พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
‘เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์’ (ราหูคลายดวงเทวดาให้โชค)
และ ‘เทียนคู่ชีวิตราหูโชคเทวฤทธิ์’

ในคราสปูรณมีแห่งฤกษ์
คราสจันทร์ซ้อนจันทร์

คราสยกดวงพลิกชีวิตเทวดาให้โชค
ดาวพฤหัส/มฤตยูสถิตย์กัมมะภพ จุดจอมฟ้า
เชื่อมกำลังถึงดาวพุธ ศุกร์ ราหู อาทิตย์
กลุ่มดาวศุภเคราะห์แสดงผลดีเต็มกำลังในมหาวันแห่งคราส

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
แรม ๑ ค่ำ เดือนสี่ ปีเถาะ
ณ. พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
แอ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์แห่งเขลางค์นคร

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา ให้ทุกดวงชะตาสำเร็จเต็มกำลังแห่งยันต์เทียนบูชาราหูโชคเทวฤทธิ์ (ราหูคลายดวงเทวดาให้โชค) พุทธฤทธิ์-อิทธิอำนาจแห่งเทียนบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ พึงบังเกิดผล-แสดงผล ค้ำคูณ คุ้มครอง บันดาลผล หนุนดวงเสริมชะตาให้โชคดีมั่งมี มั่งคั่งสำเร็จ สมบูรณ์ด้วยลาภผล ลาภะ มหาสมบัติ แคล้วคลาดสรรพเคราะห์ เป็นผู้เหนือคน-เหนือดวง มีมหาอำนาจ ชัยยะ มหาชนะ เกิดอำนาจจิต-ฤทธิ์แห่งใจ ทำการใดใดก็บังเกิดมหากำลัง มหาสติ มหาปัญญา ทำการ-กิจทั้งหลาย ได้สำเร็จ สมปรารถนาทุกปราการ เชิญท่านสาธุการรับมหาศุภมงคลผลทั้งหมดเถิด-

แรงคุณ-แรงครู แห่งเทียนบูชาราหูคลายดวงเทวดาให้โชค ” เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ “ พึงบันดาลอิทธิคุณ โชคลาภ ความสำเร็จ เกิดมหาคุณูปราการมหาประเสริฐอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตและดวงชะตา คิดสิ่งใดเกิดความกล้าคิด กล้าทำ กล้าสำเร็จ มีกัลยาณมิตรจิตอารีย์มากบุญญาบารมีค้ำคูณสนับสนุน คิดการใหญ่ก็สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ทำธุรกิจการใดก็ยั่งยืนรุ่งโรจน์-รุ่งเรือง เมื่อปรารถนาลาภผลสมบัติ ก็ปรากฏมหาโชค-มหาลาภ มหาศาลสมหวังตามปรารถนา ค้าที่-ขายทางสำเร็จ ทรัพย์สินเงินทองไหลหลั่งมาง่ายดายจากเทห์แห่งฟ้า-แม่ธรณี เป็นที่รักใคร่เอ็นดู-ดึงดูดใจแก่คน เทพเทวา เทวบุตรเทวดาทั้งหลาย ศัตรูเมตตาเทวดาให้คุณ พลิกดวงพลิกชีวิต กลับร้ายกลายเป็นดี ยกดวง เสริมเด่นเสริมดีให้ดี ดี ดี ดียิ่งๆ ขึ้นไป คิดหวังปรารถนาสิ่งใดบังเกิดชัยยะมหาสำเร็จ ทำได้ เป็นได้ มีได้ สำเร็จได้ทุกปราการ

– ราหู – คือพลังอำนาจอันเป็นอนันต์ ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ

เมื่ออัญเชิญราหูมาคุ้มครองดวงชะตาแล้ว ราหูจักให้คุณอย่างยิ่งใหญ่ เกิดพลังแห่งจิต-เกิดฤทธิ์แห่งใจ ให้เข้ม ข่าม ขลัง กล้าคิด กล้าทำ กล้าขอ กล้ารับ กล้าให้ กล้าแสดงเจตจำนงต่อฟ้า กล้าสำเร็จ อำนาจแห่งราหูนั้นยิ่งใหญ่สุดประมาณ เพราะราหูคือพลังอำนาจแห่งจิตใต้สำนึกที่บันทึกภูมิความรู้ ความจำ พรสวรรค์ ความเก่ง กล้า สามารถข้ามภพข้ามชาติ เมื่อเกิดแรงปรารถนาสิ่งใด อำนาจจิตจะกระตุ้นพลังใจ แผ่สนามพลังงานออกไปยึดโยงจับคู่กับโอกาสแห่งความเป็นไปได้ขนาดมหาศาลในจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีช่องว่างแห่งความเป็นไปได้นับอนันต์ มาเติมเต็มความปรารถนา ให้สำเร็จบรรลุผลได้ตามประสงค์

มหาฤกษ์-มหาปี-มหาวันโชคเทวฤทธิ์ประจำดวงชะตาพระอาจารย์กฤษฎา มหาโชค มหาลาภะ ชัยยะ ยศศักดิ์ อำนาจ ญาณ ฌาณ ตบะเดชะบารมี มหาทรัพย์สินสมบัติใดใดจากทุกชาติภพที่จะเกิดปรากฏขึ้นในกาลเหตุแห่งดวงโชคเทวฤทธิ์ประจำดวงชะตา ขอยกบุญนั้น มหาโชค มหาลาภะทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านั้น ให้เกิดปรากฏแก่เจ้าชะตาเทียนอย่างยิ่งใหญ่มหาศาล ให้ดีเหนือดี ดีเหนือดวง เคราะห์หามยามร้ายเสนียดจัญไรใดใดให้ต้องตกตายหายไปจากดวงชะตา ให้เป็นผู้เด่นดีเป็นเลิศทุกด้าน เหนือคนเหนือดวงทุกสถาน ทรัพย์สินสมบัติมหาศาลเกิดแก่ชีวิตและครอบครัว ให้มีกินไม่มีวันหมด สร้างบุญทานได้ไม่จำกัด เป็นอิสระพ้นจากพันธนาการทั้งหลาย ผ่านพ้นสรรพเคราะห์อุปสรรคทั้งปวงได้ง่ายดาย คิดการใดถูกที่ ถูกคน ถูกเวลา บังเกิดความสำเร็จ สัมฤทธิ์ สมปรารถนาได้ตามอธิษฐานอย่างง่ายดายคล่องตัวดั่งเทวบุตร เทวดาบันดาล ด้วยอำนาจอิทธิคุณสูงสุดแห่งราหูโชคเทวฤทธิ์

❛ ความเชื่อของเรา สร้างความจริงของเส้นทางดวงชะตาของเรา ❜

” ความเชื่อ “ คือตัวเชื่อมสรรพสิ่งที่สั่นพ้องเสมอกัน ให้ปรากฏผลได้ด้วยฤทธิ์แห่งใจ
” ความวางใจ ” คือพลังแห่งการเสกสร้างปาฏิหาริย์ทั้งหมดให้สำเร็จ สัมฤทธิผล สมปรารถนา

มั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จมหาสำเร็จ

สุขสันติ ทุกมื้อทุกวาร
🙏🙏🙏


เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์
(ราหูคลายดวงเทวดาให้โชค)

เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ หรือราหูคลายดวงเทวดาให้โชค บรรจุดวงกำเนิดเจ้าชะตาไว้โดยเฉพาะบุคคลในตาว่างแห่งราศีจักร กลยันต์สาธยายธรรมคาถาล้านนาที่พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตจัดสร้างขึ้น ให้มีคุณวิเศษพันช่อง ครอบคลุมหนุนดวงชะตาได้ทุกด้านครบทุกประการ ยกดวง หนุนดวง ค้ำคูณชะตา อัญเชิญอิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งพระราหูและพระเสาร์ มาปกป้องค้ำคูณดวงชะตา ยกดวงให้สูงเด่น หนุนชะตาให้สูงสุด มีกำลังเศรษฐีมหาเศรษฐีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ลาภผล ยศศักดิ์ คู่มิตรเป็นเลิศ คู่ครองสุดประเสริฐ เด่นดีทางมหาอำนาจ เดชเดชะ เสน่ห์เมตตาบารมี ค้าขายดีมีโชคลาภ อธิษฐานสิ่งใดสมปรารถนาในสิ่งนั้นโดยไม่ผิดตกยกเว้น

บูชาฤกษ์เดือนเมษายน

•อมาวสีแห่งฤกษ์ •
พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์จุดเทียนเทวดาล้านนา

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567
ขึ้น 1 ค่ำ เดือนห้า ปีมะโรง

พระอาจารย์จุดบูชาเทียน
เทียนเทวดาล้านนา ❛นวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜
และ ❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
เทียนเทวดาล้านนา
สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง สืบชะตา
อัญเชิญบุญญานุภาพ-โชคลาภ-ความมั่งคั่งรุ่งเรืองนานัปการเข้ามาสู่ชะตาชีวิต

กดอ่านพุทธนุภาพแห่งเทียน ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ 
Line︙@namotasa (แอดมิน » คุณหมิง)

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
LINE : @namotasa  
(แอดมิน : คุณหมิง)

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa