เทียนชะตานวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ และ เทียนคู่ชีวิตเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙

มหาฤกษ์มหาวัน -วันปีใหม่-
วันเดือนปีเลื่อน_เคลื่อน_เปลี่ยนเลขพศ.ใหม่ ปี 2566

พลังงานใหม่ ชะตาชีวิตใหม่
พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติจัดสร้างยันต์เทียนบูชาสำหรับปี 66
ขึ้นจุดบูชานำฤกษ์ เป็นมหาฤกษ์-มหาวัน-วันขึ้นปีใหม่
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
และ  ❛ เทียนคู่ชีวิต ❜

จุดสะเดาะเคราะห์วัน เคราะห์เดือน เคราะห์ปี
อัญเชิญพลังานฟ้า-ธาตุดาวทั้ง ๙
พุทธานุภาพมหาเศรษฐีใจบุญทั้ง ๙ ตามตำรา
มาเป็นต้นธาตุ ต้นธรรม หนุนนำดวงชะตาให้ประสบสันติสุข
บันดาลโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ ทั้งทางโลก-ทางธรรม
ดั่งบารมีเศรษฐีทั้ง๙ มีกินไม่มีหมด สร้างบุญทานได้ไม่มีจำกัด

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566
ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล
เวลา 23.23.23 น.
ณ. พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์ พระเจ้าพันองค์

เศรษฐี :: แปลว่าผู้ประเสริฐ ผู้ให้ได้

มหาเศรษฐี :: แปลว่าผู้เป็นเลิศในการให้ มีมากล้นจนให้ได้อย่างมิสิ้นสุด ไม่มีประมาณ

นวเคราะห์ :: เทวดานพเคราะห์ทั้ง๙ ผู้ครองเรือนชะตามนุษย์ตามคัมภีร์โบราณ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ

:: เลขศักดิ์สิทธิ์ครอบคลุมพลังงานทั้งหมดในสรรพสิ่ง มหาเศรษฐีทั้ง๙ เทวดานพเคราะห์ทั้ง๙

ยันต์เทียน ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ เป็นพระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ พุทธานุภาพสูงยิ่ง พระอาจารย์กฤษฎาได้ปริวรรติจัดสร้างขึ้นให้สานุศิษย์จุดเทียนบูชาประจำดวงชะตา เพื่อสะเดาะเคราะห์ปี สะเดาะเคราะห์เดือน สะเดาะเคราะห์วัน อัญเชิญพลังงานต้นธาตุ_ต้นธรรมแห่งมหาเศรษฐีทั้ง ๙ แห่งพุทธกาลมาประสิทธิ์เป็นฐาน เป็นเชื้อนาบุญแก่ดวงชะตา ให้ปรากฏซึ่งความมั่งคั่งในมหาปัญญา มหาทรัพย์สมบัติ มหาบุญญาบารมี อำนาจ ตบะ เดชะ บังเกิดมหาลาภ มหาผลศฤงคารมหาศาลแก่ชะตาชีวิต อัญเชิญธาตุดาว อัญเชิญเทวดานพเคราะห์ทั้ง๙ ผู้ครองเรือนชะตามนุษย์ตามคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งโบราณจารย์ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ มาปกป้องคุ้มครองรักษาเรือนชะตาทั้ง 12 เรือน 12ภพ 12เรื่องสำคัญครอบคลุมชะตาชีวิต ให้อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งสำเร็จได้ทั้ง 12 ภพ แม้ช่วงกาลใด พลังงานดาวดวงใดบนเทห์ฟากฟ้าแสดงผลร้าย เมื่อเชิญต้นธาตุแห่งดาวนั้นเข้าประสิทธิแก่ชะตาแล้ว ธาตุเสมอธาตุก็มิอาจสะท้อนเหตุร้ายใดใดแก่ชะตาได้ จึงแคล้วคลาดไป พ้นเสียจากเคราะห์ไปได้ หรือกลับร้ายกลายเป็นดีมหาศุภผลมหาศาลแก่ดวงชะตาได้ กาลใดดาวดวงใดแสดงผลเลิศบนเทห์ฟากฟ้า ธาตุดาวย่อมสะท้อน_สะเทือนถึงดวงชะตา ถึงกระแสกรรมที่บันทึกไว้ในอากาสะ(ระบบบันทึกกรรมของจักรวาลอันซับซ้อน) ผลดีผลเลิศมหาศุภผลอันประเสริฐนั้นย่อปรากฏแก่งดวงชะตาอย่างเอนกอนันต์

บุคคลผู้ได้จุดบูชาเทียนชะตานวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ และ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ย่อมปรากฏมหาพุทธอำนาจพลานุภาพแห่งเทียนบูชาโดยสมบูรณ์  ด้วยมหาทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกธาตุ โลกธรรม มหาปัญญา อยู่ดีมีสุข มั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ เป็นผู้ประสบโชคดี เป็นผู้มีโชคลาภนานับประการไหลหลั่งเข้ามาสู่ชีวิตต่อเนื่องตลอดเวลา

วันแรกของปีใหม่ ❛ วันปีใหม่ ❜ สิ่งใดที่สร้างสมให้ปรากฏในวันนี้ จะเป็นต้นธาตุต้นแบบวันให้ปรากฏขึ้นในวัฎฎะจักร มหามงคลแห่งการจุดเทียนบูชา ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ จึงเป็นการสร้างพลังงานต้นแบบแก่ชีวิตให้เด่น ดี มีโชคลาภ มั่งคั่งสำเร็จแคล้วคลาดพ้นเคราะห์ไปตลอดปี 2566

ตลอดปี 2566 นี้พระอาจารย์ให้ฤกษ์จุดเทียนชะตา ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ เดือนละ 1 ฤกษ์ คือทุกๆ วันอมาวสี ( New Moon วันพระจันทร์ดับ ) ในมหาฤกษ์มหาวัน ❛ วันปีใหม่ ❜ เป็นฤกษ์พิเศษแห่งการเริ่มต้นใหม่ จึงจุดนำฤกษ์ให้เป็นฤกษ์พิเศษในวันฟ้าใหม่ พลังงานใหม่ อัญเชิญสรรพสิ่งดีงามความมหามงคลทั้งปวงในจักรวาลเข้ามาสู่ชะตาชีวิต เคราะห์ร้ายสลายไป เคราะห์ใหม่ปรากฏแกต่เคราะห์ดี เรื่องดีดี คนดีดี ประสบการณ์เหตุการณ์ดีดี ความสำราญสำเร็จ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่นอุดมสมบูรณ์ โชคลาภความมั่งคั่งไหลหลั่งเข้ามาไม่หยุด ไม่มีสิ้นสุด ไม่มีประมาณ

  • ❛ จุดเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ ชุดจุดเองมี 15 เล่ม เป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ขนาดเล็กมากๆ เพียงเท่าปลายนิ้วก้อย บรรจุยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ กำกับชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา ให้เทียนแทนตัวตนเจ้าชะตา ใช้เวลาจุดประมาณ 12-15 นาทีเท่านั้น พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติจัดสร้างให้มีขนาดเล็กมาก เปลวไฟสูงใหญ่โชติช่วง เพื่อให้สานุศิษย์ได้นำไปจุดด้วยตนเองได้ง่าย จุดได้สำเร็จ เกิดสมาธิ ณ. ขณะจุดเทียนบูชาอย่างยิ่งยวด ❛ วัตถุธาตุใด ยิ่งเล็กยิ่งสร้างยาก ด้วยพลังสติ อำนาจสมาธิ แรงจิตประณีตทุกอณูจิต โบราณจึงกล่าวว่า สร้างสิ่งใดยิ่งเล็กยิ่งมีมหาพุทธานุภาพสูง แรงคุณแรงครูสูง ❜

  • ❛ จุดเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม บรรจุยันต์นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ กำกับชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา ให้เทียนแทนตัวตนเจ้าชะตา สาธยายมนต์จุดบูชาเต็มสูตรตามพิธีกรรมล้านนา ณ. แอ่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เขลางค์นคร พระธาตุศรีจอมไคลวิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ << เทียนคู่ชีวิต คือจุดสองเล่ม สองดวงชะตา เสริมดวงหนุนดีสร้างบุญร่วมชาติ สร้างบารมีร่วมกัน ให้ชีวิตอยู่ดีกินหวาน รักใคร่ปรองดองเมตตาเกื้อกูลกัน ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่สองดวงชะตาคู่ชีวิต คู่มิตร คู่ค้า คู่ความ คู่เวรคู่กรรม เมื่อจุดแล้วกรรมเก่าก็บรรเทาจนหายสูญ เกิดกรรมใหม่ที่ดี เกิดบุญบารมีเกื้อกูลค้ำคูณเสริมส่งกัน เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญคู่บารมี >>

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH

Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

จุดเทียนข้ามปี
อัญเชิญแสงอันศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์แก่ชะตาชีวิต
ค้ำคูณหนุนดวง ให้ประสบสันติสุข
ชะตาดีตลอดปี-ชีวิตโชติช่วงรุ่งเรืองสำเร็จตลอดไป

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
❛ เทียนมหาสันติงหลวง❜
เทียนมนปริตรระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม
เจริญโชคลาภชัยยะ มหาชนะ พลิกฟื้นชะตา
กลับร้ายกลายเป็นดี

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565
ขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล
เวลา 23.23.23 น.

✺ จุดข้ามคืนสิ้นปี 2565 ถึงวันปีใหม่ 2566 ✺
ณ. พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์ พระเจ้าพันองค์

>> พุทธานุภาพเทียนมหาสันติงหลวง

>> คาถาอุปปาตะสันติง มหาสันติงหลวง <<

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

📌 ท่านผู้บูชาฤกษ์เทียนมหาสันติงหลวง และ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ และ  ❛ เทียนคู่ชีวิต  ต้องส่งชื่อนาม-ดวงชะตา อันมี ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด รูปภาพ และเล็บมือทั้งสิบ (DNA คือสายใยวิญญาณ ระบุรหัสพลังงานเฉพาะบุคคล) ส่งให้พระอาจารย์ รูปและเล็บมือนั้นสำคัญมาก มหามงคลวิเศษสิ่งใดใดเกิดปรากฏแก่อนุภาคย่อย คือเล็บอันเป็น DNA เฉพาะบุคคล สิ่งนั้นย่อมเกิดแก่เจ้าชะตาเทียนบูชาโดยทันทีเสมอกัน

ความมั่งคั่งร่ำรวย
ความสุข สันติ เบิกบาน
พึงเกิดปรากฏแก่ท่านทุกมื้อทุกวาร
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page