จุดเทียนบูชาวันปูรณมี เทียนหัวใจปฐมกัปป์คำ

• ฤกษ์พิเศษ จุดเทียนบูชาวันปูรณมี •
เทียนหัวใจปฐมกัปป์

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ

วันขอพรพระจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
อำนาจจันทร์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ความเพิ่มพูนล้นเหลือ

พระจันทร์เพ็ญเดือนกันยายน เป็นจันทร์เพ็ญแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความเพิ่มพูนล้นเหลือ เหลือกินเหลือเก็บ ปรากฏขึ้นหลังวันศารทวิษุวัตวันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนฤดูกาลของโลกและจักรวาล ดวงจันทร์ พระจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่และสว่างมากจะขึ้นหลังพระอาทิตย์ตกไม่นาน และสาดส่องแสงอยู่บนฟ้ายาวนานกว่าปรกติ ให้เวลาแห่งแสงยาวนานขึ้นในฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลอันหมายถึง *ความขยัน ความมั่งคั่ง เพิ่มพูน อุดมสมบูรณ์ ล้นเหลือกินล้นเหลือเก็บ* ตะวันตกเรียกพระจันทร์เดือนกันยายนว่า Harvest Moon พลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ความกตัญญูและการขอพร // ชาวฮินดูถือเป็นวันปูร์นิมาทิฐิ เป็นมหาฤกษ์มหาวันมงคลอย่างยิ่ง สงวนไว้สำหรับการบูชาอันพิเศษที่สุด และกิจกรรมทางจิตวิญญาณชั้นสูงสุดเท่านั้น การบูชาใดใดในวันนี้เชื่อว่า.. จะนำความมั่งคั่งโชคดี ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้บูชา // ชาวจีนถือเป็นวันสำคัญยิ่งใหญ่รองจากตรุษจีนปีใหม่เลยทีเดียว เรียกว่า”วันไหว้พระจันทร์” วันขอพรพระจันทร์อันจะนำมาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุข รักใคร่กลมเกลียว สามัคคี และความกตัญญูต่อฟ้า-ดิน และบรรพบุรุษ // ชาวล้านนาถือเป็น “ประเพณีสิบสองเป็ง” การทำบุญในวันเพ็ญเดือนสิบสอง คนล้านนาเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ยมบาล ปล่อยเปรต ปล่อยผี ออกจากนรก ที่ไม่เคยได้รับส่วนบุญกุศุลก็จะมารับได้ในวันนี้ บุญใดใดอันเกิดในวันนี้จึงมีสรรพคลื่นจิตวิญญานทุกชั้นภูมิรอรับมาก จึงเป็นบุญบารมีอันสูงส่ง.

ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณนั้นเชื่อว่า.. วันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันเปิดประตูมิติ ภพภูมิ การเชื่อมต่อขอพรอัญเชิญพลังอำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงเข้าเนื้อเข้าตัวในวันนี้ จะนำพาความมั่งคั่ง ร่ำรวย สำเร็จให้ปรากฏแก่ชะตาชีวิต โอปปาติกะชั้นเทวบุตรเทวดาจะมาอนุโมทนาบุญแก่ผู้สำเร็จในบุญ และจะมอบความสมปรารถนาให้แก่ทุกคำอธิษฐาน วิญญาณระดับต่ำจะมารอรับพลังบุญกุศล อันเป็นมหาทานยิ่งใหญ่แก่ผู้สำเร็จในบุญ

พลังงานฟ้าในวันเพ็ญปูรณมีนี้ พระจันทร์เพ็ญมีกำลังเป็นมหาจักรพลังงานอำนาจมากที่ราศีเมษได้กำลังจากดาวพฤหัสดวงดาวแห่งมหาปัญญา ความมั่งคั่ง ร่ำรวย สำเร็จ เข้าสถิตย์ภพการเงิน เป็นสองแก่จันทร์ และกุมลัคนาดวงเมืองประเทศไทยด้วย(โหราศาสตร์สากล) แสดงพลังมหามงคลสูงสุด ดาวเสาร์ครูกรรมใหญ่ลอยเข้าวินาศยภพเรือนกรรมใหญ่ กรรมเก่าใดใดผุดขึ้นมาก็ขออโหสิทั้งหมดทั้งสิ้น ถวายเป็นพุทธบูชาอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ให้อำนาจแห่งอกุศลกรรมนั้นสูญไป..สลายไป เบิกบุญเก่าให้แสดงผลทันที!!!

ผีเชื่อไฟ
เทวดาเชื่อเทียน

เปลวไฟแสงเทียนแฝงรหัสรัศมีฉัพพรรณรังสี ชั้นแสงแสดงภพภูมิอันละเอียด สรรพวิญญาณทั้งหมดล้วนมุ่งเข้าสู่แสงที่บรรจุไว้ด้วยรหัสธรรมจักรวาลมหาศาล อยู่ที่ว่า..ใครจะเลือกรับ-ส่ง สิ่งใด แสง-เสียง คือการสื่อสารระหว่างภพภูมิ ระหว่างจิตวิญญาณ แสดงคลื่นความถี่ในรูปของแสงและเสียง เชื่อมโยงผ่าน”ใจ” ทุกสิ่งล้วนสำเร็จได้ด้วย “ใจ” รหัสธรรมยันตราอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนบูชาคือรหัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงผลในการยกดวง หนุนชะตา เปลี่ยนแปลงดวงชะตาให้สำเร็จสมปรารถนาด้วยจิตเจตนาแห่งแรงคุณแรงครู และแรงจิตเจตนาของเจ้าชะตาเทียน

การโคจรเคลื่อนไหวของฟ้า สร้างกระแสพลิกผันของสนามแหม่เหล็กไฟฟ้าที่เคลื่อนไหวสั่นสะเทือนในรูปของพลาสม่า (อากาสา ที่บันทึกข้อมูลกรรมทั้งหมดไว้ในวัฎจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด) เมื่อรู้ฟ้า ก็รู้ที่จะโน้มนำเอาพลังงานเช่นใดเข้าเนื้อ เข้าตัว เข้าให้ถึงจิตถึงใจ รู้เวลาฟ้าสร้างบุญกุศลใหม่ เข้าไปเปลี่ยนรหัสกรรม เพื่อผลแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จชาตินี้ ไม่ต้องชาติหน้า คือบุญสำเร็จด้วยกรรมปัจจุบัน

มหาฤกษ์_มหาวัน_มหามงคลแห่งจันทร์มหาจักรนี้
พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์พิเศษจุดเทียนบูชา
“เทียนหัวใจปฐมกัปป์” วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ เวลา 22.22 น.

บู ช า ฤ ก ษ์ จุ ด เ ที ย น บู ชา
❛เทียนหัวใจปฐมกัปป์❜

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

สุขสันติ มั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

เทียนเทวดาล้านนา
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
คนดวงตก จุดยกดวงยกชะตาคนดวงดี จุดแล้วยิ่งดี-จุดแล้วยิ่งรวย

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page