พระอาจารย์จุดเทียนบูชา ” เทียนมหาอุปคุต ” ให้ทุกดวงชะตาสำเร็จแล้วในคืนแห่งคราส ” วิสาขปูรณมีบูชา ” วันพุธปุดเป็ง
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ 

อักขระพระเวทย์แห่งยันต์เทียนมหาอุปคุต ชนะมารบันดาลทรัพย์ ประสิทธิ์วิทยาอาคมแห่งพระยันต์เทียนไว้ซึ่งพุทธอำนาจ และแรงครูบาอาจารย์ เพื่อช่วยหนุนอำนาจจิต เสริมฤทธิ์อำนาจใจ ให้ชนะพญามารที่แฝงอยู่ในใจ เกิดพลังอำนาจเหนือกลัว เหนืออุปสรรค ชนะปัญหาทั้งปวง นำทางดวงจิตแห่งผู้บูชาเทียนให้เข้าถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งจิตวิญญาณภายในและยกขึ้นสู่คลื่นความถี่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระมหาอุปคุตเจ้า ผู้เจริญในภาวนา ฌานสมาบัติขั้นเอกอุ เป็นผู้รู้แจ้ง ผู้เห็นแจ้ง มีฤทธิ์อำนาจดลบันดาลเสกสร้างสรพสิ่งให้สำเร็จ สมปรารถนา ให้ทุกดวงจิตจำได้ หมายรู้ได้..ว่าอำนาจแห่งพระอุปคุตเถระนี้ สถิตอยู่กลางแก่นดวงจิตทุกดวง ที่ศักดิ์สิทธิ์และประภัสสรมาอยู่แล้วแต่เริ่มต้น

พลังงานมากมาย หลากไหลหลั่งลงมาอย่างท่วมท้นในคืนปูรณมีแห่งคราส ที่มีเหตุพ้องจองให้ตรงกับทั้งวันอันสำคัญและปรากฏการณ์สำคัญของฟ้า ตลอดวันแห่งคราสดวงอาทิตย์ปรากฏรัศมีทรงกลดสองชั้นทั่วทั้งแผ่นฟ้า ช่วงเกิดคราสกลุ่มสมาธิทั่วโลกหลากศาสนา หลากลัทธิพร้อมใจเจริญสติ ภาวนาสมาธิพร้อม ๆ กัน ส่งพลังงานอันดีงามสู่เบื้องบน และเบื้องล่าง ย้อนไปในอดีตนับพันปี พระพุทธองค์ก็กำลังเจริญสติ เจริญภาวนา เจริญสมาธิ จนกระทั่งบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในวันนี้เช่นกัน

เรากำลังเปลี่ยนยุคจาก Age of Darkness ไปสู่ ​​Age of Truth สภาวะปั่นป่วนของพลังงานอาจทำให้พลังงานระดับต่ำ ๆ หรือมุมมืดในจิตลอยขึ้นมา ทั้งอารมณ์ ความคิด ความอยาก การตัดสินวิพากษ์ผู้อื่น รวมถึง ” ความติดดี ถือดี ” ทุกครั้งที่สิ่งเหล่านี้ลอยขึ้นมาเหนือจิต จงเฝ้าดูมันจนมันสลายไป อย่าไปให้พลังแก่มัน ดำรงใจไว้กับความเบิกบานกับทุกสถานการณ์ คนเหนือกรรม ไม่ใช่เขาหนีกรรม แต่เขามองมันอย่างเข้าใจและเลือกแก้ไขทุกสถานะกรรมด้วยความสร้างสรรค์และเบิกบาน ในร่างกายของเรามีเซลล์นับเป็นล้าน ๆๆๆๆๆๆ เซลล์ และเซลล์ทุกเซลล์มีจิตวิญญาณเป็นของตนเอง มีอำนาจในการรักษาตัวรอดอยู่อย่างสมบูรณ์ นั่นหมายความว่า..ในกายของเรามีพลังแห่งการเสกสร้างอยู่อย่างนับอนันต์ !! อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้พลังจิตแบบไหนขับเคลื่อน !!

จงเลือกชะตากรรมของตนเอง
ด้วยการส่งพลังความคิดอันยิ่งยวด
ไปที่สิ่งที่ปรารถนาเท่านั้น
ภาวนา ทำสมาธิ เชื่อมจิตวิญญาณไว้กับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง
เปลี่ยนเสียงบ่น หน่าย ท้อถอย ให้เป็นเสียงอันทรงพลังแห่งคำอธิษฐานที่เข้มข้น

ปรารถนาสิ่งใด เพิ่มพลังงานเข้าไปที่สิ่งนั้น
มาให้ถึง…แล้วจะเข้าใจ
ว่าปาฏิหาริย์ทั้งปวงนั้น.. อยู่ใกล้ๆ แต่หัวใจเต้น

เมตตา สันติสุข เบิกบาน ทุกมื้อทุกวาร
สาธุการในทุกบุญญาณฌานบารมี

พุทธคุณเทียนมหาอุปคุต >> https://bit.ly/3hWqL84

จุดอางดวงชะตา
บูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวง

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna