อิทธิอำนาจแห่งเทียนบูชาราหูโชคเทวฤทธิ์ พึงปกปักรักษาบันดาลฤทธิ์อิทธิคุณ โชคลาภ ความสำเร็จ ให้บังเกิดมหาคุณ มหาคุณูปราการอันยิ่งใหญ่แก่ชะตาชีวิต คิดสิ่งใดบังเกิดความกล้าคิด กล้าทำ กล้าสำเร็จ มีผู้สนับสนุนค้ำคูณช่วยเหลือ ปรารถนาการใหญ่ ก็จักสำเร็จในการใหญ่นั้น แม้ปรารถนาลาภผล สมบัติ โชคลาภก้อนโต ก็สำเร็จในมหาโชคมหาลาภก้อนโตก้อนใหญ่ ค้าที่ขายทางกิจการค้าขายก็สำราญสำเร็จมีกำไรมาก รับทรัพย์สมบัติเกินกว่าที่หวัง สิ่งที่คิดว่าต้องเสียก็กลับเป็นได้เพิ่มพูนขยายผล ยกยศยกศักดิ์ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ศัตรูเมตตา เทวดาให้คุณ สลายพลังงานร้ายให้กลายเป็นดี เปลี่ยนหนี้สินเป็นทรัพย์สิน ยกดี เสริมดี ให้ยิ่งดี ยิ่งโดดเด่น เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มิสิ้นมิสุด คิดหวังปรารถนาสิ่งใด ให้สาธยายคาถา 12 จบ แล้วอธิษฐานเอาเถิด จะสำเร็จ มหาสำเร็จ ประสบโชคเกิดชัยยะ เกิดมหาชนะสำเร็จได้ทุกปราการ

เสาร์ห้าค่ำ หรือ เสาร์เก้าค่ำ ถือเป็นวันพลังงานสูงทางศาสตร์วิชาอาคม
ฤกษ์เสาร์ห้าแท้ คือวันเสาร์ ขึ้นห้าค่ำเดือนห้า ถือเป็นมหาฤกษ์วันแข็งสำหรับศาสตร์แห่งเวทย์วิชาอาคม ซึ่งเป็นฤกษ์ที่ปรากฏยาก ต้องรอกันยาวนานหลายปี แต่ก็เป็นฤกษ์ที่ครูบาอาจารย์ทางไสยเวทย์ต้องนับปีรอคอย สำหรับเสาร์ห้าค่ำในเดือนอื่นๆ ถือเป็นวันแข็งฤกษ์ปลุกเสกเครื่องราง และพิธีกรรมได้เช่นกัน แต่ด้านความข่าม ขลังนั้น ครูบาอาจารย์ท่านให้ฤทธิ์อำนาจไม่เสมอเดือนห้า และในปี ๒๕๖๕ นี้พิเศษยิ่งนัก ได้ปรากฏฤกษ์เสาร์ห้าค่ำ และเสาร์เก้าค่ำ รวมกันกว่า ๘ ฤกษ์ ในปีเสือนอนกินอุ่นอิ่มอุดม ปี๖๕ ปีแห่งอำนาจดาวศุกร์พฤหัส คู่ดาวศุภเคราะห์แห่งความรัก เงินตรา ความสุข ความมั่งคั่งอุดมสำเร็จ ในรอบพันปีจะมีเพียงไม่กี่ปีที่กำลังเลข พ.ศ. และ ค.ศ. จะแสดงพลังที่ดีอย่างยิ่งยวดพร้อม ๆ กัน ปีนี้จะเป็นปีที่ดีสำหรับคนดวงดี เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของคนดวงแข็ง เสาร์ห้าค่ำและเสาร์เก้าค่ำตลอดปีนี้ พระอาจารย์กฤษฎาจึงวางฤกษ์จุดบูชาเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ให้ครบทุกฤกษ์ของเสาร์ห้าค่ำและเสาร์เก้าค่ำตลอดปี คู่มิตรที่ให้คุณอย่างยิ่งใหญ่เช่น พระเสาร์และราหูนั้น กำลังดาวใดก็มิอาจคัดคานได้ ยามแสดงคุณแก่ดวงชะตาก็แสดงอำนาจสุดพิสดาร มิมีกำลังใดจะชนะได้ หากจะเสริมส่งดวงชะตาให้แข็งแกร่ง แคล้วคลาด เกิดอำนาจ ตบะ เดชเดชะบารมี ย่อมมิมีอำนาจใดเกินอำนาจแห่งพระเสาร์ราหูผู้ทรงฤทธิ์ได้เลย

เมื่อรับราหูแล้ว.. พระราหูจะให้อำนาจ ให้คุณอย่างยิ่งใหญ่ พลังจิตพลังใจจะยิ่งใหญ่ทรงพลังตามอำนาจแห่งพระราหู มีความฮึกเหิม กล้าหาญ ปราศจากความกลัว มีความรวดเร็วทันใจ เมื่อได้อำนาจแห่งวินัย ความมั่นคง ช่างคิดตริตรองละเอียดถี่ถ้วน ความอดทนเข้มแข็งยึดมั่นในกฎเกณฑ์ของพระเสาร์คู่มิตรเข้ามาเสริม จึงเกิดเป็นอำนาจอันสมดุลและสมบูรณ์อันทรงพลัง พลังของดาวคู่นี้แสดงผลอย่างยิ่งใหญ่ในด้านของความมั่นคง มั่งคั่ง อำนาจราชศักดิ์ ฤทธิ์อำนาจแห่งใจ อุปสรรคอันยิ่งใหญ่ที่สุดของความไม่สำเร็จสมปรารถนาทั้งหลายนั้นก็คือ ” ความกลัว ” ไสยศาสตร์เวทย์วิชาชั้นสูงของครูบาอาจารย์จึงเป็นการว่าด้วยการดับความกลัว หนุนจิตใจให้เกิดความฮึกเหิม มั่นใจ มีความกล้าหาญ ปราศจากความกลัว และมีสติ เมื่อความกลัวก็สลายไปเสียแล้ว สติก็ได้สร้างมหาปัญญาให้ปรากฏขึ้นแล้ว ความเป็นได้ ทำได้ มีได้ สำเร็จได้ ก็ย่อมปรากฏตามมาโดยแน่แท้

พลังอำนาจแห่งดวงดาว คือคลื่นความถี่ ฤกษ์ผานาทีคือการแสดงภูมิเวลา เมื่อกาละดี เทศาวิเศษ ครูบาอาจารย์ท่านจึงกำหนดให้เป็นจุดพลังงานอำนาจของฟ้า ดิน กาลเวลา เมื่อแรงครู แรงคาถา อำนาจดิน-ฟ้า กาลเวลา บรรจบปรากฏในภพภูมิเดียวกัน พลังอำนาจแห่งแรงจิตแรงอธิษฐานนั้นก็ย่อมปรากฏ

พระพุทธคุณคุ้มครอง
ครูบาอาจารย์ค้ำคูณ
สุข สันติ มั่งคั่งร่ำรวย
ทุกมื้อ ทุกกาล

สาธุ สาธุ สาธุ

พุทธานุภาพเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์>> เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa