พระอาจารย์จุดเทียนบูชา
เทียนมนต์ปริตร “มหาสันติงหลวง”
คืนส่งท้ายปีเก่า ข้ามเข้าสู่วันใหม่ ปีใหม่ พลังงานใหม่ ชะตาชีวิตใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563
แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด (วันสิ้นปี)
จุดบูชาฤกษ์เวลา 23.00 น.
ถึงวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564
แรม 3 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด (วันปีใหม่)
ณ วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

เทียนมหาสันติงหลวง
เทียนมนต์ปริตร พลิกฟื้นชะตา
ระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม
กลับร้ายให้กลายเป็นดี ระงับภัยภิบัติ
เจริญลาภ ผล ยศศักดิ์ ชัยชนะทั้งปวง

คัมภีร์มหาสันติงหลวง มนต์ขอความช่วยเหลือพระรัตนตรัยและผู้ทรงฤทธิ์ ทรงอิทธิพลในจักรวาลทั้ง ๑๓ ประเภท ให้บันดาลมหาสันติ สร้างโสตถิสวัสดี แคล้วคลาด ปลอดภัย และอาโรคยะ ไร้โรคามีสุขภาพสมบูรณ์ ให้เป็นเกราะคุ้มครองและกำจัดเหตุร้ายอันตรายเภทภัยต่างๆ อย่าให้เกิดมีในตน ในครอบครัว ในหมู่คณะ ในวงงานของตน และในวงงานของคนอื่นทั่วไป มีอานิสงส์ให้ชนะเหตุร้ายทั้งปวง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ได้ประโยชน์ที่ตนต้องการคือ

  • ผู้ประสงค์ความปลอดภัยย่อมได้ความปลอดภัย
  • คนอยากสบายย่อมได้ความสุขตามปรารถนา
  • คนอยากมีอายุยืน ย่อมได้อายุยืน
  • คนอยากมีลูก ย่อมได้ลูกสมประสงค์
  • ปรารถนาสิ่งใด จักได้ในสิ่งนั้น

พระคาถามหาสันติงหลวง หรืออุปปาตะสันตินี้
รจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มีอานุภาพขจัดปัดเป่าเภทภัย
ด้านร้ายทั้งปวงให้กลับกลายเป็นดีได้ด้วยมหาพุทธานุภาพของพุทธมนต์ที่อ้างคุณของ
พระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุ้มครองปกปักรักษาให้มีแต่ความสงบสุข
ปราศจากสิ่งร้ายทุกทิศ ทุกทาง ทุกกาล

อัญเชิญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
ระบุนามของพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระเมตไตรย โลกุตตรธรรม๙
และพระปริยัติธรรม๑ พระสังฆรัตนะ
พระอรหันต์เถระ ๑๐๘ รูป พระเถรี ๑๓ รูป
พญาครุฑ พญานาค เปรตบางพวก อสูร เทวดา
พรหม ยักษา ปีศาจ วิชชาธร ผู้ทรงฤทธิ์ทรงอำนาจต่างๆ
อัญเชิญมาคุ้มครองให้พ้นจากเหตุเภทภัยนานัปการ
ยกดวง ฟื้นชะตาให้ดีข้ามปี
ด้วยมนต์ปริตรอันศักดิ์สิทธิ์แห่งยันตราคาถามหาสันติงหลวง

📌ท่านผู้ประสงค์บูชาฤกษ์
เทียนมนต์ปริตรพลิกฟื้นชะตา
ระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม
“เทียนมหาสันติงหลวง” 
ในวาระฤกษ์จุดบูชาเทียนข้ามปี ยกดวงชะตาให้ดีข้ามภพช้ามชาติ
🔶แจ้งบูชาฤกษ์ได้วันนี้
ทางไลน์ LINE : @mayakarnlanna
>> https://lin.ee/67eqkpd

เทียนมหาสันติงหลวง

 

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

แจ้งบูชาฤกษ์
เทียนมหาโสฬสมงคล 
เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล และ
เทียนมหาสันติงหลวงข้ามปี

กดที่นี่ >> https://lin.ee/67eqkpd

กดอ่านการปฏิบัติบูชาในคืนแห่งฤกษ์
>> https://bit.ly/2xPCGj6