าผู้ทรงอภิญญา๖ ก็ยังปรากฏอยู่ในเส้นเวลานั้น ๆ เทียนชะตาทุกเล่มได้แปรธาตุจากสสารผ่านเปลวไฟและสายควันขึ้นเป็นพลังงาน ที่พาแรงจิต แรงอธิษฐาน ผ่านกาลเวลาไปเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานแห่งมหาสติ มหาปัญญา อันเข้มข้นนั้นได้โดยสมบูรณ์และเต็มกำลัง สิ่งใดใดที่ได้ทำ พูด คิด ส่งกระแสจิตแรงอธิษฐานออกไปในมหาฤกษ์นี้สิ่งดีงาม ความสำเร็จ จะปรากฏสามเท่า เชิญท่านอธิษฐานจิตและสาธุการเถิด

” จันทร์กรรมะภพราศีสิงห์ บอกถึงความหนักแน่น เอาจริง จะสำเร็จ จันทร์กุมดาวหัวใจสิงห์ลอยในภพสูงสุดกลางฟ้าแสดงความโดดเด่น ทรงพลัง ย้ำความแกร่งกล้ามุ่งมั่นในราศีสิงห์ ฟ้าส่งสัญญาณดีดีมากทุกระยะ เมื่อใดจันทร์แสดงด้านที่สว่างมาก เมื่อนั้นเร่งลงมือสร้างภาพฝันให้ชัด และลงมือทำให้สิ่งนั้นปรากฏ 14 วันในวัฎจักรพระจันทร์รอบนี้ ลงลงมือทำสิ่งที่ปรารถนาทุกวันจนสำเร็จ สิ่งใดใดที่ส่งความคิด ความปรารถนา คำอธิษฐานไปจะเกิดแรงทวีมหาศาล เบื้องบนเป็นอย่างไร เบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้น เพราะจักรวาลทั้งหมดคือภาพสะท้อนของกันและกัน 

ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จสมปรารถนา ความมั่งคั่งร่ำรวย ความรักใคร่เมตตามหานิยมทั้งปวงพึงปรากฏแก่ทุผู้ทุกนาม ความปลอดโปร่ง เข้มแข็ง แข็งแรง ความสงบจิตสันติสุขสงบใจ มหาสติ มหาปัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีเคยปรากฏในกาลจักร พึงปรากกฎแก่ท่าน มหาทรัพย์ มหาสมบัติทั้งหมดในจักรวาลพึงมีให้ท่านสัมผัสครอบครองได้ โชคลาภมหาสำเร็จทุกๆ ปรากการพึงบังเกิด คู่บุญคู่บารมีผู้เป็นที่รักเกื้อกูลพึงมีพึงได้พึงเป็นแก่ชะตาชีวิต คิดปรารถนาสิ่งใดที่เกิดประโยชน์ เกิดความสุข เกิดบุญงามบารมี เกิดความเจริญรุ่งเรืองปิติสันติสุขแก่ชีวิตก็พึงสำเร็จ สำเร็จ มหาสำเร็จทุกปราการเถิด

สาธุ สาธุ สาธุ

ฤกษ์พระอาจารย์จุดบูชาเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์
และเทียนทองคำ จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ
เดือนมีนาคม

ฤกษ์อมาวสี
วันพุธจันทร์ดับ
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีฉลู
พระอาจารย์จุดเทียนบูชา ” เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ “
และ ” เทียนคู่ชีวิตราหูโชคเทวฤทธิ์ “
คืนราหู ” วันพุธ พระจันทร์ดับ “

กดอ่านที่นี่ >> เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์

๙ ค่ำ ก้าวขึ้น
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนสี่ ปีฉลู
พระอาจารย์จุดเทียนทองคำ เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ
ยันต์เทียนบูชาชั้นสูงสุดแห่งเทียนล้านนา พระอาจารย์ท่านให้ฤกษ์จุดบูชาทุกวันขึ้น ๙ ค่ำของทุก ๆ เดือน ๆ ละหนึ่งฤกษ์ ด้วยพุทธานุภาพแห่งเทียนทองคำนี้จะเสริมดวงหนุนชะตาให้ดีเหนือดี ยกดวงให้เหนือดวง สำเร็จก้าวหน้าก้าวไกล มีมหาอำนาจ ตบะ เดชะ ชนะอุปสรรคทั้งปวง

กดอ่านที่นี่ >> เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ

พุทธานุภาพเทียนมหาโสฬสมงคล >> เทียนมหาโสฬสมงคล

พุทธานุภาพเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล >> เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

พุทธานุภาพเทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ >> เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa