จุดเปลี่ยนไปสู่แสงสว่างและฤดูกาลแห่งแสง

วันวสันตวิษุวัติ Vernal Equinox
จุดเปลี่ยนไปสู่แสงสว่างและฤดูกาลแห่งแสง
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567
เวลา 10.06 น.

วันวสันตวิษุวัติหรือวันราตรีเสมอภาค จุดสมดุลของกลางวันและกลางคืน จุดเปลี่ยนของแสงสว่างเข้ามาปกคลุมความมืดมิดจากการที่ขั้วโลกเหนือ โน้มตัวไปหาดวงอาทิตย์ นี่คือช่วงเริ่มต้นใหม่แห่งแสงวิญญาณ การเริ่มประสบการณ์กับพลังสร้างสรรค์แห่งชีวิตใหม่อีกครั้ง เมื่ออาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ อันนับเป็นวันปีใหม่ของโหราศาสตร์ ที่วงล้อดวงชะตาเริ่มหมุนที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง

วันแห่งแสงแรกที่จุดเมษ_วสันตวิษุวัติ อาทิตย์ร่วมราศีพุธ ราหู ก่อนเข้าสู่จันทรคราสในอีก 5 วันข้างหน้า ความกล้าพูด กล้าคิด กล้าชน เป็นพลังงานเริ่มต้นอันสำคัญของวสันตวิษุวัตินี้ พูดดีคิดดี คนดีดีของดีดีเรื่องดีดีก็เข้ามาสู่ดวงชะตา คู่ดาวแห่งโชคพฤหัส มฤตยูเป็นสองแก่อาทิตย์ บอกเรื่องความปรารถนา ลาภผล เงินทอง เพียรคิดดีดี ทำดีดี คิดแล้วลงมือทำทันที จะมีผู้สนับสนุนให้สำเร็จง่ายดาย หากแกว่งปากหาเสี้ยน จะเจอตอใหญ่ เรื่องร้ายๆจะขยายผลให้เจ็บแสบสาหัส

⌖ ขอเชื้อเชิญให้ท่านสร้างสัญญาลักษณ์รหัสศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นเป็นเกียรติบารมีในนาทีแห่งการก้าวข้ามไปสู่แสงสว่าง ด้วยการจุดเทียนอวยพรชีวิต กาย จิต วิญญาณ เปิดรับฟังเสียงภายในอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงภูมิความรู้จักรวาลยิ่งกว่าสิ่งใดใด เชื่อมโยงกับความปรารถนาอันเป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณ ได้ไหลเวียนเข้ามาสู่ดวงชะตาของเราอย่างง่ายงาม

พรุ่งนี้วสันตวิษุวัติ กำลังฟ้าให้ผลทางมหาวาจา มหานิยม มหาชนะ พระอาจารย์ปลุกเสกสีผึ้งมัทรีคาถาพันนำฤกษ์ในมหาวันวิเศษวสันตวิษุวัติ ยาวถึงวันปูรณมีแห่งคราสจันทร์ซ้อนจันทร์ วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 67 นี้ สีผึ้งมัทรีคาถาพันนี้ ให้ผลวิเศษเป็นเลิศในเรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์ มีมหาเสน่ห์ มหาอำนาจ มหานิยม เจิมปากเพียงนิดสร้างกระแสพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งวาจา พูดจาเจรจาใดใดก็สำเร็จสมปรารถนาดั่งใจ ดึงดูดคนทั้งหลายให้มารักใคร่เมตตา อัญเชิญเทวดาในรูปบุคคล คู่ค้า คู่คิด เข้ามาสู่ชะตาชีวิต เนรมิตลาภผลเงินทองความสุขความสำเร็จ เข้าเจ้าเข้านาย เจรจาค้าขาย จะเกิดมหาเสน่ห์ดึงจิตจูงใจให้ได้ความเชื่อถือวางใจ ทำการใดใดสำเร็จง่ายดาย ด้วยอำนาจแห่งจิตฤทธิ์แห่งวาจา แจ้งจองบูชาทางไลน์

ประสงค์แจ้งจองบูชา สีผึ้งมัทรีคาถาพัน

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

คราสปูรณมีจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์ วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 67 พระอาจารย์ให้ฤกษ์จุดเทียนบูชา เทียนราหูคลายดวงเทวดาให้โชค “เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์” คราสเพิ่มทรัพย์ ลาภผล ยศศักดิ์ จันทรคราสแรกของปี 2567 เชิญบูชาฤกษ์จุดเทียนบูชาทวีฤกษ์ในจันทรคราสปูรณมี ถึง สุริยคราสอมาวสี เพื่ออวยยศศักดิ์มหาอำนาจลาภผลแก่ดวงชะตา แจ้งบูชาฤกษ์ได้วันนี้

เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ หรือราหูคลายดวงเทวดาให้โชค บรรจุดวงกำเนิดเจ้าชะตาไว้โดยเฉพาะบุคคลในตาว่างแห่งราศีจักร กลยันต์สาธยายธรรมคาถาล้านนาที่พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตจัดสร้างขึ้น ให้มีคุณวิเศษพันช่อง ครอบคลุมหนุนดวงชะตาได้ทุกด้านครบทุกประการ ยกดวง หนุนดวง ค้ำคูณชะตา อัญเชิญอิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งพระราหูและพระเสาร์ มาปกป้องค้ำคูณดวงชะตา ยกดวงให้สูงเด่น หนุนชะตาให้สูงสุด มีกำลังเศรษฐีมหาเศรษฐีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ลาภผล ยศศักดิ์ คู่มิตรเป็นเลิศ คู่ครองสุดประเสริฐ เด่นดีทางมหาอำนาจ เดชเดชะ เสน่ห์เมตตาบารมี ค้าขายดีมีโชคลาภ อธิษฐานสิ่งใดสมปรารถนาในสิ่งนั้นโดยไม่ผิดตกยกเว้น

กดอ่านพุทธานุภาพเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ >> 

“รายละเอียดการบูชาฤกษ์ ” 

✔1. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ 1 เล่ม 1 ดวงชะตา
พระอาจารย์จุดเทียนบูชาให้ในฤกษ์

✔2. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ 2 เล่ม 2 ดวงชะตา
หนุนดวงยกชะตาคู่ชีวิต คู่ค้า ให้เป็นคู่สมพงษ์เกิดบุญสัมพันธ์

พระอาจารย์จุดเทียนบูชาให้ในฤกษ์

✔3. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ▸ชุดทวีฤกษ์◂ 31 เล่ม
พระอาจารย์จุดเทียนบูชาเล่มใหญ่ให้ในฤกษ์  1 เล่ม 1 ดวงชะตา
เจ้าชะตาจุดบูชาเทียนเล่มเล็กด้วยตนเอง 30 เล่ม จุดติดต่อกัน 30 วัน จะมั่งคั่งสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรือง 
( 📌แนะนำอย่างยิ่งให้บูชาชุดนี้ค่ะ)

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
เทียนเทวดาล้านนา
สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง สืบชะตา
อัญเชิญบุญญานุภาพ-โชคลาภ-ความมั่งคั่งรุ่งเรืองนานัปการเข้ามาสู่ชะตาชีวิต

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ และ ❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์ ❜ จุดบูชาเพื่อผลด้านการสะเดาะเคราะห์ ดับวิบากกรรมอุปสรรคนานาในชะตาชีวิต บันดาลความอุดมสมบูรณ์พูนสุข มีกิน มีเกิน มีเก็บล้นเหลือล้นคลัง เจริญด้วยมหาทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกธาตุ โลกธรรม มีมหาปัญญา อยู่ดีมีสุข มั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ เป็นผู้ประสบโชคดี เป็นผู้มีโชคลาภนานัปการไหลหลั่งเข้ามาสู่ชีวิตต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นมหาเศรษฐีใจบุญสร้างบุญ ศีล ภาวนา มหาทานบารมีได้อย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ ผู้ใดหมั่นจุดเทียนวิชานี้ไว้ ชะตาชีวิตจะไม่ตกไม่ต่ำ ศัตรูหมู่มารชนะไม่ได้กลับกลายเป็นมหามิตร หนุนดวงเสริมดีได้พันช่องพันปราการ เด่นดีครบทุกเรื่องของชีวิตมนุษย์ใน 12 เรือนชะตาราศี ที่เทวดานพเคราะห์คุ้มครอง ลิขิตชะตาชีวิตให้มั่งคั่งร่ำรวย เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสุข สันติ เบิกบาน สร้างทานได้ไม่จำกัดในชาตินี้ได้โดยฉับพลัน ตามโองการคาถาที่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกบรรจุไว้ในยันต์มหาวิเศษเทียนพุทธเวทย์ล้านนา ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜

❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ เป็นเทียนชะตา 2 เล่ม 2 ดวงชะตา สะเดาะเคราะห์-เสริมดวงชะตา คู่รัก คู่ชีวิต คู่มิตร คู่ศัตรู คู่ค้า คู่ความ จุดให้เกิดเป็นบุญร่วมชาติ ดุจใส่บาตรร่วมขัน จุดเทียนชะตาร่วมกัน-สลายเคราะห์ สมพงษ์ดวงชะตา ให้เจริญรุ่งเรืองปรองดองรักใคร่สามัคคี เมตตาอารีย์เกื้อหนุนกัน อัญเชิญพลังงานศักดิ์สิทธิ์ อำนาจบุญญาบารมีไปสลายเคราะห์กรรมวิบากเก่าที่ผูกกันไว้ เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญคู่บารมี เปลี่ยนคู่ศัตรูให้เป็นมหามิตร เปลี่ยนเกลียด โกรธให้เมตตาเกื้อกูลกัน ไม่ฉุดรั้งดวงชะตาแก่กัน สร้างกรรมใหม่สร้างบุญบารมีให้ดวงเสริม ดวงส่งกัน สมพงษ์หนุนดวงกัน ยกขึ้นเป็นดวงชะตาเลิศ รุ่งเรือง ร่ำรวย ประสบสุขทั้งสองดวงชะตา

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page