พระอาจารย์จุดเทียนบูชา เทียนมหาโสฬสมงคล และเทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล สำเร็จแก่ทุกดวงชะตาแล้วในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีฉลู เวลา 23.30 น. ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ เชิญเจ้าชะตามเทียนบูชาทุกท่านพึงน้อม พึงรับ อิทธิอำนาจแห่งมหาโสฬสสูตร แรงครู แรงอักขระคาถา ให้ปกปักรักษา คุ้มครองดลบันดาล เสริมดวงหนุนธาตุค้ำชะตา ให้เกิดเดช บารมี มหาชนะ บรรลุความประสงค์สมปรารถนาทั้งปวงเถิด

พลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ การกราวพลังงานขึ้นสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง การตั้งรากฐานความสำเร็จ “มูลฐานจักรา” พลังแห่งการเติบโต ความเจริญงอกงาม ผู้บรรลุ ความสำเร็จในการก้าวเดินทุก ๆ สถานะ คือพลังแห่งจันทร์ในกาลฤกษ์นี้

จุดจันทร์เพ็ญเกิดวันนี้ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.31 น. ตลอดวันนี้พึงรักษาใจ – กาย ไว้ในสุขสภาวะมงคล อังคารเข้าเรือนจันทร์ราศีกรกฎ จันทร์เข้าเรือนอังคารราศีพิจิก มุ่งมั่นกัดไม่ปล่อย กล้าคิด กล้าทำ กล้าสำเร็จ จิตถึงไหน กายถึงนั่น ความสำเร็จมหาสำเร็จจึงอยู่ตรงนั้น ขอเพียงตะหนักว่าสติสัมปชัญญะคือผู้ควบคุมการกระทำทางกายภาพ ผู้ฉลาดทางจิต คือผู้รู้เลือกคิดประสบการณ์ทางจิตแก่วิญญาณ ภาษาของโลกวิญญาณคือความคิด ความคิดที่เข้มข้นคือแรงจิตอธิษฐาน คิดถึงสิ่งใด เพียรอธิษฐานถึงสิ่งนั้น จนเป็นสิ่งนั้น และสิ่งนั้นจะปรากฏในชะตาชีวิตของเรา

รักษาจิตไว้ในสุขสภาวะตลอดวัน ตลอดคืน

เปิดรับความอุดมสมบูรณ์ด้วยจิตที่อุดมสมบูรณ์

เปิดรับพรมนตรามหามงคลด้วยกาย ใจ จิต อันเป็นมงคล

สุข สงบ โชคดี มั่งคั่งร่ำรวย

พุทธคุณเทียนมหาโสฬสมงคล >> https://bit.ly/3dZ7tum

พุทธคุณเทียนคู่ชีวิต >> https://bit.ly/39SMeat

จุดอางดวงชะตา
บูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวง

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna