จุดเทียนข้ามปี เทียนมนต์ปริตรระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม เจริญชัยชนะ พลิกฟื้นดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี

จุดเทียนข้ามปี
เทียนมนต์ปริตรระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม
เจริญชัยชนะ พลิกฟื้นดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี
❛ เทียนมหาสันติงหลวง ❜

พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์ จุดเทียนบูชาข้ามปี
❛ เทียนมหาสันติงหลวง ❜

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566
แรม 4 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ
คืนสิ้นปีเก่า 2566 ข้ามเส้นเวลาเข้าสู่ปีใหม่ 2567


** จุดเทียนบูชาข้ามปี 2566 เข้าสู่วันปีใหม่ 2567 **

ณ. พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

ส่งมนตรามหาสันติง-มหาสันติสุข โชคดี โชคลาภ
มหาชัยยะ มหาปัญญามหาสติ
ความสว่างรุ่งโรจน์ ความเจริญรุ่งเรือง
มั่งคั่งร่ำรวยสมปรารถนา_นานัปประการ
ผ่านพุทธมนตราอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนบูชามหาสันติงหลวง
เสริมชะตาชีวิตให้เด่น หนุนดวงให้ดีมีความสุขสมปรารถนา
ร่ำรวยข้ามปีข้ามชาติตลอดถึงทุกภพภูมิ

จุดเทียนข้ามปี
จุดแล้วดี จุดแล้วรวย
ค้ำคูณหนุนดวงให้พบมหาสุขสันติ_สมปรารถนา_นานัปประการ
เสริมชะตาชีวิตให้เด่นดีตลอดปี_รุ่งเรืองร่ำรวยมีมหาสันติสุขตลอดไป

นตุถิ สนุติปรํ สุข
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

เทียนมหาสันติงหลวง
เทียนมนต์ปริตรระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม
เจริญชัยชนะ พลิกฟื้นดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี

คัมภีร์อุปปาตะสันติ หรือมหาสันติงหลวง คือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของล้านนาแต่โบราณ ที่พระมหาเถระปราชญ์เจ้าได้รจนาไว้เป็นคาถาล้วนจำนวน ๒๗๑ พระธรรมคาถา ยกย่องบูชาอัญเชิญคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลภพมาเป็นอนุสติ ให้ปกปักรักษาบันดาลผล และแผ่เมตตามหากุศลไปถึงทุกสรรพคลื่นจิตวิญญาณ สรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่า ทุกภพภูมิ อันกล่าวถึง

ㆍธรรมแห่งเมตตาสันติสุขอย่างยอดยิ่ง
ㆍ ธรรมที่กระทำความสงบอันประเสริฐ
ㆍธรรมที่สามารถบรรลุซึ่งทรัพย์สมบัติทั้งปวง
ㆍธรรมอันเป็นเครื่องจำเริญชัยชนะต่อทุกสรรพสิ่ง
ㆍธรรมอันนำมาซึ่งความสุข สงบ อุดมสมบูรณ์ สมปรารถนาทั้งปวง

ยันต์เทียนมหาสันติงหลวงลูกนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตติผูกพระยันต์ขึ้นจากพระคาถาอุปปาตะสันติ-มหาสันติงหลวง พุทธมหาคาถาแห่งเมตตาธรรมวิหารอันยิ่งใหญ่ ๒๗๑ คาถา พุทธคุณครอบจักรวาล มีอานุภาพปัดเป่าเภทภัยพลังงานลบให้สงบ สยบเคราะห์กรรม สลายพลังงานร้าย สรรพเภทภัยให้กลับกลายเป็นดี ด้วยพุทธานุภาพแห่งมนต์คาถาที่อ้างคุณพระรัตนตรัย ระบุนามพระพุทธเจ้าทั้ง ๒ ๘ พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกภูมิภพทุกระดับชั้น ผู้ทรงฤทธิ์ทรงธรรมในจักรวาลทั้ง ๑๓ ประเภท พระปัจเจกพุทธเจ้า พระเมตไตรย โลกุตรธรรม๙ และพระปริยัติธรรม๑ พระสังฆรัตนะ พระอรหันต์เถระ ๑ㆍ๘ รูป พระเถรี ๑๓ รูป พญาครุฑ พญานาค เปรตบางจำพวก อสูร เทวดา พรหม ยักษา ปีศาจ วิชชาธร ผู้ทรงฤทธิ์ทรงอำนาจต่างๆ อัญเชิญมาคุ้มครองด้วยมนต์สาธยายคาถา จดจารบันทึกปลุกเสกลงบนพระยันต์ อธิษฐานจิตให้คุ้มครองแคล้วคลาดจากเภทภัยนานับปราการ สงบเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม ระงับภัยพิบัติเจริญชัยยะมหาชนะทั้งปวง บันดาลซึ่งลาภผลสมบัติ ความสุขสันติอันเป็นที่สุดแห่งมหาสันติงหลวง มีอานิสงส์ให้ชนะเหตุร้ายทั้งปวง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณได้ประโยชน์ที่ตนต้องการคือ

ㆍผู้ประสงค์ความปลอดภัย ย่อมได้ความปลอดภัยพันเสียจากอาเพศร้าย
ㆍผู้ประสงค์ความสุขสบาย ย่อมได้รับความสงบ สุข สบายตามปรารถนา
ㆍผู้ต้องการอายุยืนยาว ย่อมได้รับความเบิกบาน สุขภาพแข็งแรง อายุยาวนาน
ㆍผู้ปรารถนาความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ย่อมปรากฎซึ่งลาภผลทรัพย์สมบัติตามประสงค์
ㆍผู้ประสงค์คู่ดี คู่บุญคู่บารมี แลอภิชาตบุตร ย่อมสมปรารถนาดังประสงค์
ㆍผู้ปรารถนาซึ่งความสันติสุข ย่อมได้พบความสุขสงบอันยอดยิ่ง

ด้วยเหตุนี้เทียนมนต์มหาสันติงหลวง จึงเป็นเทียนบูชามหาสันติอันยิ่งใหญ่ ที่เจ้าชะตาได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอิทธิอำนาจแห่งเมตตาสันติสุข เขาจึงได้รับความสุขสันติอันยิ่งใหญ่ ได้รับความเมตตาอย่างสุดประมาณจากฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตย่อมประสบความเจริญรุ่งเรือง มีความสุขกาย-ใจ อุดมสมบูรณ์ ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนมั่งคั่งร่ำรวย เพราะความร่ำรวย และความรักความสุข เป็นพลังงานระดับเดียวกันกับคลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาล “พระเวทย์ไสยศาสตร์คือการทำให้เหมือน ทำให้สอดคล้อง สั่นพ้องไปกับการสั่นสะเทือนของจังหวะจักรวาล” โดยมีพลังอำนาจแห่งแรงคุณ แรงครู ค้ำคูณหนุนให้เกิดจุดพลังอำนาจแก่จิตของเจ้าชะตาเทียนบูชานั้นเอง

เมื่อบุคคลใดได้จุดเทียนมหาสันติงหลวงนี้ขึ้น เขาย่อมได้รับและได้แผ่มนตราแห่งมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่สุดประมาณ ทุกชั้นฟ้าชั้นดิน ที่แผ่กระแสออกไปด้วยหลักแห่งคลื่น และพลังงานอันเป็นสัจธรรม คลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนสูงกว่า ย่อมสลาย สงบพลังงานลบและคลื่นความถี่ต่ำให้ความถี่เปลี่ยนแปลงเป็นความสมดุล “ความเมตตาและสันติสุข” คือพลังงานชั้นสูงสุดแห่งภูมิมนุษย์ ย่อมสลายพลังงานกรรม เคราะห์ร้ายให้สูญสลายไปได้ กลับร้ายกลายเป็นดีได้ ด้วยเหตุนี้เทียนมนต์มหาสันติงหลวง จึงเป็นเทียนบูชามหาสันติอันยิ่งใหญ่ ที่เจ้าชะตาได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอิทธิอำนาจแห่งเมตตาสันติสุข เขาจึงได้รับความสุขสันติยิ่งใหญ่ ได้รับความเมตตาอย่างสุดประมาณจากฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตย่อมประสบความเจริญรุ่งเรือง มีความสุขกาย-ใจ อุดมสมบูรณ์ ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนมั่งคั่งร่ำรวย เพราะความร่ำรวย และความรักความสุข เป็นพลังงานระดับเดียวกันกับคลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาล “ไสยศาสตร์คือการทำให้เหมือน ทำให้สอดคล้อง สั่นพ้องไปกับการสั่นสะเทือนของจังหวะจักรวาล” โดยมีพลังอำนาจแห่งแรงคุณ แรงครู ค้ำคูณหนุนให้เกิดจุดพลังอำนาจแก่จิตของเจ้าชะตาเทียนบูชา

มหาสันติง คือสันติสุขอันยิ่งใหญ่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ
เมื่อจุดเทียนสำเร็จ พึงอุทิศบุญบารมีและเมตตาจิตแผ่ออกไปอย่างสุดประมาณ ให้เป็นอนันต์ประมาณไม่ได้แผ่แสงสว่างออกไปให้ไพศาล ให้ถึงทุกภพ ทุกภูมิ ทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาณ ทุกสรรพสัตว์ ทุกมิตร ทุกศัตรู ทุกผู้ทุกนาม ทุกสรพคลื่นจิตทุกระดับชั้น ให้คลื่นจิตเหล่านั้นบังเกิดมหาปีติ มหาสันติอย่างสูงสุด อุทิศบุญออกไปกว้างไกลเท่าไหร่ บุญฤทธิ์ก็ยิ่งทวีขึ้นอย่างอเนกอนันต์ จิตก็ยิ่งสว่างไสวเหนือความมืดมิด เหนือเคราะห์ เหนือกรรม

  • เทียนมหาสันติงหลวง ชุดจุดเองมี 15 เล่ม เป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ขนาดเล็กมากๆ เพียงเท่าปลายนิ้วก้อย บรรจุยันต์มหาสันติงหลวง กำกับชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา ให้เทียนแทนตัวตนเจ้าชะตา ใช้เวลาจุดประมาณ 12-15 นาทีเท่านั้น พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติจัดสร้างให้มีขนาดเล็กมาก เปลวไฟสูงใหญ่โชติช่วง เพื่อให้สานุศิษย์ได้นำไปจุดด้วยตนเองได้ง่าย จุดได้สำเร็จ เกิดสมาธิ ณ. ขณะจุดเทียนบูชาอย่างยิ่งยวด ❛ วัตถุธาตุใด ยิ่งเล็กยิ่งสร้างยาก ด้วยพลังสติ อำนาจสมาธิ แรงจิตประณีตทุกอณูจิต โบราณจึงกล่าวว่า สร้างสิ่งใดยิ่งเล็กยิ่งมีมหาพุทธานุภาพสูง แรงคุณแรงครูสูง ❜

  • เทียนมหาสันติงหลวง พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม เป็นเทียนเล่มใหญ่หนัก 9 บาท บรรจุยันต์มหาสันติงหลวง กำกับชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา ให้เทียนแทนตัวตนเจ้าชะตา สาธยายมนต์จุดบูชาเต็มสูตรตามพิธีกรรมล้านนา ณ. แอ่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เขลางค์นคร พระธาตุศรีจอมไคลวิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ << เทียนคู่ชีวิต คือจุดสองเล่ม สองดวงชะตา เสริมดวงหนุนดีสร้างบุญร่วมชาติ สร้างบารมีร่วมกัน ให้ชีวิตอยู่ดีกินหวาน รักใคร่ปรองดองเมตตาเกื้อกูลกัน ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่สองดวงชะตาคู่ชีวิต คู่มิตร คู่ค้า คู่ความ คู่เวรคู่กรรม เมื่อจุดแล้วกรรมเก่าก็บรรเทาจนหายสูญ เกิดกรรมใหม่ที่ดี เกิดบุญบารมีเกื้อกูลค้ำคูณเสริมส่งกัน เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญคู่บารมี >>

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชาเทียนมหาสันติงหลวง และเทียนคู่ชีวิตมหาสันติงหลวง
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH

Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

>> พุทธานุภาพเทียนมหาสันติงหลวง

>> คาถาอุปปาตะสันติง มหาสันติงหลวง <<

เทียนบูชานำฤกษ์
มหาฤกษ์วันปีใหม่ 1 มกราคม 2567
❛เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜
และ ❛เทียนคู่ชีวิตมหาเศรษฐี_นวเคราะห์❜
ณ.พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
เวลา 21.59 น.

อัญเชิญบุญญามหาพุทธานุภาพ-โชคลาภ-ความโชคดี-สันติสุข
ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จนานัปการเข้ามาสู่ชะตาชีวิต

วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567
แรม 5 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ          

           

** สลายพลังงานเก่า ดวงเก่า ชะตาเก่า ไปพร้อมกับปีเก่า **
ปีใหม่ พลังงานใหม่ ลิขิตชะตาชีวิตใหม่
อัญเชิญมหาพุทธานุภาพ จิตญาณอันศักดิ์สิทธิ์ แรงคุณ แรงครู
มาค้ำคูณหนุนดวง เสริมชะตา ให้เกิดมหาปัญญาเป็นมหาเศรษฐี
มหาทรัพย์มหาศาล มีกินมีใช้ไม่มีหมด เกิดมหาสันติสุขตลอดปี-ตลอดไป

มหาฤกษ์เปลี่ยนพลังงาน -วันปีใหม่-
วัน เดือน ปี เลื่อนเคลื่อนเปลี่ยนพศ.ใหม่ เข้าสู่ปี 2567
ปีมังกรธาตุไม้ ธาตุส่งเสริมอำนาจแห่งไฟพลังชีวิต
พลังงานใหม่ ปีใหม่ เริ่มต้นชะตาชีวิตใหม่อันเป็นปัจจุบัน
พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์จุดเทียนบูชานำฤกษ์วันปีใหม่
❛เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜
และ ❛เทียนคู่ชีวิตมหาเศรษฐี_นวเคราะห์❜

สะเดาะเคราะห์วัน เคราะห์เดือน เคราะห์ปี
อัญเชิญมหาพุทธานุภาพ-ธรรมธาตุ-ธาตุดาวทั้ง๙
คุณมหาเศรษฐีใจบุญทั้ง๙ ตามตำรา
มาเป็นต้นธาตุ ต้นธรรม หนุนส่งค้ำคูณดวงชะตาให้ประสบสันติสุข
บันดาลโชคลาภ ความมั่งคั่ง ร่ำรวยสำเร็จ ทั้งทางโลกและทางธรรม
เทียมบารมีมหาเศรษฐีทั้ง ๙ แห่งพุทธกาล
ผู้มีกินไม่มีหมด สร้างมหาทานได้ไม่จำกัด

วันขึ้นปีใหม่วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567
แรม 5 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ
เวลา 21.59 น.
ณ.พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

📌 ท่านผู้บูชาฤกษ์เทียนมหาสันติงหลวง และ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ และ  ❛ เทียนคู่ชีวิต  ต้องส่งชื่อนาม-ดวงชะตา อันมี ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด รูปภาพ และเล็บมือทั้งสิบ (DNA คือสายใยวิญญาณ ระบุรหัสพลังงานเฉพาะบุคคล) ส่งให้พระอาจารย์ รูปและเล็บมือนั้นสำคัญมาก มหามงคลวิเศษสิ่งใดใดเกิดปรากฏแก่อนุภาคย่อย คือเล็บอันเป็น DNA เฉพาะบุคคล สิ่งนั้นย่อมเกิดแก่เจ้าชะตาเทียนบูชาโดยทันทีเสมอกัน

ความมั่งคั่งร่ำรวย
ความสุข สันติ เบิกบาน
พึงเกิดปรากฏแก่ท่านทุกมื้อทุกวาร
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page