เทียนปฐมกัปป์คำ
เทียนทองคำ 3 ศอก 5 คืบ

พระอาจารย์สร้างเทียนชะตาจุดบูชาให้ 6 ฤกษ์ติดต่อกัน นับตั้งแต่ฤกษ์แรกเดือนกรกฏาคม ถึงฤกษ์ที่ 6 เดือนธันวาคม 2564 นี้ ( เดือนละ 1 ฤกษ์ ) เพื่อค้ำคูณยกดวงเสริมชะตาให้เป็นกำลังอันพิเศษแห่งเทียนทองคำ ” เทียนปฐมกัปป์คำ “ ยันต์เทียนพุทธานุภาพชั้นสูงสุดของล้านนา ท่านสะดวกฤกษ์ใดให้เลือกบูชาฤกษ์นั้น หรือประสงค์บูชาฤกษ์ครบทั้ง 6 ฤกษ์ ก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐานและปฏิบัติบูชาอย่างยิ่งยวดเถิด ก็จะเกิดมหาผลอันประเสริฐ

วิชาเทียนล้านนา คือการอาราธนาคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพุทธะมาปกปักรักษาคุ้มครอง อาราธนาแรงคุณ แรงครู มาเสริมพลังจิตพลังใจให้ฮึกเหิมมีกำลังเหนือกว่าดวงชะตาเดิม อำนาจจิตที่แก่กล้านั้นเสกสร้างเนรมิตทุกสรรพสิ่งได้ฉันใด อักขระคาถามหายันต์ที่พระอาจารย์จรด จดจารลงยันต์เทียนทองคำ ปฐมกัปป์คำ ทุกๆ ผืน ก็ปรากฏความสำเร็จสมปรารถนาได้ฉันนั้น อันพลังที่แฝงอยู่ในเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์นี้ คือการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้ปรากฏขึ้นได้ เพราะไขของผึ้งนี้โบราณถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์มีพลังงานเหนือโลก ผึ้งตัวน้อยมีปีกเล็กกว่าตัวมากจนเหลือเชื่อว่าจะบินสูงขึ้นได้ แต่ผึ้งก็ใช้แรงอำนาจแห่งความมานะ กระพือปีกด้วยความถี่สูงสุด จนลอยตัวขึ้นได้ คลื่นความถี่ที่ผึ้งโหมกระพือมีความถี่เดียวกับคลื่นจักรวาล หรือคลื่นความถี่ของพระเจ้า ผึ้งสามารถเชื่อมต่อพลังงานและสื่อสารกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์อันเป็นแรงสากลได้ จับคลื่นแม่เหล็กแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้ เกสรน้ำหวานแม้ไกลเพียงใด ผึ้งก็ไปถึงได้ และเผยแผ่แพร่พันธ์ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งล้นเหลือแก่โลกอย่างไม่สิ้นสุด พลังงานเป็นสิ่งอันไม่สิ้นสูญ
ไขผึ้งแห่งเทียนบูชาจึงปรากฏซึ่งพลังงานเหนือโลก อำนาจแห่งความเป็นไปได้ทั้งปวง และความอุดมสมบูรณ์ของผึ้งสถิตอยู่ เป็นความเชื่อมานับพันปีว่า.. ผึ้งคือผู้ส่งสารไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะคลื่นความถี่ของผึ้งเป็นหนึ่งเดียวกับคลื่นจักรวาล

เรื่องของไสยศาสตร์ ก็คือการทำให้เหมือนอำนาจเดิมจากธรรมชาติ ดึงพลังงานสถิตจากธรรมชาติมาใช้ เสริมพลังจิตให้แกร่งกล้าด้วยแรงคุณ แรงครู แรงอักขระ พระเวทย์คาถา แรงจิต แรงอธิษฐานแห่งครูบาอาจารย์ผู้สร้างเสก ที่บรรจุไว้ในวัตถุธาตุศักดิ์สิทธิ์ เข้าไปปลุกธาตุรู้ อันมีอำนาจสูงสุดของเจ้าของผู้บูชาให้ตื่น จิตรู้ หรือธาตุรู้นี้เองที่ดลบันดาลปาฏิหาริย์ คือผู้คุมดวงชะตา ผู้เปลี่ยนชะตาชีวิต เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี ยกชะตาให้เป็นคนเหนือดวง ดั่งที่พระอาจารย์บอกเสมอว่า เทียนบูชา วัตถุธาตุกายสิทธิ์ทั้งปวงที่ท่านสร้างเสกให้ใช้นั้น เป็นเพียงผู้ปลุกธาตุรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าของ ให้ทำในสิ่งที่ควรทำ ให้คิดในสิ่งที่ควรคิด เพื่อดึงดูดเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาปรารถนา เมื่อเขาปรารถนาดวงชะตาที่ดีกว่าเดิม สูงส่งกว่าเดิม เมื่อเขาคิด นึก ปรารถนา เขาก็ย่อมได้สิ่งนั้นอย่างไม่มีข้อยกเว้น ” 

เทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ หลอมรวมกับพุทธอำนาจแห่งยันต์เทียนบูชา จารอักขระยันต์อักษรธรรมด้วยหมึกผงลบเบญจวิเศษ อันมีผงปถมัง, ผลอิธิเจ, ผงตรีนิสิงเห, ผงหาลาภ, และผงพุทธคุณ ประสิทธิ์แรงจิตอธิษฐานอันประเสริฐอย่างยอดยิ่งแห่งยันต์ปฐมกัปป์คำ พระยันต์อันประเสริฐ กล่าวถึงฤทธิ์อำนาจอันประมาณไม่ได้แห่งปฐมกัปป์ ที่ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ มีอำนาจทางจิตอันสูงสุด มีความดีงามพรั่งพร้อม เป็นความสว่างไสว บริสุทธิ์ประภัสสร ปราศจากมลทินแห่งกรรมวิบากใดใด คือพุทธอำนาจอันสูงสุดแห่งเทียนทองคำ เทียนปฐมกัปป์คำ ที่ครูบาอาจารย์ปริวรรตติเสกสร้าง บรรจุอาคม เวทย์วิชาบรรยายอักขระคาถาอักษรธรรมแห่งปฐมกัปป์ไว้ ปิดผนึกเส้นผมแห่งกายธาตุของเจ้าชะตาเทียนลงตาว่างอันสำคัญแห่งพระยันต์ จุดบูชารวมธาตุทั้งปวงหลอมกับทองคำบริสุทธิ์และเตโชธาตุแห่งเทียนบูชา ส่งความปรารถนา คำอธิษฐาน ให้เจ้าชะตาเทียนได้เข้าถึงธาตุรู้อันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีแต่ความสุขอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่งล้นเหลือ ความเป็นไปได้อันไม่สิ้นสุด คิดสิ่งใดก็เป็นไปได้ ทำสิ่งใดก็สำเร็จ ดวงจิตมีฤทธิ์มีอำนาจอันสมบูรณ์ดั่งเช่นจิตเดิมแท้แห่งปฐมกัปป์

” เทียนปฐมกัปป์คำ “
เทียนทองคำสูง 3 ศอก 5 คืบ จุดวันละ 1 ข้อ จุดบูชาติดต่อกัน 15 วันจึงสำเร็จ

6 ฤกษ์ บูชาเทียนทองคำ ” เทียนปฐมกัปป์คำ “

แจ้งบูชาฤกษ์ 👉 LINE : @namotasa

>> พุทธานุภาพแห่งเทียนปฐมกัปป์คำ 

กำหนดการฤกษ์ทั้ง 6

ฤกษ์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม

 • วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำเดือนแปดหลัง ปีฉลู
 • จุดบูชาเทียนสำเร็จครบ 15 วัน
 • วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 แรม 14 ค่ำเดือนแปดหลัง ปีฉลู

ฤกษ์ที่ 2 เดือนสิงหาคม

 • วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ขึ้น 1 ค่ำเดือนเก้า ปีฉลู
 • จุดบูชาเทียนสำเร็จครบ 15 วัน
 • วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำเดือนเดือนเก้า ปีฉลู

ฤกษ์ที่ 3 เดือนกันยายน

 • วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ขึ้น 1 ค่ำเดือนสิบ ปีฉลู
 • จุดบูชาเทียนสำเร็จครบ 15 วัน
 • วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ขึ้น 15 ค่ำเดือนสิบ ปีฉลู

ฤกษ์ที่ 4 เดือนตุลาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู
 • จุดบูชาเทียนสำเร็จครบ 15 วัน
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู

ฤกษ์ที่ 5 พฤศจิกายน

 • วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู
 • จุดบูชาเทียนสำเร็จครบ 15 วัน
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู

ฤกษ์ที่ 6 ธันวาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู
 • จุดบูชาเทียนสำเร็จครบ 15 วัน
 • วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู

ยันต์เทียนปฐมกัปป์คำนี้อาราธนาคุณบารมีอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าแห่งทุกภัทรกัปป์สังสารวัฏ อันหาที่สุดและจุดเริ่มต้นมิได้ มีพุทธอำนาจสูงสุดแห่งยันต์เทียนล้านนา อิทธิอำนาจแห่งอักขระธรรมอันวิเศษมีอานุภาพสูงสุดในยันตราธรรมคาถาที่มุ่งภาวนาเสกสร้างให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์ แม้ชะตาตกก็จะยกให้สูงขึ้นมาได้ กลับชะตาให้พลิกฟื้นขึ้นมาดีอย่างสูงสุดได้ ด้วยแรงครูแรงอักขระเลขยันต์ แรงสัจจะอธิษฐานบารมีและเพียรภาวนา แม้ผู้ใดจุดบูชาสำเร็จตามสัจจะอธิษฐาน จะถึงด้วยบารมีประสบชัยยะ อำนาจ เดชะ บารมีครบทุกสารทิศ จะบรรลุความสำเร็จปรารถนา เหนือดวงเหนือคน เหนือคราสชนะเคราะห์ ประสงค์สิ่งใดบรรลุความสำเร็จ บันดาลความเป็นไปได้ได้โดยสมบูรณ์ทุกปราการ

ท่านผู้ประสงค์บูชาฤกษ์ ” เทียนทองคำ ปฐมกัปป์คำ “ ให้เลือกฤกษ์ที่ท่านประสงค์บูชาฤกษ์ หรือเลือกได้ทั้ง 6 ฤกษ์ และให้ถอนเส้นผม 9 เส้นส่งให้พระอาจารย์ปลุกเสกเรียกธาตุขานนามประสิทธิ์เส้นผมปิดลงกลยันต์แห่งพระยันต์เทียน พร้อมแจ้งนามชาตา ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด (ถ้าทราบ) และเขียนคำอธิษฐานที่ต้องการให้จารบรรจุในเล่มเทียนด้วยลายมือบรรจง

แจ้งบูชาฤกษ์ได้ ที่นี่ >> LINE : @namotasa

พลานุภาพเทียนปฐมกัปป์คำ

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa