พระอาจารย์จุดเทียนบูชาพระเจ้าเปิดโลก
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
เวลา 23.00 น.
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

เทียนพระเจ้าเปิดโลกทั้งสามเล่มนี้ มีมวลธาตุสารสำคัญคือ ” เถ้าเทียนบูชาของเทียนมหาโสฬสมงคล และเทียนคู่ชีวิคมหาโสฬสมงคล ที่จุดในฤกษ์ปูรณมีในคืนวันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. 2563 ( เมื่อคืน ) เทียนทั้งสามเล่มนี้จึงเป็นธาตุ เป็นเชื้อ ของทุกเจ้าชะตาเทียน จุดบูชาถวายองค์พระธาตุวิหารพระเจ้าพันองค์ ในวันมหาปวารณาออกพรรษา วันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด อำนวยพร บันดาลฤทธิ์ประสิทธิผลให้ทุกท่านประสบความรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ มหาสำเร็จในปรารถนาทุกสิ่งเถิด.

  • พระยันต์เทียนลูกนี้ สาธยายมนต์ไตรโลกวิวรรณปาฏิหาริย์ ทรงเปิดโลกทั้งสาม สวรรค์ นรก โลก เมื่อกลับจากเทวโลกลงมายังโลกมนุษย์หลังจากการโปรดเทพบุตร อดีตพระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา บนสวรรค์ดาวดึงส์

เวลาไม่มีอยู่จริง

อดีต ปัจจุบัน อนาคต ล้วนเป็นเสิ่งเดียวกัน และเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

พลังงานที่ไหลเวียนในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาดี เวลาแห่งปาฎิหาริย์ บุญ ทาน ศีล เมื่อพลังงานดี พึงนึก คิด อธิษฐาน จินตนาการ ถึงภาพอันดี นอบน้อมขอพร ขอพลังจากพระพุทธองค์ ประหนึ่งว่าท่านลงจากดาวดึงส์มาโปรดอยู่ตรงหน้า มีโอกาสทำบุญ ทำทาน ให้อภัย อโหสิกรรมต่อใครๆ ก็ลงมือทำเสียวันนี้ เดี๋ยวนี้ ทำทันที เรื่องดีดีจะเกิดกับชีวิตอย่างทันทีทันใด ขอพร กำหนดจิตอธิษฐาน ด้วยความสงบ รวมกำลังจิตให้ตั้งมั่นในความประสงค์ปรารถนา วันแห่งปาฎิหาริย์ย่อมมีธาตุเชื้อของปาฏิหาริย์

  • วันเวลาเร็วขึ้นๆ จงอย่าใจหาย รักษาใจให้อยู่ในคลื่นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ สงบและสันติ

ขอทุกท่านประสบสุข สงบ สันติ

เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่งล้นเหลือ

เป็นผู้มีพลังแห่งเมตตากรุณาปกป้องคุ้มครองอยู่เสมอ

พุทธคุณเทียนมหาโสฬสมงคล >> https://bit.ly/3dZ7tum

พุทธคุณเทียนคู่ชีวิต >> https://bit.ly/39SMeat