แจ้งบูชาฤกษ์ “เทียนมหาอุปคุต”
เทียนชนะมาร บันดาลทรัพย์ มีกินไม่มีหมด
ฤกษ์แห่งคราสวันวิสาขปูรณมีบูชา
ตรงกับวันพุธ ” ปุดเป็ง “ คืนวันอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนา
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู
เวลา 23.30 น.
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

 • มหาฤกษ์มหาศุภมงคล ฤกษ์แห่งคราสวันวิสาขปูรณมีบูชา วันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันพุธ ” ปุดเป็ง ” คืนวันอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนา ซึ่งปีนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งนี้ครั้งเดียว
 • ตื่นเช้าภาวนา ทำสมาธิ ใส่บาตร ทำบุญ รักษากายใจให้เบิกบาน มีสติ รู้เนื้อ รู้ตัว ประคองจิตให้อยู่ในรอบรั้วธรรมแห่งพระพุทธองค์ ที่ท่านไม่ได้สอนอะไรให้เรายากไปกว่า รู้หนอเลย รักก็รู้ โกรธก็รู้ กลัวก็รู้ เพราะท่านรู้ว่าสิ่งใดใด อารมณ์ใดใดก็ตามที่เมื่อเราเอาจิตเข้าไปจับจ้องจดจ่อ พลังงานนั้นมันจะสลายไป จนเกิดช่องว่างอันสงบขึ้นในมวลพลังงานของเรา ให้สิ่งดีงาม พลังงานศักดิ์สิทธิ์ไหลหลั่งเข้ามาเติมเต็มช่องว่างๆ อันสงบ และเบิกบานนั้น เราจึงกลายเป็นกลุ่มก้อนพลังงานแห่งความตื่นรู้และเบิกบานอันเข้มข้นนั้น
 • 15.47 น. เริ่มปรากฏคราสที่ขอบฟ้าด้านตะวันออก ( ประเทศไทย ) อาทิตย์ จันทร์ โลก โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกัน เกิดการรวมพลังงานกันอย่างเข้มข้น พลังงานฟ้าเบื้องบนเป็นอย่างไร พลังงานเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้น ครูบาอาจารย์ผู้รู้ธรรม รู้เวทย์ รู้วิชา จึงใช้นาทีแห่งฤกษ์นี้ รวมจิตภาวนา เจริญสมาธิ ปลุกเสกเลขยันต์ ปลุกพันคาถา เพื่อเสริมความศักดิ์สิทธิ์เข้าเนื้อ เข้าตัว เข้าจิตวิญญาณ เข้าสรรพเครื่องรางวัตถุธาตุกายสิทธิ์ ให้ซึมซับรับมวลประจุไฟฟ้าของพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์กักเก็บไว้
 • 19.52 น. ดวงจันทร์เข้าสู่เงามัวเต็มดวง ฟ้ารวมพลังรวมธาตุยิ่งใหญ่ขนาดนั้น เราก็ต้องเจริญภาวนา ทำสมาธิ และอธิษฐานสิ รออะไร? นี่คือความลับฟ้าว่าอธิษฐานตอนไหน เวลาไหน จะสำเร็จจะย่นย่อระยะเวลาทั้งปวงได้ โดยเฉพาะคืนนี้เป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธองค์ พลังงานอันเข้มข้นแห่งการตื่นรู้และเบิกบานยิ่งเข้มข้น หลอมรวมตัวเองเข้ากับพลังงานนั้น เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้น เพราะอดีต ปัจจุบัน อนาคตนั้นเกิดอยู่ เป็นอยู่ ดำรงอยู่พร้อมกัน !!! เชิญนั่งสมาธิเบิกบานและตื่นรู้ไปพร้อมกับพระพุทธองค์
 • 23.30 น. พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา ” เทียนมหาอุปคุต ” ในคืนวันพุธเพ็ญ วันปุดเป็งอันศักดิ์สิทธิของชาวล้านนา ที่พระมหาอุปคุตอรหันต์เจ้า จะออกนิโรธสมาบัติมาโปรดสรรพสัตว์ แม้ผู้ใดจุดเทียนบูชา เจริญสติ ภาวนา ทำสมาธิ ถวายเป็นมหากุศลทาน จะเกิดมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ อธิษฐานสิ่งใดพระอุปคุตจะบันดาลให้สำเร็จ สมปรารถนา อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวย หมดทุกข์พ้นภัยได้ตามอธิษฐานทุกปราการ
  ปีนี้ คือเพ็ญวันพุธ” ปุดเป็ง ” มีเพียงวันเดียว วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

มหาฤกษ์นี้ควรบูชาเทียนเป็นมหาทาน ให้คนในครอบครัว บุตร บริวารหว่านเครือ
และคู่ชีวิต คู่ค้า คู่ความ เพื่อความเจริญศรีเจริญสุข

เทียนมหาอุปคุต

ชนะมาร บันดาลทรัพย์ มีกินไม่มีหมด

เทียนมหาอุปคุต มีพุทธานุภาพเด่นดีทางชนะมารบันดาลลาภผล โภคทรัพย์ มหาสมบัติ อุปเท่ห์ดั่งการได้ถวายทานแก่พระอรหันต์เจ้า ผู้ออกจากนิโรธสมาบัติ จึงเกิดอานิสงส์สูงมาก บันดาลผลแห่งอธิษฐานให้ปรากฏได้ทันที !! จุดบูชาในวันเพ็ญ 15 ค่ำ ตรงกับวันพุธ จึงเรียกว่า ” วันพุธเพ็ญ ” หรือ ” วันปุดเป็ง ” อำนาจแห่งนิโรธสมาบัติมีอานุภาพสูงส่ง ครอบคลุมไปถึงทุกภูมิภพ เพียงกำหนดจิตระลึกถึงพระมหาอุปคุตเถระเจ้าเท่านั้น

มนตราพระเวทย์วิทยาคมแห่งพุทธะนั้น คือการกระตุ้นอำนาจจิต หนุนพลังจิตที่มีฤทธิ์มีอำนาจอยู่แล้วของจิตเดิมแท้นั้น ให้แสดงฤทธิ์ แสดงผล ให้แรงแห่งปรารถนาปรากฏ ความข่ามขลังอย่างเอกอุของเทียนมหาอุปคุตนี้ท่านจดจารจารึกเอาไว้ว่า แม้ปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นคหบดีมหาเศรษฐี ชนะความ ชนะศึก ชนะมาร ท่านให้กำหนดจิตอธิษฐานบารมี จุดเทียนบูชาทุกวันพุธเที่ยงคืน ให้ครบ 7 คาบ 7 เล่ม 7 วัน 7 คืน ก็จักสำเร็จปรารถนานั้นได้ดั่งสร้างทานบารมีกับพระมหาอุปคุตเจ้า ฤกษ์ดีวันแรงมีอำนาจมากที่สุดก็คือ ” วันปุดเป็ง ” วันพุธเดือนเพ็ญ 15 ค่ำ

อานิสงส์การบูชาเทียนมหาอุปคุต จะเป็นสิริมงคลชุ่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งล้นเหลือร่ำรวย ด้วยลาภสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ป้องกันภัยพิบัติ พาแคล้วคลาดจากอันตราย และอุบัติเหตุทั้งปวง  เป็นผู้ชนะมาร ชนะศึกศัตรูทั้ง 10 ทิศ  มีอำนาจวาสนา บารมี สง่าราศี ไม่มีใครข่มได้ ได้รับความเมตตาศรัทธาค้ำคูณเกื้อหนุนจากคนทั้งหลาย จะเป็นผู้มีกินไม่มีวันหมด มีโชคลาภเข้ามาตลอดดั่งพระอุปคุตผู้มีภัตราหารลาภผลมิเคยหมดบาตร

ยันต์เทียนมหาอุปคุตลูกนี้ปริวรรตขึ้นจากคัมภีร์โลกบัญญัติ สาธยายอิทธิฤทธานุภาพของพระอุปคุตอรหันต์ไว้อย่างเอกอุ ผู้ทรงฌานสมาบัติจำศีลภาวนาอยู่ใต้มหาสมุทร เนรมิตปราสาทแก้วอยู่สะดือทะเล ท่านมีฤทธิ์มากทั้งทางปราบมาร เหนือมาร ชนะมาร และเสกสร้างดลบันดาลโชคลาภทรัพย์สมบัติ ด้วยเป็นอรหันต์เจ้าผู้ทรงอภิญญาสูงในฌานนิโรธสมาบัติ แม้ผู้ใดได้ถวายทานแด่ท่านหลังออกจากนิโรธสมาบัติจะเกิดมหาอานิสงส์ผลบุญมหาศาล เปลี่ยนภพยกภูมิได้บัดเดี๋ยวนั้นทันทีทันใด ยาจกจะยกขึ้นเป็นมหาเศรษฐี คนไม่มีจะมีกินมีใช้ไม่มีวันหมด ไม่รู้จักอดอยากยากจนอีกเลยในทุกภพทุกภูมิ แม้ขอพรใดๆ ก็จะสำเร็จสมปรารถนาได้ตามนั้นทุกปราการ

พระอุปคุตเถระท่านจะขึ้นมาโปรดสรรพสัตว์ทุกคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ จึงเรียกขานว่า ” วันพุธเพ็ญ ” หรือ ” วันปุดเป็ง “ ประเพณีเก่าแก่ของล้านนาจึงกำหนดเป็นวันตักบาตรเที่ยงคืน โดยมีความศรัทธาว่าจะบังเกิดบุญกุศลใหญ่หลวง หนุนนำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยรุ่งเรืองเกิดโชคลาภ เป็นสิริมงคล หมดเคราะห์ปลอดภัยชนะอุปสรรค เหนือมารผจญได้ทั้งปวง ซึ่งวันพุธเพ็ญนี้บางปีอาจมีครั้งเดียว หรืออาจจะไม่มีเลย

คัมภีร์โลกบัญญัติล้านนาบันทึกตำนานพระอุปคุตเถระไว้ว่า ท่านเป็นบุตรอันเกิดจากพระพุทธองค์เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มาก คอยดูแลรักษาพระธาตุ และพระศาสนา มิให้มารมากล้ำกรายรุกล้ำทำลาย จึงเกิดประเพณีอัญเชิญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำมาปกป้องงานบุญต่างๆ มีอิทธิอำนาจควบคุมน้ำและฟ้า-ฝน ห้ามมาร สลายอุปสรรคปัญหาทั้งปวง เป็นผู้บันดาลโชคลาภ ทรัพย์สินมหาสมบัติ ความสำเร็จสมปรารถนาตามอธิษฐานแก่ผู้สร้างทานบารมี

อักขระพระเวทย์แห่งยันต์เทียนมหาอุปคุต ชนะมารบันดาลทรัพย์ ประสิทธิ์วิทยาอาคมแห่งพระยันต์เทียนไว้ซึ่งพุทธอำนาจ และแรงครูบาอาจารย์ เพื่อช่วยหนุนอำนาจจิต เสริมฤทธิ์อำนาจใจ ให้ชนะพญามารที่แฝงอยู่ในใจ เกิดพลังอำนาจเหนือกลัว เหนืออุปสรรค ชนะปัญหาทั้งปวง นำทางดวงจิตแห่งผู้บูชาเทียนให้เข้าถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งจิตวิญญาณภายในและยกขึ้นสู่คลื่นความถี่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระมหาอุปคุตเจ้า ผู้เจริญในภาวนา ฌานสมาบัติขั้นเอกอุ เป็นผู้รู้แจ้ง ผู้เห็นแจ้ง มีฤทธิ์อำนาจดลบันดาลเสกสร้างสรรพสิ่งให้สำเร็จ สมปรารถนา ให้ทุกดวงจิตจำได้ หมายรู้ได้..ว่าอำนาจแห่งพระอุปคุตเถระนี้ สถิตย์อยู่กลางแก่นดวงจิตทุกดวง ที่ศักดิ์สิทธิ์และประภัสสรมาแต่เริ่มต้น

ผู้จุดเทียนบูชามหาอุปคุต ก็เปรียบดั่งได้ตั้งอธิษฐานจิต ถวายภาวนา สมาธิเป็นมหาทานแก่พระอุปคุตอรหันต์เจ้า

 • เมื่อปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวย ย่อมได้มาซึ่งความร่ำรวยมั่งคั่งอันล้นเหลือ
 • เมื่อปรารถนาความสำเร็จ ย่อมได้มาซึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างประมาณมิได้
 • เมื่อปรารถนาชัยชนะต่ออุปสรรคปัญหา สรรพปัญหาอุปสรรคนั้นย่อมสูญ ย่อมสลายไปโดยพลัน
 • เมื่อปรารถนาลาภผลยศศักดิ์ ยศศักดิ์ สมบัติ ลาภผล ก็ย่อมปรากฏ
 • เมื่อปรารถนาในเงินทอง สมบัติ ข้าวของ ย่อมได้ข้าวของ เงินทอง สมบัติอยู่เบื้องหน้า
 • แม้ปรารถนาซึ่งพุทธภูมิ เส้นทางสว่างแห่งพุทธะก็จะเจิดจ้าปรากฏอยู่

ด้วยแรงอธิษฐาน แห่งทานบารมีต่อพระอุปคุตอรหันต์เจ้า ผู้สำเร็จนิโรธสมาบัตินั้น คืออานิสงส์อันสูงยิ่ง อันจะบันดาลซึ่งความสำเร็จ สมปรารถนาตามอธิษฐานได้ทุกปราการ

พระคาถาบูชา

จิตติ จิตติ ริตติ ริตติ มิตติ มิตติ เอหิ มะมะ

ปะทุมะ พุทโธ นานา ปารมีสัมปัณโน อิติปิ โส ภะคะวา

มะอะอุเมตตา จะ มหาราชา สัพพะสะเนหา จะ ปูชิตา

สัพพะสุขัง มหาลาภัง สัพพะโกธัง วินัสสันติ อะหัง วันทามิ สัพพะทา

( สวด ๗ จบ หรือเท่าอายุของผู้บูชา บวกหนึ่ง )

 

LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna