” ฤกษ์ขอเงินพระจันทร์แท้ ” องคลาภกุมลัคน์ พฤหัสเป็นสิบแก่ลัคน์ ตกกดุมภะแก่จุดอมาวสี

ฤกษ์อมาวสี บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา
” เทียนมหาโสฬสมงคล “
และ ” เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล “
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
แรม 15 ค่ำเดือนยี่ ปีฉลู
” ฤกษ์ขอเงินพระจันทร์แท้ “
องคลาภกุมลัคน์
พฤหัสเป็นสิบแก่ลัคน์ ตกกดุมภะแก่จุดอมาวสี 

อมาวสีที่ศุภะภพ 12 องศา 19 ลิปดา ราศีกุมภ์ มีดาวเสาร์กุมเมอริเดียนร่วมเรือนร่วมราศี พุธ พลูโตร่วมเรือน พฤหัสเป็นสิบแก่ลัคน์ที่ราศีมีน และเป็นสองตกภพกดุมภะแก่จุดจันทร์อมาวสี กดุมภะคือเรือนการเงิน การได้รับ เรือนแห่งความปรารถนา ภพกรรมะเรือนสิบแสดงความสำเร็จความสูงส่ง ตำแหน่งหน้าที่สถานะมีดาวพฤหัสครองแสดงความอุดมสมบูรณ์ สำเร็จในหน้าที่การงานและความมั่งคั่งทางการเงิน ตรงกับวันเปลี่ยนปีนักษัตรจากฉลูไปสู่ปีขาล ปีเสือนอนกิน ตบะ เดชะกล้าแกร่ง ช่วงเวลาแห่งการสร้างเหตุแห่งงานและความรับผิดชอบหน้าที่ การใช้จ่าย การลงทุนด้วยความรอบคอบมีสติมีวินัย เพื่อผลลัพธ์แห่งความสุข ความมั่งคั่ง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่จะปรากฏขึ้นตามเหตุที่ได้สร้างเอาไว้ จันทร์ดับฤกษ์นี้เป็นจันทร์ร่วมเสาร์ ผ่านไม่ง่าย แต่ถ้าผ่านได้คุณแห่งเสาร์นั้นก็ยิ่งใหญ่จนสุดประมาณ เมื่อมีพฤหัสมารองรับในเรือนการเงิน โชคลาภ ความปรารถนา ก็ยิ่งเสริมดีให้เด่นดีทวียิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระอาจารย์กฤษฎาจุดบูชาเทียนมหาโสฬสมงคล และเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล ในมหาฤกษ์จันทร์อมาวสี ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 15 ค่ำเดือนยี่ ปีฉลู เวลา 23.00 น.

วันจันทร์ดับ หรือวันอมาวสี คือจุดสิ้นสุดแห่งรอบวงโคจรเก่าของพระจันทร์ และจุดเริ่มต้นของเสี้ยวแสงแรกแห่งพระจันทร์ในรอบโคจรแห่งจันทร์ใหม่อีกครั้ง ทางโหราศาสตร์จะใช้จุดอมาวสีนี้อ่านดวงชะตาบุคคลให้รอบเดือน และยังถือเป็นฤกษ์ ยาม วันสำคัญของการเริ่มต้นดวงชะตา วาสนาใหม่ เปรียบเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ วิญญาณใหม่ ในรอบวัฏฏะจักรใหม่ ทำวันนี้ให้เป็นวันดี เป็นวันต้นแบบชะตาชีวิตไปตลอดเดือน จึงถือเอาฤกษ์วันอมาวสีเป็นวันอธิษฐานขอเงิน โชคลาภ ลาภะจากพระจันทร์ กำหนดจิตตั้งเป้าหมายชีวิต วางแผนผังดวงชะตา เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จสมปรารถนาตามประสงค์ เมื่อตั้งเจตจำนงดีด้วยสมาธิจิตอันแรงกล้า สรรพความปรารถนาทั้งหลายย่อมสำเร็จสำเร็จได้ด้วยอำนาจแห่งใจ 

