ความลับของปาฏิหาริย์

วิบากกรรมใช้สมองซีกขวาเป็นทางผ่าน
ถ้าเป็นพลังงานด้านบวก
ก็จะส่งออกมาในด้านของความรู้สึกดีดี
ความเชื่อมั่น ความศรัทธา พรสวรรค์
การมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์

  • หากส่งออกมาในรูปของพลังงานด้านลบ ก็จะแสดงออกด้านของ ความกลัว เกลียด กังวล อิจฉา อาฆาต ไม่มั่นใจไม่เชื่อใจ สมองซีกขวาคือส่วนของจิตใต้สำนึก จิตไร้สำนึก สัญชาติญาณ การหยั่งรู้ การกำหนดสติจะเกิดขึ้นที่สมองซีกขวา

  • สมองซีกขวาไม่เข้าใจเวลา จะรู้แค่ปัจจุบันเท่านั้น การภาวนา อธิษฐาน หรือสวดมนต์ บริกรรมจึงเป็นการกำหนดสติให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่คิดถึงอดีตไม่กังวลอนาคต จิตจดจ่อเพียงเดี๋ยวนี้เท่านั้น คุรุครูอาจารย์ท่านจึงย้ำหนักหนาว่า..พึงหมั่นเจริญสติ ภาวนาสาธยายมนต์ ปลุกฤทธิ์เครื่องรางมงคล วัตถุธาตุกายสิทธิ์ เพื่อให้จิตใต้สำนึกเปิดก่อนเชื่อมจิตกับแรงครู แล้วจึงอธิษฐาน ส่งความปรารถนาอันแรงกล้าขึ้นไปเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง

  • เริ่มที่เจริญสติ อันประกอปด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างเต็มกำลัง เชื่อในอิทธิอำนาจแห่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ยิ่งเข้มข้นทรงพลังมากเท่าไหร่ ความปรารถนาแห่งคำอธิษฐานที่ส่งออกไปนั้นย่อมปรากฏได้ด้วยฤทธิ์แห่งใจเร็วไวทันตา !!

พลังงานศักดิ์สิทธิ์คือคลื่นแห่งความว่าง
ความว่าง..คือพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์
เมื่อจิตสงบอยู่ในภาวนา สมาธิ
จึงเข้าถึงความว่างของพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์
อันเป็นจุดพลังอำนาจ..แห่งความเป็นไปได้ทั้งปวง

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page