” เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ” ( ราหูคลายดวงเทวดาให้โชค )

จันทรคราสเต็มดวง
คราสสุดท้ายของปี ๒๕๖๕

พระอาจารย์กฤษฏาจุดเทียนบูชา
“เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์”
( เทียนราหูคลายดวง คุ้มชะตา เทวดาให้โชค )
ปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาให้มีโชคลาภอยู่ดีมีสุข

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง ปีขาล
เวลา 22.22 น.
ณ.พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

  • ราหูอยู่กับใครผู้นั้นไร้เคราะห์ ราหูจะคุ้มกันดั่งว่า ” คนของข้าใครอย่าแตะ “ ยามดวงตกราหูช่วยยกชูดวงให้สูงเด่น แม้ยามดวงดี จะยิ่งเสริมส่งให้เด่นดีโด่งดังสูงสุด ยิ่งๆ ขึ้นไป 

จันทรคราสพระจันทร์สีเลือด ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสิบสอง คืนเพ็ญปูรณมีนี้ เกิดปรากฏการณ์คราสทับดาวมฤตยู พุธดับร่วมคราส ดาวเสาร์ฉากคราส และดาวพฤหัสดาวศุภเคราะห์พี่ใหญ่ก็ยังเดินถอยหลัง โหราศาสตร์ภารตะเรียกดาวดับร่วมคราสว่า ” ครหจัณฑาล” หากเป็นดาวใหญ่เช่นดาวมฤตยู เทพเจ้าแห่งความตาย ความพลิกผันเปลี่ยนแปลงเกินคาดเดา ตำราท่านกล่าวว่าให้โทษหนักยิ่งนักแล ฯ

คราสเกิดที่ 16 องศาราศีพฤษภ จันทร์กุมมฤตยู ทับลัคนาดวงเมืองกรุงเทพ (ระบบสายนะ) เล็งอาทิตย์กุมพุธที่ 16 องศาราศีพิจิก

ราศีพฤษภ ธาตุดิน พญาวัวเจ้าทรัพย์เจ้าผืนดิน-ภพการเงินโลก ควบคุมประสาทสัมผัสทางกาย  จุดคราสราหูอมจันทร์และมฤตยู จันทร์แทนประชาชน อารมณ์ ความรู้สึก มฤตยูดวงดาวแห่งความตาย อาเพศ ความพลิกผันอันคาดเดาไม่ได้ ความอัจฉริยะเปรื่องปราชญ์เหนือคนธรรมดา คราสนี้จึงเปรียบว่าพญาวัวจอมพลังจะเลือกใช้พลังไปในทางไหน พายุอารมณ์ของวัวดื้อที่พังทุกสิ่งให้พินาศได้เพียงชั่วพริบตา หรืออำนาจอัจฉริยะของสติปัญญา-วิริยะ ที่จะนำลาภผล ลาภะ สักการ ยศศักดิ์ มหาสมบัติให้ไหลหลั่งเข้ามาท่วมฟ้าถมดวงชะตาในชั่วอึดใจ

สัญญาณฟ้าแต่ละครั้ง คือสัญญานความถี่พลังงานในช่วงขณะนั้น เมื่อถูกดาวฝ่ายบาปเคราะห์แสดงรังสี แสง กุม เล็ง ฉากกระทบจุดคราส คือการบอกถึงความโกลาหลของพลังงานที่รุนแรง คราสกุมมฤตยูที่ราศีธาตุดิน ภพการเงิน อาจบอกถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความวิบัติทางการเงิน หรือ… เงินทองที่ปรากฏขึ้นง่ายๆ ได้มากๆ มหาศาลแบบมฤตยู-พฤหัส การตื่นรู้ขั้นสูง ความอัจฉริยะทางปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 

จุดคราสราหู คือจุดพลังอำนาจ ราหูดาวเงาที่รวมอำนาจอาทิตย์/จันทร์ เมื่อได้อำนาจจากจันทร์ ย่อมได้รับพลังอำนาจทั้งจากดวงดาวทั้งหลายมาไว้ด้วย เพราะดวงจันทร์ซึมซับกักเก็บพลังงานจากฟ้าทั้งหมดไว้ก่อนผ่องถ่ายพลังงานมาสู่โลก เวทย์วิชาและโหราศาสตร์จึงให้อำนาจราหูว่าสูงสุดในจักรวาล  เมื่อราหูบันดาลสิ่งใด จะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเติมเต็มช่องว่างอันสร้างสรรค์ให้แก่ดวงวิญญาณ เมื่อรู้จักกิเลส จึงรู้จักการละกิเลส รู้จักด้านมีดจึงรู้ว่ามีด้านสว่าง รู้จักความเลวจึงเข้าถึงความดี รู้ถึงความอัปลักษณ์จึงซาบซึ้งในความสวยงาม วงรอบแห่งการเกิดคราส คือจุดรวมพลังงานอำนาจของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงา-ราหู เป็นช่วงเวลาแห่งการรวมกาย-จิต อารมณ์ ความคิด จิตสำนึก ให้เป็นหนึ่งเพื่อเข้าถึงจุดพลังอำนาจอันสร้างสรรค์ได้ทุกสรรพสิ่ง ด้วยเหตุนี้.. คุรุอาจารย์ด้านเวทย์วิชา จึงถือเอาฤกษ์แห่งคราสอมาวสี-และคราสปูรณมี เป็นมหาฤกษ์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุ แผลงฤทธิ์วิชา เสก สร้าง วัตถุธาตุอาถรรพ์-อาคมทั้งปวง

