คราสอมาวสีแห่งฤกษ์ ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์ขอสมบัติลาภผลพระจันทร์ ขอเงินก็รับทรัพย์ ขอรักก็สำเร็จ

คราสอมาวสีแห่งฤกษ์
ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์ขอสมบัติลาภผลพระจันทร์
ขอเงินก็รับทรัพย์ ขอรักก็สำเร็จ

พระอาจารย์กฤษฏาจุดเทียนบูชา
“เทียนมหาโสฬสมงคล”
และ “เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล”

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๑ ค่ำเดือนหก ปีขาล

ณ. พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
แอ่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเขลางค์นคร
เวลา 21.39 น.
(( พระจันทร์ดับเวลา 03.27 น. ))

เริ่มเสี้ยวแสงแรกแห่งพระจันทร์ที่ 10 องศา 28 ลิปดา ราศีพฤษภเรือนแห่งการเงิน ความปรารถนา พระจันทร์มีกำลังมากเป็นอุจจ์สุดสว่าง ได้กำลังจากอาทิตย์ มฤตยู และราหูเจ้าแห่งทรัพย์ โยคราศีมีนที่มีดาวแห่งรัก มหาทรัพย์ มหาศุภโชคไปรุมรวมกันอยู่ ทั้งดาวศุกร์กุมพฤหัสอย่างทรงสง่า อังคาร และเนปจูนกุมลัค สัญญาณฟ้าแสดงออกด้วยภาษาดาว ผ่านเรขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์ของแสง ธาตุดาวสะท้อนสะเทือนกับธาตุดวง จึงเกิดรหัสคลื่นความถี่กับดวงชะตา

จันทร์เริ่มรอบโคจรใหม่ที่บ้านดาวศุกร์ มีมฤตยูร่วมเรือน ดาวศุกร์เจ้าบ้านไปลอยเป็นอุจจ์สว่างสุดพลังที่ราศีมีน กุมดาวพฤหัสที่ส่องแสงไปถึงดาวพลูโต ส่งสัญญานพลังความมั่งคั่งทางการเงินที่ดีมาก และเรื่องของครอบครัว-ความรัก ก็ดีเลิศ หากรู้จักใช้พลังของดาวมฤตยูให้ถูกให้เป็น ศุกร์มฤตยูนั้นบอกเสน่ห์รุนแรงล้นเหลือ แสดงพลังทางการเงินแบบได้เงินมหาศาลแบบไม่ได้ตั้งตัว ในทางกลับกัน หากปล่อยให้ปมพลังงานเก่า ๆ ที่ติดค้างในใจระเบิดประทุออกมาตามอำนาจแห่งมฤตยู เรื่องรักก็อาจสลาย การเงินก็อาจล้มละลาย การอ่านสัญญาณฟ้ามิใช่เรื่องของการรอฟ้าบันดาล แต่..เป็นการเข้าใจพลังฟ้า และสั่นพ้องคลื่นพลังงานของเราให้ประสานไปกับฟ้า ยามฟ้าส่งสัญญาณดี ต้องน้อมรับเอาพลังงานอันยิ่งใหญ่นั้นมาใช้ในทางที่ดี เรื่องดีดีก็ยิ่งขยาย “สุริยคราสพระจันทร์ดับ”ครั้งนี้ ขอให้ตั้งเป้าประสงค์ชีวิตให้ดี อธิษฐานอย่างมีสติสัมปชัญญะ ทุกสิ่งจะสำเร็จสมปรารถนาเกิดมหาผลได้จริง

คราสแรกแห่งปีนี้มีความสำคัญมาก เป็นวันแห่งการอธิษฐานตั้งเป้าประสงค์เจตจำนงของชีวิตชุดใหญ่ พลังงานตกค้างใดใดในใจขอให้ดับ ให้สลายไปพร้อมกับจุดดับแห่งอาทิตย์และพระจันทร์ เริ่มต้นพลังงานใหม่ เริ่มวงโคจรชีวิตใหม่ ชาติภพใหม่ ทุกคำอธิษฐานอันเข้มข้น จิตจดจ่อตั้งใจ คือการกำหนดชีวิต คือการลิขิตดวงชะตาใหม่ สร้างกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับความปรารถนา จิตจอจ่อสิ่งใด ชะตาชีวิตจะดำเนินไปในเรื่องนั้น – สิ่งนั้น และสิ่งนั้นจะขยายผล วนคิดเรื่องลบเรื่องร้ายปัญหาอุปสรรค ชีวิตจะได้รับแต่ประสบการณ์นั้น ๆ ซ้ำ ๆ จากเรื่องเล็กไปจนใหญ่ขึ้น ขยายขึ้น หากจิตจดจ่อกับการภาวนา อธิษฐานในเรื่องดีเรื่องเลิศ ความดีความประเสริฐทั้งจักรวาลก็จะไหลหลั่งเข้ามาสู่ชะตาชีวิต เพราะอำนาจจิตที่แท้นั้น คือความคิด ความเชื่อ และจินตนาการเพียงเท่านั้น!!!

สุริยคราสอมาวสีนี้ ฟ้าใจดีเปิดขุมทรัพย์ให้ผู้ปรารถนาส่งจิตเข้ามารับไปไว้ คราสแสดงผลนับแต่ก่อนเกิดคราส 7 วันและหลังเกิดคราส 7 วัน พึงรักษาสติสัมปชัญญะ ทำ พูด คิด อยู่ในรอบรั้วแห่งสิริมงคล และวันที่ 16 พ.ค. 65 จะเกิดปรากฏการณ์แห่งจันทร์คราส ซึ่งจะเกิดหลังสุริยคราสเป็นเรื่องปรกติ แต่คราสครั้งหน้าเป็นคราสสะเดาะเคราะห์ ไม่ใช่คราสขอพรแบบครั้งนี้ เพราะเสาร์ดาวเจ้ากรรมฉากจุดคราส ดังนั้นคราสแรกของปีครั้งนี้ รับพลังฟ้าไว้ให้เต็มที่เพิ่มคลื่นความถี่สนามกาย สนามจิตไว้ให้ทรงพลัง ให้เป็นผู้ดวงดี ให้เป็นคนเหนือดวง

กำหนดจิตอธิษฐาน
จุดเทียนบูชาทุกรอบแห่งฤกษ์ปูรณมี ( พระจันทร์เพ็ญ ) และฤกษ์อมาวสี ( พระจันทร์ดับ ) เพราะดวงจันทร์คือจุดรวมสนามพลังงานอันมหาศาลของโลกและมหาจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ น้ำ 70% ของโลกและร่างกาย ถูกควบคุมโดยอำนาจแรงดึงดูดแห่งจันทร์ น้ำกักเก็บ บันทึก ทุกจิตสำนึกและข้อความ มนตรา การสื่อสาร ผ่านตาข่ายพระอินทร์หรือโครงข่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ยิ่งเกิดแรงกระกระทำ ยิ่งเพิ่มขยายพลังงานให้ยิ่งยวด สิ่งดีงาม บุญงามความดีใดใดที่สร้างในช่วงกระแสพลังงานอันรุนแรงนี้ พลังงานแห่งบุญนั้นจักยิ่งทวีผล ยันต์คือเครื่องยนต์แห่งพลังจิตอันสร้างขึ้นจากแรงจิต แรงครู แรงอาจารย์เป็นรูปอักขระยันต์ อักษรธรรม เลขกลยันต์ อันเป็นภาษาพิศดารสื่อสารกับจักรวาล รวมธาตุแปรธาตุดวงชะตาแห่งเจ้าชะตาเทียนบูชา พระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุแรงจิต แรงพรรณนาสาธยายมนต์สรรพมงคลทั้งปวง และขี้ผึ้งธาตุอันสมดุลและสมบูรณ์ด้วยพลังจักรวาลอันเป็นที่สุด หลอมรวมธาตุผ่านไฟอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนบูชา จุดบูชาผ่านพระธาตุทองคำที่ขับเคลื่อน หมุนปั่นพลังงานให้เกิดแรงทวีอย่างยิ่งยวด เปลี่ยนประจุลบให้เป็นบวกในความสมมาตรอันศักดิ์สิทธิ์ แปรพลังงานลบแห่งกรรมวิบากให้สลายกลายเป็นบวก ส่งคลื่นความถี่แห่งมนตรา แรงจิต แรงอธิษฐานอันยิ่งยวดผ่านสนามพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ให้ไปเหนี่ยวพลังงานอันเสมอกับแรงปรารถนาให้เข้ามาสู่ชะตาชีวิต … พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคุรุโบราณจารย์จึงเลือกฤกษ์จันทร์เป็นสำคัญ ด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรมปัญญาเช่นนี้เอง

สิ่งใดที่สำเร็จขึ้นในโลกวิญญาณ
สิ่งนั้นย่อมปรากฏขึ้นในโลกเนื้อหนังเสมอกัน
โลกจิตวิญญาณไม่มีช่องว่าง ระยะทาง และกาลเวลา สรรพสิ่งที่จิต นึก คิด อธิษฐาน ด้วยพลังจิตอันยิ่งยวดจึงเกิดปรากฏทันที แต่โลกเนื้อหนังมีม่านเวลาควบคุมอยู่ การเร่ง รัด วันเวลาให้ปรากฏนั้น จึงขึ้นอยู่กับพลังความเชื่อของจิตที่จะเหนี่ยวนำเข้ามาให้ปรากฏ เพราะภาพทั้งหมดในกาลภพล้วนปรากฏขึ้นจาก
” ความคิด และจิตจินตนาการ “ ของบุคคลนั้น ๆ เอง

เชิญสานุศิษย์ผู้เชื่อมั่นศรัทธาในเวทย์วิชชาแห่งพุทธมนต์ล้านนา ร่วมจุดเทียนบูชาทุกปูรณมีแห่งฤกษ์ และอมาวสีแห่งฤกษ์ ดวงชะตาท่านจะพลิกผัน ไม่รู้จักดวงตก มีแต่ยกสูงสุด สูงส่ง ชะตาชีวิตจะถูกดึงดูดเข้ามาสู่สนามพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่งร่ำรวย เป็นที่รักเมตตาแก่คนทั้งหลาย เทพเทวดาทั้งหลาย พุทธอำนาจที่บรรจุในพระยันต์จะปรากฏผล คุ้มครองดวงชะตาให้เกิด ออร่าสง่างาม พลังงานลบร้ายมิกร้ำกรายเข้ามาได้ หมั่นจุดบูชาให้ตนเอง คู่ครอง บุตร บริวารหว่านเครือ บุคคลอันต้องสัมพันธ์ด้วย ให้ดวงเราดีงาม ดวงเขาดีงามค้ำคูณเกื้อหนุนกันไว้ ไม่ให้มีพลังงานลบร้ายมาประสานกัน จะยิ่งเกิดพลังดึงดูดโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย ความสุขสันติอันยอดยิ่งเข้ามาสู่ชะตาชีวิต 

การบูชาเทียนในคืนแห่งฤกษ์พระจันทร์ดับอมาวสี และจันทร์เพ็ญปูรณมี ก็เป็นไปด้วยเหตุแห่งอำนาจจันทร์ อำนาจฟ้า-ดิน เช่นนี้เอง เทียนบูชาทุกเล่มที่พระอาจารย์กฤษฎาสร้างขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงตามดวงชะตา ถูกแทนรหัสกรรมรหัสชะตาชีวิต ตัวตน กาย-จิต ของเจ้าชะตาเทียน บรรจุลงไว้ในพระยันต์เทียนอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจแห่งพุทธนุภาพอันสูงสุดแห่งโสฬสสูตร ปลุกเสก สาธยายมนตรามหาคาถาแรงจิต แรงอธิษฐาน แรงคุณ แรงครู แรงมโนมยิทธิจิตตานุภาพแห่งผู้ทรงอุเบกขาในศีลและพระเวทย์วิชา ย่อมเป็นยันต์คุ้มเคราะห์เป็นเกราะคุ้มภัย ให้พลังอำนาจร้ายๆ ใดใดกล้ำกรายสนามจิตไม่ได้ ยกคลื่นจิต ยกดวง ยกชะตา ให้สูงสุดเหนือกว่าดวงชะตาเดิมได้ตามอธิษฐานและพลังความเชื่อความศรัทธาของเจ้าชะตาเทียน ที่มีเพียงผู้บูชาเท่านั้นที่จะรู้ได้เองเฉพาะตน

แม้ปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มีทรัพย์สมบัติมากมาก การเงินมั่งคั่งความรักมั่นคงเป็นคู่บุญคู่บารมี พรั่งพร้อมความสุขอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ มหาทรัพย์มงคลสมบัติ ความสมหวัง ความสำเร็จ มหาสำเร็จนานับปราการแก่ชะตาชีวิต พึงหมั่นบูชาเทียนมหาโสฬสมงคลแก่ตนเองและคู่ครอง บุคคลในครอบครัว หรือคู่ค้าคู่ความ เจ้านาย บุตร บริวารใกล้ชิดให้ครบทั้งสองฤกษ์จันทร์ในทุกเดือนเถิด เงินทอง ความสุข ความสำเร็จ อำนาจมหาชัยยะ เหนือสรรพศัตรูเจ้ากรรมนายเวร ความแคล้วคลาดสรรพเคราะห์ ความมั่งมีโชคดีมีโชคลาภทั้งหลายจะปรากฎแก่ชะตาชีวิต ด้วยพุทธอำนาจแห่งโสฬสสูตร ที่จารึกไว้คุ้มครองผืนแผ่นดินทุกศาลหลักเมือง และแม้องค์สมเด็จพระสังฆราชแพผู้เจนจบในสรรพศาสตร์มหาเวทย์วิชา ก็ยังจารยันต์นี้หนุนนอนรองศีรษะทุกค่ำคืนมิเคยห่างจนกระทั่งละสังขาร ยันต์นี้ย่อมไม่ธรรมดา พระอาจารย์กฤษฎาผู้เป็นพหูสูตด้านอักษรธรรมล้านนา และพระเวทย์ยันตราคาถาเวทย์วิชาทั้งหลาย ท่านจึงได้ปริวรรตติขึ้นเป็นยันต์เทียนอันมีคุณวิเศษ ขึ้นให้จุดบูชาทุกมหาฤกษ์แห่งจันทร์

เทียนมหาโสฬสมงคลทุกเล่ม พระอาจารย์สร้างสีขึ้นตามวิถีแห่งคุรุอาจารย์แต่โบราณทุกขั้นตอน ยันต์เทียนทุกผืนจารมือลงคาถาด้วยแรงจิต แรงคุณ แรงครูทุกอักขระเส้นสาย พินทฺ เรียกชื่อขานนาม บรรจุดวงชะตา ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิดของเจ้าของเทียนบูชาลงตาว่างแห่งพระยันต์โดยเฉพาะบุคคล พันล้อมฝ้ายไส้เทียนสายสิณญ์พุทธาภิษกพันอาคมลงคาถา สีล้อมด้วยขี้ผึ้งผสมมวลสารแห่งขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์และขี้ผึ้งอาถรรพ์ ว่านยามหาวิเศษทั้งหลาย ปลุกเสกสาธยายมนต์สืบชะตาครบสูตรตามพิธีกรรมแห่งเทียนมหาเวทย์ล้านนา ให้เกิดมหาพุทธานุภาพสะเดาะเคราะห์ ยกดวง ค้ำดวง พลิกชะตา บันดาลโชคลาภวาสนาเข้ามาสู่เจ้าชะตาเทียนบูชาได้จริง ผ่านความเชื่อความศรัทธา และแรงปฏิบัติภาวนาบูชาแห่งเจ้าชะตาเทียน เพื่อผลอันสมปรารถนาทุกปราการ

 เทียนบูชาล้านนาของพระอาจารย์กฤษฎานั้นได้รับการกล่าวขานว่า ” เครื่องรางมีชีวิต พลิกชะตา” ก็ด้วยเหตุแห่งมหาพุทธนุภาพเช่นนี้ ” เทียนพุทธามหาเวทย์มหาโสฬสมงคล คุรุโบราณจารย์สร้างไว้สืบชาตาให้จุดบูชายกดวง ค้ำดวง เสริมชะตามิให้ตกต่ำ ผู้ใดหมั่นจุดเทียนชาตานี้ไว้เสมอ ดวงตกจะยกสูงได้ ดวงดีจะขยายผลให้ยิ่งใหญ่ จักเกิดฤทธานุภาพแห่งจิต พุทธฤทธิ์แห่งใจ แรงคุณ แรงครู พลังงานอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจะประสิทธิ์เข้าเนื้อเข้าตัว เสริมพลังชีวิตหนุนดวงชะตา แม้ต้องการผ่านพันสำเร็จสมปรารถนาในเรื่องใดใด ความใดใด กิจใด การใด ก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน และพึ่งบารมีครูบาอาจารย์และแรงศรัทธาแห่งตนเอง หมั่นจุดบูชาเทียนวิชานี้เอาไว้เถิด จะผ่านได้ พันได้ สำเร็จได้ สมปรารถนาได้ทุกปราการ “

แจ้งบูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา
บูชาเทียนมหาโสฬสมงคล
บูชาเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
คราสอมาวสีแห่งฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ 

>> LINE : @namotasa  
(แอดมิน : คุณหมิง)

การจุดเทียนบูชาเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
เจ้าชะตาควรน้อมจิตปฎิบัติบูชา
จัดสรรเวลาและสถานที่ให้เหมาะสม
เพื่อให้จิตสั่นพ้องไปกับคลื่นแห่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์
อันจะปรากฎซึ่งฤทธิ์อำนาจอันพึงปรารถนา

บูชาเทียนมหาโสฬสมงคล
เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

บูชาเทียนให้พระอาจารย์จุดให้
พระอาจารย์จุดบูชาให้เดือนละ 2 ฤกษ์
คือฤกษ์ปูรณมี (คืนจันทร์เพ็ญ) และฤกษ์อมาวสี (คืนจันทร์ดับ)
หรือผู้บูชาขอฤกษ์เฉพาะบุคคล

บูชาเทียนเพื่อนำไปจุดบูชาด้วยตนเอง
เทียนบูชา 7 เล่ม จุดบูชาติดต่อกัน 7 วันจึงสำเร็จ

เทียนชุดมหาสำเร็จ 109 เล่มจุดบูชาติดต่อกัน 109 วันจึงสำเร็จ
พระอาจารย์จะให้ฤกษ์ดียามวิเศษตามดวงชะตาเจ้าของเทียน

บูชาเทียน “ชุดทวีฤกษ์”
๑ ดวงชะตา บูชาเทียนทองคำ 8 เล่ม

พระอาจารย์จุดให้หนึ่งเล่ม (เทียนเล่มใหญ่) จุดในฤกษ์แห่งอมาวสีและปูรณมีแห่งฤกษ์
เจ้าชะตานำไปจุดบูชาด้วยตนเองอีก 7 เล่ม
((( ควรจุดบูชาชุดทวีฤกษ์เพื่อแสดงผลอันยิ่งยวด )))

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >>https://lin.ee/yz1SdT7
Line : @namotasa 
( ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง😃 )
……

บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชาในฤกษ์อมาวสี และ ปูรณมี
เทียนมหาโสฬสมงคล และ เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

คราสแรกของปี ๒๕๖๕
สุริยคราสแห่งฤกษ์เปิดขุมทรัพย์จักรวาล
ราหูอมอาทิตย์ที่ภพการเงินเรือนเศรษฐี
พระอาจารย์กฤษฏาจุดเทียนบูชา
“เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์”
( เทียนราหูคลายดวง คุ้มชะตา เทวดาให้โชค )
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
แรม ๑๔ ค่ำเดือนห้า ปีขาล
เวลา 22.29 น.
(( เริ่มเข้าจุดคราสเวลา 01.45 น. คราสลึกที่สุดเวลา 03.41 น.
สิ้นสุดคราสเวล่ 05.38 น. วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2565 ))พุทธานุภาพ >> เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์

๙ ค่ำ ก้าวขึ้น
วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนหก ปีขาล
พระอาจารย์จุดเทียนทองคำ เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ
ยันต์เทียนบูชาชั้นสูงสุดแห่งเทียนล้านนา พระอาจารย์ท่านให้ฤกษ์จุดบูชาทุกวันขึ้น ๙ ค่ำของทุก ๆ เดือน ๆ ละหนึ่งฤกษ์ ด้วยพุทธานุภาพแห่งเทียนทองคำนี้จะเสริมดวงหนุนชะตาให้ดีเหนือดี ยกดวงให้เหนือดวง สำเร็จก้าวหน้าก้าวไกล มีมหาอำนาจ ตบะ เดชะ ชนะอุปสรรคทั้งปวง

พุทธานุภาพ >> เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ

พุทธานุภาพ >> เทียนมหาโสฬสมงคล

พุทธานุภาพ >> เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

>> พุทธานุภาพเทียนมหาโสฬสมงคล 

>> พุทธานุภาพเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล 

You cannot copy content of this page