ดวงจันทร์ ถูกกำหนดแทนจิตใต้สำนึกที่ควบคุมชะตาชีวิต ผ่านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ทำงานผ่านต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมน น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำทั้งระบบในร่างกาย ” จิตใต้สำนึก “ คือบทบันทึกกรรมจากทุกชาติภพและแสดงผลเป็นดวงชะตา อำนาจแห่งจันทร์จึงมีความสำคัญมากต่อฤกษ์ ยาม ทางโหราศาสตร์ ไสยศาสตราพุทธานุคม และศาสตร์ทางจิตทั้งหมด การอธิษฐาน หรือพิธีกรรมใดใดในฤกษ์จันทร์ดี จันทร์แรง คือการสื่อสารตรงต่อจิตใต้สำนึกให้บันทึกเป้าประสงค์ไว้ เพื่อยึดโยงเอาสิ่งที่ปรารถนาอธิษฐานไว้ให้เข้ามาปรากฏแก่ชะตาชีวิต

หนึ่งวัน เท่ากับ หนึ่งปี เวลาไม่มีอยู่จริงทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน สิ่งใดใดที่สร้างเหตุไว้ในวันนี้ ย่อมแสดงผลต่ออนาคต โหราจารย์ท่านจึงยกย่องให้วันอมาวสี วันที่ดวงจันทร์โคจรมากุมอาทิตย์สนิทองศา เป็นวันต้นแบบของชีวิต ทำวันนี้ให้ดีทุกด้าน อยากร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี ให้สร้างเหตุให้เป็นมหาเศรษฐี มีพฤติกรรม ความคิด การกระทำ สภาพแวดล้อมแบบคนร่ำรวยด้วยการบรรจุเงินสดๆ ไว้ให้เต็มกระเป๋าเงิน วางแผนงานแล้วลงมือทำ รักษาจิตใจให้เบิกบาน รักษาศีลอยู่ในธรรม สวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ ทำให้ตลอดวัน ตลอดคืนเป็นวันคืนที่มีความสุข สงบ คิดดีดี พูดดีดี รู้สึกดีดี คิดพูดทำเพียงสิ่งที่สร้างสรรค์ความสุขความเจริญตรงกับคลื่นของความปรารถนา กายใจเบิกบานอิ่มเอมในพลังบุญ พลังสมาธิ สิ่งใดใดที่สร้างไว้ดีในวันอมาวสี จะปรากฏผลดีไปตลอดวงรอบโคจรพระจันทร์

คืนจันทร์ดับสำหรับสายจิตวิญญาณ ไสยเวทย์นั้น ถือเป็นวัน เป็นเวลา นาที ที่มีพลังอำนาจสูงสุดของจักรวาล เพราะดาวให้แสงสองดวงคือพระอาทิตย์และพระจันทร์กุมกันสนิท เกิดการรวมพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แก่ทุกมิติภพภูมิ คลื่นจิตทั้งปวงจะถูกดึงดูดเข้าหากัน เกิดการสื่อสารทางจิตระหว่างภพภูมิ การทำพิธีกรรมใดใดในคืนแห่งฤกษ์นี้ จะปรากฏพลังอำนาจแสดงผลแก่ดวงชะตาอย่างรุนแรงรวดเร็ว เพราะการสื่อสารผ่านจิตนั้นเร็วกว่าแสง และไม่มีช่องว่าง ระยะทาง – กาลเวลา พระอาจารย์กฤษฎาท่านจึงกำหนดมหาฤกษ์จันทร์อันสำคัญเดือนละ 2 ฤกษ์ คือ ” ฤกษ์อมาวสี ” และ ” ฤกษ์ปูรณมี ” ของทุกเดือนเป็นฤกษ์จุดบูชาเทียนมหาโสฬสมงคล และเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล ด้วยสูตรแห่งพระยันต์โสฬสนั้น ให้คุณยิ่งใหญ่ครอบจักรวาลทุกด้าน บรรจุไว้ซึ่งพระยันต์อันสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ทั้งด้านเมตตา มหานิยม แคล้วคลาดกันภัย มหาโชค มหาโภคทรัพย์ และ ” ยันต์จัตตุโรบังเกิดทรัพย์ ” พระยันต์หลักอันสำคัญลูกหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในโสฬสสูตร มีพุทธานุภาพอเนกอนันต์ด้านเรียกทรัพย์ ขังทรัพย์ ดึงดูดเงินทองโชคลาภ มหาทรัพย์สมบัติเข้าอู่ เข้าพกเข้าห่อให้ชุ่มเย็น เงินทองอยู่เย็น ไม่ร้อนเงิน เงินทองข้ามาแล้วก็เข้ามาอีก ซึ่งก็สอดคล้องกับความเชื่อทางโหราศาสตร์เรื่อง ” วันของเงินพระจันทร์ ” วันอธิษฐานขอเงินทอง โชคลาภ ทรัพย์สมบัติ ความสำเร็จอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน

อมาวสีนี้ถือเป็นวันขอเงินพระจันทร์โดยแท้ ด้วยภพการเงิน ความปรารถนา การงาน ความสำเร็จอันสูงสุดนั้น มีดาวพฤหัสเจ้าแห่งโชคลาภ ความรู้ ความสำเร็จไปสถิตย์อยู่และยังเป็นสิบแก่ลัคนาเป็นพฤหัสสุดสง่าน่าสรรเสริญ อีกทั้งดาวพฤหัสขณะนี้ยังมีกำลังมากเป็นเกษตรเจ้าเรือนในราศีมีนไปตลอดปี กำลังแห่งดาวพฤหัสเช่นนี้หากไปปรากฏเสียในดวงบุคคลใดก็เรียกว่า ” ดวงเจ้าสัวเจ้าทรัพย์เจ้าปัญญามหาสำเร็จ ” และยังตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนที่ถือว่าวันนี้เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตรเป็นปีพญาเสือนอนกิน 65 ตบะเดชะแรงกล้าเรียกเหยื่อเข้ามาหาให้อิ่มหนำสำราญถึงในถ้ำ การเริ่มต้นที่ดีในวันอมาวสีนี้จึงเป็นฤกษ์ที่สำคัญมาก เพราะสิ่งดีดีในวันนี้นอกจากจะดีไปตลอดเดือนแล้ว ก็ยังดีไปตลอดปีเสือ 2565 นี้อีกด้วย


แม้ปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มีทรัพย์สมบัติมากมาก การเงินมั่งคั่งความรักมั่นคงเป็นคู่บุญคู่บารมี พรั่งพร้อมความสุขอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ มหาทรัพย์มงคลสมบัติ ความสมหวัง ความสำเร็จ มหาสำเร็จนานับปราการแก่ชะตาชีวิต พึงบูชาเทียนมหาโสฬสมงคลแก่ตนเอง และคู่ครอง บุคคลในครอบครัว หรือคู่ค้าคู่ความ เจ้านาย บุตร บริวารใกล้ชิด ให้ครบทั้งสองฤกษ์จันทร์ในทุกเดือนเถิด เงินทอง ความสุข ความสำเร็จ อำนาจมหาชัยยะเหนือสรรพศัตรูเจ้ากรรมนายเวร ความแคล้วคลาดสรรพเคราะห์ ความมั่งมีโชคดีมีโชคลาภทั้งหลายจะปรากฏแก่ชะตาชีวิต ด้วยพุทธอำนาจแห่งโสฬสสูตร ที่จารึกไว้คุ้มครองผืนแผ่นดินทุกศาลหลักเมือง และแม้องค์สมเด็จพระสังฆราชแพผู้เจนในสรรพศาสตร์มหาเวทย์วิชา ก็ยังจารยันต์นี้หนุนนอนรองศีรษะทุกค่ำคืนมิเคยห่างจนกระทั่งละสังขาร ยันต์นี้ย่อมไม่ธรรมดาแน่ พระอาจารย์กฤษฎาผู้เป็นพหูสูตรด้านอักษรธรรมล้านนา และพระเวทย์ยันตราคาถาเวทย์วิชาทั้งหลาย ท่านจึงได้ปริวรรตขึ้นเป็นยันต์เทียนวิเศษขึ้นให้จุดบูชาทุกมหาฤกษ์จันทร์


 

เทียนมหาโสฬสมงคลทุกเล่ม พระอาจารย์กฤษฎาท่านสร้างสีขึ้นตามวิถีโบราณแห่งคุรุโบราณอาจารย์ทุกขั้นตอน ยันต์ทุกผืนจารมือลงคาถาทุกอักขระเส้น สาย พินทุ เรียกชื่อขานนาม บรรจุดวงชะตา ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิดของเจ้าของเทียนบูชาลงตาว่างแห่งพระยันต์ไว้โดยเฉพาะบุคคล พันล้อมฝ้ายไส้เทียนสายสิณญ์พุทธาภิเษกพันเชือกอาคมลงคาถา สีล้อมด้วยขี้ผึ้งผสมมวลสารขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์และขี้ผึ้งอาถรรพ์ว่ายยามหาวิเศษทั้งหลาย ปลุกเสกสาธยายมนต์โดยครบสูตรแห่งเทียนมหาเวทย์ล้านนา ด้วยแรงจิตแรงครู แรงคาถาอันสัมฤทธิ์ ให้เกิดมหาพุทธานุภาพสะเดาะเคราะห์ ยกดวง พลิกชะตา บันดาลโชคลาภวาสนาเข้ามาสู่เจ้าชะตาเทียนบูชาได้จริง ผ่านความเชื่อ ความศรัทธา และแรงปฏิบัติภาวนาบูชาแห่งเจ้าชะตาเทียนเพื่อผลอันสมปรารถนาทุกปราการ เทียนบูชาล้านนาของพระอาจารย์กฤษฎานั้นได้รับการกล่าวขานว่า ” เครื่องรางมีชีวิต พลิกชะตา “ ก็ด้วยเหตุแห่งมหาพุทธนุภาพเช่นนี้

” เทียนพุทธเวทย์มหาโสฬสมงคล คุรุโบราณจารย์สร้างไว้สืบชาตาให้จุดบูชายกดวง ค้ำดวง เสริมชะตามิให้ตกต่ำ ผู้ใดหมั่นจุดเทียนชาตานี้ไว้เสมอ ดวงตกจะยกสูงได้ ดวงดีจะขยายผลอย่างยอดยิ่ง จักเกิดฤทธานุภาพแห่งจิต พุทธฤทธิ์แห่งใจ แรงคุณ แรงครู พลังงานศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจะประสิทธิ์เข้าเนื้อเข้าตัว เสริมพลังชีวิตหนุนดวงชะตาไว้ แม้ต้องการผ่านพ้นสำเร็จสมปรารถนาในเรื่องใดใด ความใดใด กิจใด การใด ก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน และพึงจุดบูชาเทียนพุทธเวทย์วิชานี้เถิด จะผ่านพ้นได้ จะสำเร็จได้ สมปรารถนาได้ทุกปราการ “

มหาฤกษ์จันทร์พระอาจารย์จุดบูชาเทียนมหาโสฬสมงคล
และเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล เดือนกุมภาพันธ์
ฤกษ์อมาวสี( จันทร์ดับ) และ ฤกษ์ปูรณมี(จันทร์เพ็ญ)