การปรากฏแห่งคราสนั้น บันดาลได้ทั้งสรรพเคราะห์ และมหาศุภโชคทวีลาภผลสมบัติ ครูบาอาจารย์ท่านจึงสร้างเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ( ราหูคลายดวงเทวดาให้โชค ) เทียนบูชาที่เสกสร้างด้วยแรงจิตครูบาอาจารย์ อัญเชิญอำนาจแห่งราหูและพระเสาร์ดาวคู่มิตรใหญ่ อีกทั้งแรงคุณ-แรงครู-อำนาจพระพุทธคุณ-พระเวทย์มนตรามหาคาถา เสกสร้างเขียนพระยันต์เทียน ฟั่นสายสิณญ์ไส้เทียน สีขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเป็นเทียนบูชาราหู อัญเชิญพลังงานอันยิ่งยวดสูงส่งนั้นมาประสิทธิ์แก่กาย-ใจ-จิต-ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน ให้คุ้มครองปกปักรักษาดวงชะตา เสริมดวงหนุนดี แก้คราสดับเคราะห์ เปิดดวง-รับโชคลาภ ความสำเร็จมหาสำเร็จ ความมั่งคั่งมั่นคงอุดมลาภผลทวี คราสครั้งใดสัญญาณฟ้าดี กำลังดาวศุภเคราะห์แสดงผลด้านมหาสิทธิโชค-มหาสิทธิลาภ ท่านจึงให้น้อมนำอัญเชิญพลังอำนาจราหูผู้เปลี่ยนดวงชะตา-กลืนกินเคราะห์ร้าย คุ้มครองชะตา บันดาลความสมปรารถนา อิ่มอุดม มั่งคั่งร่ำรวยลันเหลืออย่างสุดประมาณดั่งเทวดาให้โชค มาประสิทธิ์เข้าเนื้อเข้าตัว-กาย-ใจ-จิต จุดเทียนบูชาเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ เทียนบูชาศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์กฤษฎา สังฆเจ้าพหูสูตรด้านเครื่องราง-เทียนมหาเวทย์ล้านนา ที่สานุศิษย์กล่าวขานว่าเทียนบูชาของท่านนั้นเป็นเทียนเทวดา “กันคราสดับเคราะห์ จุดแล้วดี จุดแล้วรวย”

มหาฤกษ์ราหูอมจันทร์ เป็นมหาฤกษ์มหาวันวิเศษ ฤกษ์ปลุกเสกอิ่นและราหูทั้งปวงของพระอาจารย์กฤษฎา และจุดเทียนบูชา ” เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ” (ราหูคลายดวง-เทวดาให้โชค) ให้สานุศิษย์ผู้ศรัทธาในวิชาเทียนล้านนา สั่นพ้องพลังงานไปกับฟ้า-ดิน-จักรวาล ฟ้าดินแสดงสัญญานพลังงานแรง ต้องยกดวงหนุนชะตา ยกกำลังจิตฤทธิ์แห่งใจให้สั่นพ้องสัมพันธ์สูงส่งไปพ้องกับฟ้า ในคราสปูรณมี คราสสุดท้ายของปี ๒๕๖๕ รู้เขา-รู้เรา-รู้ฟ้า-รู้ดิน รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

“รายละเอียดการบูชาฤกษ์ ” 

✔1. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ 1 เล่ม 1 ดวงชะตา
พระอาจารย์จุดเทียนบูชาให้ในฤกษ์

✔2. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ 2 เล่ม 2 ดวงชะตา
หนุนดวงยกชะตาคู่ชีวิต คู่ค้า ให้เป็นคู่สมพงษ์เกิดบุญสัมพันธ์

พระอาจารย์จุดเทียนบูชาให้ในฤกษ์

✔3. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ▸ชุดทวีฤกษ์◂ 16 เล่ม
พระอาจารย์จุดเทียนบูชาเล่มใหญ่ให้ในฤกษ์  1 เล่ม 1 ดวงชะตา
เจ้าชะตาจุดบูชาเทียนเล่มเล็กด้วยตนเอง 15 เล่ม จุดติดต่อกัน 15 วัน จะมั่งคั่งสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรือง 
( 📌แนะนำอย่างยิ่งให้บูชาชุดนี้ค่ะ)

 

เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ หรือราหูคลายดวงเทวดาให้โชค บรรจุดวงกำเนิดเจ้าชะตาไว้โดยเฉพาะบุคคลในตาว่างแห่งราศีจักร กลยันต์สาธยายธรรมคาถาล้านนาที่พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตจัดสร้างขึ้น ให้มีคุณวิเศษพันช่อง ครอบคลุมหนุนดวงชะตาได้ทุกด้านครบทุกประการ ยกดวง หนุนดวง ค้ำคูณชะตา อัญเชิญอิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งพระราหูและพระเสาร์ มาปกป้องค้ำคูณดวงชะตา ยกดวงให้สูงเด่น หนุนชะตาให้สูงสุด มีกำลังเศรษฐีมหาเศรษฐีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ลาภผล ยศศักดิ์ คู่มิตรเป็นเลิศ คู่ครองสุดประเสริฐ เด่นดีทางมหาอำนาจ เดชเดชะ เสน่ห์เมตตาบารมี ค้าขายดีมีโชคลาภ อธิษฐานสิ่งใดสมปรารถนาในสิ่งนั้นโดยไม่ผิดตกยกเว้น

กดอ่านพุทธานุภาพเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ >> 

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page