ฤกษ์อมาวสี
” ฤกษ์ขอเงินพระจันทร์แท้ ” จุดแล้วดี จุดแล้วรวย
องคลาภกุมลัคน์ พฤหัสเป็นสิบแก่ลัคน์และเป็นสองในภพการเงินแก่จุดอมาวสี 
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
แรม 15 ค่ำเดือนยี่ ปีฉลู วันตรุษจีน
เวลา 23.00 น.
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
( จุดอมาวสีที่ 12 องศา 19 ลิปดา ราศีกุมภ์ ศุภะภพ. เวลา 12.45 น. )

กดอ่านที่นี่ >> ฤกษ์อมาวสี

ฤกษ์มาฆะปูรณมีบูชา
” ฤกษ์มั่งคั่ง มั่นคง สำเร็จ อยู่ดีมีสุข “
จันทร์เป็นสิบ อาทิตย์พฤหัสเป็นสี่แก่ลัคน์
อังคารอุจจ์กุมศุกร์กดุมภะภพ
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
ขึ้น 15 ค่ำเดือนสาม ปีฉลู วันมาฆบูชา
เวลา 23.00 น.
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
( จุดปูรณมีที่ 27 องศา 59 ลิปดา ราศีสิงห์ กรรมะภพ เวลา 23.56 น. )

กดอ่านที่นี่ >> ฤกษ์มาฆะปูรณมีบุชา

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ 
>> LINE : @namotasa  
(แอดมิน : คุณหมิง)

การประสบความสำเร็จในชีวิตแบบย่นย่อเวลาในโลกธาตุมายานี้ คือการเชื่อมต่อกับอิทธิอำนาจแห่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็คือการควบคุมจิตใต้สำนึกให้ได้นั่นเอง การเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกคือการทำงานของวิญญาณ ที่คิดอะไรสิ่งนั้นปรากฏ ก็จักรวาลทั้งหมดปรากฏขึ้นได้ก็ด้วยพลังแห่งความคิดเพียงเท่านั้น ไสยศาสตร์คือทำงานของโลกวิญญาณ จิตสู่จิต แรงจิตสู่จิตศิษย์ หนุน เสริมพลังจิต พลังชีวิตให้เกิดพลังอำนาจ พลิกดวงพลิกชะตา เปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกให้เป็นผู้คิดดี ทำได้ เป็นได้ มีได้ สำเร็จได้ สมปรารถนาได้  จิตนั้นเดินทางไวกว่าแสง ไปถึงได้ทุกภพภูมิทุกกาลมิติเวลา ไร้ช่องว่าง ระยะทาง กาลเวลา เมื่อสร้างพลังแห่งความคิด ความปรารถนา แรงอธิษฐานอันเข้มข้น หลอมเป็นหนึ่งเดียวแรงครูแรงจิตครูบาอาจารย์ ย่อมเสกสร้างบันดาลให้สมปรารถนาได้ตามประสงค์ เมื่อรู้ฟ้า ก็รู้พลังงานฟ้า เมื่อรู้เวทย์มีวิชา ก็รู้การเคลื่อนย้ายพลังงานขึ้นไปเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อรู้พลี รู้บูชาด้วยความเชื่อมั่นศรัทธา มหาพุทธานุภาพแห่งเทียนบูชาอันศักดิ์สิทธิ์และแรงครูแรงคาถา จึงบันดาลผล ให้โชคดี มีโชคลาภมหาผล คุ้มครอง แคล้วคลาด มีอำนาจ มีชัยชนะต่อพันธะอุปสรรคปัญหาเปิดประตูสมบัติ เรียกโชคลาภ เพิ่มพูนโภคทรัพย์ ความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จ สมปรารถนาได้นานัปประการด้วยมงคล พันช่องพันประการ ครอบจักรวาลแห่งโสฬสสูตร

>> พุทธานุภาพเทียนมหาโสฬสมงคล 

>> พุทธานุภาพเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล 

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page